Torsdag 2. januar 2020 Politikk

Regjeringen har lovet rusreform, men KrF og Frp lover kamp om innholdet:

Redd flere unge vil ta dop

KRITISK TIL AVKRIMINALISERING: Rusreformutvalgets forslag om å avkriminalisere mindre kvanta av narkotika skaper liten begeistring i KrF og Frp. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, her med KrFU-leder Martine Tønnessen, vil ha inn sterkere reaksjoner mot unges narkobruk i rusreformen. FOTO: TOMMY ELLINGSEN

SKEPTISKE: Både KrF og Frp frykter at Rusreform­utvalgets anbefalinger til ny rus­politikk vil føre til mer narkobruk blant unge.

Helse

Rett før juleferien la Rusreform­utvalget fram sine anbefalinger til en ny ruspolitikk. Anbefalingene skal legge grunnlaget for regjeringens rusreform, hvor reaksjonene på bruk av narkotika skal flyttes fra straff til hjelpeapparat og helsevesen.

Dette er utvalgets forslag i grove trekk:

Bruk og besittelse av mindre kvanta av alle typer narkotika avkriminaliseres.

Dagens straffereaksjoner for bruk og besittelse erstattes av en samtale med en kommunal rådgiver. Møtene er pålagt, men det skal ikke være noen sanksjoner ved å ikke møte. Utvalget mener tvang er et dårlig utgangspunkt for hjelp.

Helseminister Bent Høie fra Høyre kalte utvalgets rapport historisk, og Venstres leder Trine Skei Grande mener utvalgets anbefalinger markerer «en ny æra i norsk ruspolitikk.»

Rusreform:

• Høyre og Venstre har i regjeringserklæringen fått gjennomslag for en rusreform som skal endre reaksjonene på bruk og besittelse av narkotika til eget bruk «fra straff til hjelp, behandling og oppfølging».

• Rusreformutvalget ble satt ned for å utrede hvordan lovendringene skal gjøres.

• Utvalget foreslår straffrihet for besittelse av narkotika i små mengder. Foreslåtte mengder er maksimum 15 gram hasj eller cannabis og 5 gram amfetamin, kokain eller heroin.

Frykter signaleffekt

Reaksjonene i de to resterende regjeringspartiene er kjøligere.

– Kristelig Folkeparti har ikke ønsket å avkriminalisere narkotika. Det er viktig at vi ikke sender et signal om at narkotika er ufarlig, eller ikke lenger forbudt, sier Kjell Ingolf Ropstad, leder i KrF om anbefalingene.

Han mener forslagene er godt tilpasset tunge rusbrukere og støtter at disse bør slippe å straffes for avhengigheten med bøter og fengsel. Men han frykter avkriminalisering vil slå dårlig ut for ungdom.

– I verste fall vil avkriminalisering senke terskelen for å få ungdom til å prøve narkotika. Norge ligger lavt på narkotikabruk blant unge mennesker sammenlignet med andre europeiske land. Å hindre rekruttering er noe av det viktigste vi kan gjøre, sier Ropstad.

Krever reaksjoner

Politiets representant i Rusreformutvalget tok en helhetlig dissens. Han mener man bør åpne for forskjellige reaksjoner for folk med rusproblemer og de som bruker narkotika til fest og moro. Ropstad er enig og mener et semi­pålagt møte hos en kommunal rådgiver ikke alltid vil være en tilstrekkelig reaksjon mot ungdom som blir tatt med narkotika.

– Det er nok her hovedlinja i konflikten vil gå framover. Av og til er det riktig med reaksjoner for å hjelpe folk ut av narkotikabruk. Å flytte reaksjonene for bruk fra justis til helse, betyr ikke at unge som tester ut narkotika, ikke kan møtes med sanksjoner, sier Ropstad.

Han vil ikke si hvilke reaksjoner KrF mener kan settes inn før partiet har fått drøftet detaljene i rapporten.

Tror på straff

KrFs motforestillinger deles av Fremskrittspartiet.

– Som mor og Frp-politiker vil jeg ikke akseptere at ungdom får et signal om at narkotikabruk er rett, sier Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i Frp.

Også hun mener det bør være forskjellige reaksjoner mot de med rusproblemer og rekreasjonelle brukere.

– Det er ikke det er greit at en ungdom som blir tatt av politiet etter å ha kjøpt sin første brukerdose ikke skal få noen reaksjon. Det er å trekke reformen for langt, sier Bruun-Gundersen.

– Utvalget har gjort en gjennomgang av forskningen og konkluderer med at straff og sanksjoner mot rusbruk ikke fungerer?

– Her vil det være faglige og politiske uenigheter. Politiet er uenig. Jeg er uenig, sier hun.

Hun er klar på at partiet vil lene seg tungt på politiets anbefalinger om veien videre.

– Frp vil langt på vei lytte til politiets råd. Det må være knyttet reaksjoner til bruk og besittelse for ungdom, sier Bruun-Gundersen.

Utredningen er nå sendt på høring med frist 2. april.

jos@klassekampen.no