Tirsdag 31. desember 2019

• Et nytt utvalg skal bidra til økt inntjening i kultursektoren • Bare arbeidsgiversida fikk velge medlemmer

Skal tenke for kunstnerne

16 TENKERE: Kulturrådets nye tenketank for kulturøkonomi møter kritikk. Kulturminister Trine Skei Grande (V) møtte opp på første møte i desember, sammen med Kulturrådets direktør Kristin Danielsen (bakerst, til høyre). FOTO: MARTA ANNA LØVBERG, KULTURRÅDET

I Kulturrådets nye tenketank skal arbeidsgivere diskutere kulturøkonomi, mens kunstnerorganisasjonene er utelatt. – Tenketanken har ingen legitimitet, mener organisasjonene.

økonomi

«Vi er veldig fornøyde med å få med oss så mange gode hoder», sa Kulturrådets direktør Kristin Danielsen da hun presenterte rådets nye tenketank som skal diskutere økonomien i kulturlivet.

Tenketanken hadde sitt første møte 17. desember, og målet er å bidra til å øke egeninntjeningen i kultursektoren.

Men ikke alle er fornøyde med hodene i utvalget. I ekspertgruppa på 16 personer sitter det ingen representanter for arbeidstaker- eller kunstnerorganisasjonene.

Fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere mener tenke­tanken dermed er blottet for legitimitet. Tre av medlemmene i tenketanken er oppnevnt av arbeidsgiverorganisasjonene NTO, Spekter og Virke. Ytterligere to er oppnevnt av interesseorganisasjonene Norges Museumsforbund og Norsk publikumsutvikling, som begge representerer kulturinstitusjoner.

De fleste andre i utvalget er kulturledere.

– Det er uforståelig hvorfor kunstnernes organisasjoner ikke er invitert inn. Det er de som sitter med mest kunnskap og innsikt i hvordan det er å virke som kunstner, sier Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere.

Ny tenketank:

• Kulturrådet har opprettet en ny tenketank som en del av et treårig prosjekt om kulturøkonomi.

• Målet er å «bidra til en styrket kunst- og kultursektor med fokus på økt inntjening».

• Kulturøkonomiprosjektet er et ledd i regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring.

• Utvalget skal samles tre–fire ganger i året i to år og levere en rapport i 2021. Det første møtet var 17. desember.

Vil ha nytt utvalg

Steinum mener at Kulturrådet bør vurdere å oppnevne et nytt utvalg. Det samme mener Creo, Norges største kunstnerorganisasjon.

– De bør snarest oppnevne noen representanter fra kunstnerorganisasjonene i utvalget, sier Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo.

Han mener at det verserer en misforstått oppfatning av at kunstnerorganisasjonene bare er opptatt av kunstnernes rettigheter og ikke av økonomi.

– Selvfølgelig er vi opptatt av økonomien i kulturfeltet. Uten det har ikke våre medlemmer jobb, sier han.

Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet, kunne ikke stille til intervju med Klassekampen i romjula. Hun skriver i en e-post at tenketanken er en del av det treårige utviklingsprosjektet «Kulturøkonomi», og at den er én av flere grupper som skal komme med innspill.

«Dette er et utvalg som skal peke på muligheter og utfordringer i norske kunst- og kulturinstitusjoner spesielt», skriver hun om tenketanken.

Det gjør ikke saken bedre, mener Hans Ole Rian.

– I orkestrene og operaene er det våre medlemmer som gjør den kunstneriske innsatsen. Stemmene deres blir ikke hørt hvis det bare er arbeidsgiversida som skal gi innspill. Kunstøkonomien er dessuten så sammenvevd, så man kan ikke se institusjonene isolert fra resten av kulturlivet, sier han.

– Politisering

Steinum mener det er vanskelig å se oppnevnelsen av utvalget som annet enn en politisering av Kulturrådet.

– Det framstår veldig skeivt når man velger å invitere organisasjonene som representerer arbeidsgiversida og institusjonsfeltet, men ikke dem som representerer arbeidstakerne og oppdragstakerne. Dette kan slå negativt ut for tilliten til Kulturrådet, og det er alvorlig, sier han.

Kristin Danielsen skriver at påstanden om politisering er lite presis.

«Kulturøkonomiprosjektet berører overhodet ikke de kunstfaglige beslutningene som tas med armlengdes avstand i råd og utvalg», skriver Danielsen.

Hun sier at utvalget skal være rådgivende for institusjonsfeltet:

«Det er viktig for Kulturrådet å få innspill fra denne delen av kulturlivet, fordi vi i resten av virksomheten i stor grad forholder oss til det frie feltet og museumssektoren».

To av medlemmene i tenketanken er kunstnere: Musiker Thea Hjelmeland og danser og koreograf Thomas Prestø.

Mangler tillit

Danielsen skriver at selv om utvalget i hovedsak består av representanter fra ulike institusjoner, var Kulturrådet opptatt av å sikre god representasjon.

«Dette er årsaken til at også to kunstnere, en kurator og en musikkgründer er med i utvalget», skriver hun.

«Når Steinum sier at denne gruppa ikke har kunstnerorganisasjonenes kompetanse, så er det riktig. Men det er altså heller ikke meningen at utvalget skal bidra med den kompetansen, og kunstfeltet vil få flere anledninger til å komme med sine innspill», skriver Danielsen.

Det er Kulturrådet som til slutt vil trekke innspillene inn i sin samlede rapport til departementet, skriver hun.

«Der kan Steinum være trygg på at kunstnerne vil bli hørt», avslutter Danielsen.

– Kan det ikke komme fornuftige forslag fra dette utvalget, Hans Ole Rian?

– Kanskje, men når ingen fra kunstnerorganisasjonene er med, kan vi ikke være sikre på at deres interesser blir ­ivaretatt, sier han.

mariv@klassekampen.no

Ruben Steinum