Fredag 27. desember 2019 Lederen

Møteplass

• Navnet skjemmer ingen, heter det. Men i august skrev NRK om 38 år gamle Camilla Ahamath som byttet navn på barna sine. Nå deler de ikke lenger etternavn med mora, men bærer farens norskklingende etternavn. Ahamath er født og oppvokst i Norge. Selv omtaler hun navnet sitt som «et muslimnavn», som hun mener har ført til hets og mobbing gjennom hele livet. Hun sier hun sjelden kan delta i diskusjoner uten at temaet dreies over på innvandring. «Slik samfunnet har blitt, kan jeg ikke stå inne for at de skal bære navnet mitt lenger,» sa Ahamath til NRK.

• At hva du heter, minsker sjansen til å komme til jobbintervju, har vært dokumentert lenge. Nå gir ny norsk forskning, som Klassekampen skriver om i dag, utfyllende kunnskap om diskriminering av jobbsøkere ut fra bakgrunn og religion. Sosiolog Edvard Nergård Larsen har undersøkt diskriminering på det norske arbeidsmarkedet og sammenliknet funnene med tilsvarende studier utført i andre europeiske land. Det nye i Larsens funn, er at søkere som fører opp tilhørighet til muslimske organisasjoner på CV-en, havner enda lenger ned i bunken enn de som «bare» har et anner­ledesklingende navn. Der frivillig arbeid og engasjement vanligvis trekker opp, er det altså stikk motsatt hvis engasjementet har en religiøs dimensjon.

• Arbeidslivet står i en særstilling i arbeidet mot diskriminering. Da kan vi ikke leve med at tro gjør porten trangere. I august startet regjeringen arbeidet med en handlingsplan mot diskriminering og hat mot muslimer, og den 11. desember kom regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. Her finnes en rekke tiltak rettet mot arbeidslivet, blant annet forsøk med anonymiserte jobbsøknader i staten. Flere punkter dreier seg om å lære mer om mekanismene for diskriminering. Her er det avgjørende å finne gode tiltak uten at det skapes et a- og et b-lag i arbeidsmarkedet. En jobb gjør det mulig å forsørge seg selv og er samtidig en viktig møteplass: Å jobbe skulder ved skulder bryter ned fordommer og mistenksomhet.