Lørdag 28. desember 2019 Kultur og medier

Tung sjøgang ved Nordland kunst- og filmfagskole – fagansatte reagerer på politisk oppnevnt styre:

Vil ikke bli styrt av politikere

MISTER MEDBESTEMMELSE: Kunstnerorganisasjoner reagerer sterkt på at deres representanter blir kastet ut av styret i en kritisk fase for filmskolen i Kabelvåg. – Et styre der flertallet er innsatt av et politisk organ, er uforenlig uforenelig med vårt samfunnsoppdrag, sier rektor Katja Eyde Jacobsen. FOTO: NORDLAND KUNST- OG FILMFAGSKOLE

Framtida for filmskolen i Lofoten er usikker. Etter at fylkeskommunen kastet skolens styre med kunstfaglig flertall, truer fagstaben med å fratre sine stillinger i protest.

kultur

Fagstaben ved Nordland kunst- og filmfagskole i Kabelvåg truer med å fratre sine stillinger etter at Fylkesrådet like før jul vedtok et styre der politisk oppnevnte representanter utgjør flertallet.

– Et styre der flertallet er innsatt av et politisk organ, er uforenlig uforenelig med vårt samfunnsoppdrag, uttaler skolens rektor og faglige leder Katja Eyde Jacobsen.

Sammen med fagstaben har hun kunngjort at de kan se seg tvunget til å fratre sine stillinger hvis ikke skolen igjen får et styre med faglig autonomi og armlengdes avstand til politisk ledelse i fylkeskommunen.

– Vi ønsker, og har hatt, et godt samarbeid med fylkeskommunen. Men vi må ha et styre med reell medbestemmelse, sier Jacobsen.

Filmskolen i Kabelvåg:

• Nordland kunst- og filmfagskole ble etablert i Kabelvåg i Lofoten i 1997.

• Siden høsten 2017 har skolen drevet bachelorutdanningen «Bevegelige bilder».

• Skolen finansieres av Nordland fylkeskommune med tilskudd fra Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og staten.

• Skolen har utdannet en rekke anerkjente kunstnere og filmskapere, blant dem Mariken Halle, Ole Giæver, Marte Vold, Alexander Rishaug, Torfinn Iversen, Guro Bruusgaard og Thomas Østbye.

– Mister beslutningsrett

Rektoren framhever at dette i første rekke er en viktig prinsippsak: Politisk oppnevnte kandidater skal ikke ha flertall i styret ved en høyere kunstutdanning.

– Styret har mandat til å påvirke det faglige innholdet på skolen. Da er det selvfølgelig problematisk at det ikke er noen film- og kunstfaglig kompetanse i styret, sier Jacobsen.

Prinsippet om en armlengdes avstand er idealet ved utnevnelse av styremedlemmer til norske høyere kunstutdanninger. Ved Nordland kunst- og filmfagskole fattet Fylkesrådet vedtak om å erstatte styremedlemmer utnevnt av Kunstnerorganisasjonene NBK og Filmforbundet med politisk oppnevnte representanter.

Jacobsen er bekymret:

– Vi mister beslutningsrett over viktige avgjørelser tilknyttet skolen. Som undervisere, forskere og kunstnere kan vi ikke være politisk styrt.

Usikre på framtida

Vedtaket om å fjerne et kunstfaglig flertall i skolens styre kommer i en kritisk fase for skolen, som er noe så sjeldent som en kunsthøyskole i distriktet.

I høst kom meldingen fra skolens eier, Nordland fylkeskommune, om at undervisningen ved Nordland kunst og- filmfagskole skulle avvikles om ny finansiering ikke kom på bordet innen kort tid. Elevene hevet stemmer og fakler i protest.

Fylkeskommunen gikk til slutt inn for ett års fornyet finansiering. Filmskolens framtid er imidlertid stadig uviss. Fylkeskommunen mener selv at den ikke har mandat til å finansiere skolen etter at den høsten 2017 gikk fra å være en toårig fagskole til å bli en tre­årig bachelorutdanning med høyskole­status.

Skolens usikre framtid har påvirket studentene:

– Vi har i denne prosessen fått føle på hvor vanskelig det kan være å være en del av en kunstutdannelse i distriktet, forteller student Anna Näumann.

– Vi er en hel studentmasse som lurer på framtida for studiestedet vårt.

– Trenger styre tett på oss

Kunstnerorganisasjonene og kunstfaglige representanter fra det til nå sittende styret reagerer sterkt på at deres flertall blir tilsidesatt i en kritisk fase for skolen.

Thomas Nordvoll er leder for fylkesrådet i Norland, som fungerer som fylkeskommunens «regjering». Han mener at skolen trenger politisk oppnevnt styre når politiske avgjørelser skal tas.

– Skolens framtid er usikker når vår finansiering er ute av bildet. Det må være forståelse for at det ikke er kunstfaglige, men politiske, beslutninger som er viktige nå.

– Hvordan er dialogen med skolen?

– Vi har et godt samarbeid med skolen. Når det er sagt, så er det ikke sånn at vi snakker med det sittende styret når vi skal utnevne et nytt styre, forklarer Norvoll.

Norvoll vektlegger i denne omgang ikke idealet om armlengdes avstand til politiske myndigheter:

– Vi hadde behov for å ha et styre som var tett på oss som eier av institusjonen, sier Pedersen om den nye styre­kabalen.

«Helt vanvittig»

Sverre Pedersen satt i seks år som leder for Nordland kunst- og filmfagskoles styre, oppnevnt av kunstnerorganisasjonen Norsk Filmforbund.

Han sier til Klassekampen at det er «vanvittig» at fylkeskommunen nå velger å fjerne representasjonen fra kunstnerforbundene, og dermed fjerne skolens kunstfaglige flertall i styret:

– Fylket har i tre år sagt at deres ambisjon er å få på plass statlig finansiering og bli kvitt sitt ansvar for å finansiere skolen. Det har skolens ledelse og styre vært helt enige om. I den situasjonen er det absurd at de vil kaste et styre med en kompetent representasjon fra kunstfeltet, sier Pedersen, som trekker fram at avgjørelsen er tatt uten dialog med styret eller skolens stab.

Han frykter konsekvensene:

– Nå skal et styre uten kunstfaglig flertall ansette fagpersoner, budsjettere og godkjenne videre faglige planer for skolen.

Utdanning i hardt vær

Flere utdanningstilbud i Nord-Norge har vært under hardt press de siste årene. Nordland kunst- og filmfagskoles frieri til landsdelens allerede etablerte universiteter, Nord Universitet og Universitetet i Tromsø, har ikke båret frukter. Nå er filmskolen avhengig av statlig finansiering.

Sverre Pedersen mener at fylkeskommunen har vært naive i sin vurdering av hvor hurtig skolen skulle stå på egne høyskole-bein.

– Fylkesrådet påfører ansatte og elever en ny periode med stress og usikkerhet, mener Pedersen.

Ruben Steinum, styreleder i Norsk Billedkunstnere, synes på ingen måte at fylkes­rådets argumenter for å gjøre utskiftninger i styret holder mål.

– Avgjørelsen framstår som korttenkt og burde revurderes, sier Steinum.

– Det virker som om man har fått en idé om at politisk oppnevnte representanter har en kompetanse som er viktigere enn den kulturaktørene har, selv om det er snakk om å styre en kulturinstitusjon.

torad@klassekampen.no

Katja Eyde Jacobsen