Mandag 30. desember 2019

Vi er fortsatt oljetørste, viser undersøkelse:

De yngste vil bore mer

USIKRE: Et klart flertall er for videre olje- og gassvirksomhet, men langt flere er usikre. Her fra Ekofisk-feltet i Nordsjøen. FOTO: CARINA JOHANSEN, NTB SCANPIX

FLERTALL: Halvparten av oss mener Norge bør åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet. Størst flertall finner man blant de yngste.

Måling

2019 var året der hundretusener av ungdom verden over streiket for klimaet med svenske Greta Thunberg i spissen. Likevel mener et stort flertall av de yngste at Norge bør åpne for mer olje- og gassvirksomhet. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Sentio Reaserch på oppdrag for Klassekampen.

Totalt mener 49 prosent av de spurte mellom 18 og 80 år at Norge ikke bør la olja ligge. Bare 27,7 prosent vil ha en slutt på oljeeventyret. Andelen av dem som er for mer olje- og gassutvinning, er høy i alle de fire alderssegmentene, men klart høyest blant de spurte mellom 18 og 22 år med hele 58 prosent.

Olje-Norges framtid:

• 49 prosent, og et klart flertall, mener Norge bør fortsette å bore etter olje og gass.

• Det framkommer i en spørreundersøkelse gjort at Sentio Research på oppdrag fra Klassekampen.

• Spørsmålet er: «Bør Norge åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet?»

• 27,7 prosent av de spurte svarte «nei» og 23 prosent svarte «vet ikke».

• Undersøkelsen er gjennomført fra 13. til 19. desember blant 1004 respondenter.

– Iskald propaganda

Energipolitisk talsperson, Ask Ibsen Lindal, i MDG, gir olje- og gasslobbyen mye av skylda for det høye antallet unge som vil fortsette å bore.

– Først vil jeg understreke at nesten en tredel av den norske befolkningen ønsker å fase ut olja. Ettersom Norge er en oljenasjon, er det veldig bra. Når det gjelder den unge gruppa, så mener jeg det høye tallet i stor grad skyldes iskald propaganda fra olje- og gasslobbyen. Da sikter jeg blant annet til Equinors annonseinnhold og Norsk olje og gass sine kampanjer som er målrettet mot unge. De bruker vanvittige midler på disse kampanjene, og jeg synes det er merkelig at ikke flere reagerer mer på det.

– Men hva med dere? Hvorfor klarer dere ikke å holde på de unge?

– Vi kommer kanskje til kort når det gjelder å forklare hvorfor vi må fase ut olja i et langsiktig perspektiv. Ingen mener at vi skal slutte med olje i morgen, men at vi er nødt til å fase ut olje og fase inn fornybar energi dersom vi skal klare å nå FNs togradersmål, sier Lindal.

Equinor hadde ikke anledning til å kommentere saken søndag ettermiddag.

– Kan ikke ta all æren

Direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, Tommy Hansen, i Norsk olje og gass er godt fornøyd med tallene.

– Det er hyggelige tall, men jeg tror ikke vi kan ta all æren for dem alene. De unge er opptatt av fakta og skjønner at begge sider i saken har en agenda. Vårt mål er ikke at hele verden skal bli oljevenner, men å bidra til en debatt basert på kunnskap. Vi har økt markedskampanjene våre det siste halvåret for å bidra til en breiere diskusjon, men de er ikke direkte rettet mot unge, sier Hansen,

Trønderne skiller seg ut

Trøndelag er det eneste fylket i Norge der flere er mot enn for videre oljeleting. 40 mot 31 prosent av trønderne ønsker å fase ut olja. På den andre siden topper Finnmark, Sogn og Fjordane og Hedmark lista over de fylkene som ønsker å åpne nye områder for olje- og gassvirksomhet. Alle tre har et flertall på over 60 prosent.

Lindal, som er trønder og bor i Trondheim, er ikke overrasket over fylkets negative innstilling til å fortsette olje­eventyret.

– Det er ikke mange industrier i Trøndelag sammenlignet med andre steder i Norge og folks oppfatning. som er direkte knyttet opp til olje- og gassnæringen. I tillegg er studentmiljøet sterkt på NTNU. Fokuset på olje og gass er ikke sterkt og regionen er ikke avhengig av det for å fungere godt, sier Lindal.

Usikkerheten øker

Flertallet for videre oljeleting har sunket med 10 prosent siden januar i 2018, dersom man legger Klassekampens undersøkelse fra i fjor til grunn. Årets spørreundersøkelse viser samtidig en klar økning i folkets usikkerhet knyttet til problemstillingen.

I fjor opplyste kun 7 prosent at de ikke visste hvordan de stilte seg til Olje-Norges framtid. I år har den prosenten økt til hele 23. Færrest usikre finner vi blant den yngste aldersgruppa, mens de mellom 23 og 36 er mest usikre. Østfold er det fylket som rommer mest usikkerhet, med hele 30 prosent.

– At det er færre som bastant er for videre olje- og gassutvinning tror jeg skyldes en holdningsendring i samfunnet og det stadig blir flere og mer seriøse debatter om oljeutfasing. Jeg tror også det skyldes klimastreikene. Flere holder nok på å flytte over fra ja- til nei-sida, sier Lindal.

linneao@klassekampen.no