Torsdag 2. januar 2020 Lederen

Kappe land

• I går kom de uønskede nyttårsbarna Viken og Troms og Finnmark til verden. Svangerskapet har vært langt og vanskelig, og det ble tidlig klart at ingen vil erkjenne seg farskapet. Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at KrF spilte en betydelig rolle i unnfangelsen. I et åpenhjertig intervju med Dagsavisen fra august 2018 forklarer Geir Toskedal det slik: «Regjeringen var med på regionreformen fordi vi var med på kommunereformen – vi inngikk en avtale om det. Men de visste nok også at det var flertall på Stortinget for å beholde fylkene.» Toskedal fulgte prosessen tett i kommunalkomiteen i forrige periode og forklarer at antallet 10–11 regioner ble spikret uten noen klar begrunnelse. «Det var et argument at dersom det blir flere fylker enn dét, så er det nesten ikke noen vits i en regionreform.»

• Det finnes mange måter å dele opp et kart på, og i Norge har vi forsøkt de aller fleste. Helseforetakene er delt i fire regioner, kriminalomsorgen i fem, Heimevernet i elleve, politiet og Nav i tolv. Vi har seks tollregioner, seks lagdømmer, elleve bispedømmer, atten vannregioner og tjue regioner for Sivilforsvaret – for å nevne et lite utvalg. Nå har vi også elleve fylker, uten at grensene på noen måte henger sammen med de andre regionsinndelingene. Regionreformen skulle bidra til en forenkling og tydeliggjøring av ansvarsdelingen. Viken blir nå et skrekkeksempel på det motsatte: «Fylkesmannen i Oslo og Viken skal forholde seg til 52 kommuner og fire politisjefer. Fylkesberedskapsrådet i Viken vil bestå av over 60 personer. De må leie et helt hotell for å komme sammen. Jeg kan ikke skjønne at det er et operativt organ», sier Geir Vinsand i Niva Analyse til Aftenposten Innsikt.

• Regionreformen har kommet i stand mot faglige råd, mot folkelig vilje og uten en brei støtte i Stortinget. Den skulle følges opp med nye oppgaver, men regjeringen forbereder seg nå på å frata fylkene makt over egen skolestruktur – en av de største fylkeskommunale oppgavene. I både Viken og Troms og Finnmark jobber sterke krefter for en omkamp etter valget i 2021. Det er ingen skam å snu.