Fredag 3. januar 2020 Lederen

Snuoperasjon

• «Så kan du velge å kalle det New eller Old, men på et eller annet vis må det være Management», sa Jonas Gahr Støre i 2014. Han hadde nettopp sagt ja til å bli leder i Arbeiderpartiet, og i boka «I bevegelse» samtaler han med sin seinere rådgiver Jonas Bals om blant annet styring av offentlig sektor. Begrepet New Public Management hadde nylig nådd den breiere offentlighet etter at 22. juli-kommisjonens kritikk av politiet sparket i gang en større debatt om mål- og resultatstyring. I boka spør Bals til dels detaljert om innsatsstyrt finansiering, konkurranseutsetting, bruk av eksterne konsulenter og innføring av markedsprinsipper i stat og kommuner.

• Støre svarer utførlig, men noe oppgjør med styringssystemene lanserer han ikke. Isteden slår han fast at det er vesentlig at sykehusene fører regnskap etter foretaksloven. Fem år etter har Arbeiderpartiet samlet seg om en langt sterkere kritikk av dagens styring av offentlig sektor. På LOs kartellkonferanse på Gol i år sa Ap-lederen at «å styre etter mål har blitt til en pervers, detaljert målstyring som ikke tjener noen», og at «vi kan ikke ha en markedsøkonomi som styrer offentlig sektor». Tilhørerne likte det de hørte. Fagbevegelsen har lenge kritisert detaljstyringen, som de mener er umyndiggjørende og ofte unødvendig.

• Forbund som Fagforbundet, NTL og Politiets Fellesforbund har lenge forsøkt å få med seg Arbeiderpartiet på en tillitsreform, hvor faglighet og tid står sentralt. I Oslo er vi allerede i gang, skrev byrådsleder i Oslo Raymond Johansen i en romjulskronikk her i avisa. Han mener imidlertid at partiet ikke skal slå seg til ro med å reversere markedsrettingen av offentlige tjenester, men ønsker dessuten et oppgjør med rettsliggjøringen av samfunnet og politikken. En stadig jakt på feil driver fram tilsyn, kontroll og krav om dokumentasjon som gjør at jurister får mer makt på bekostning av folkevalgte, skriver han. Det er gode takter, og vi håper det nye året fyller begrepet tillitsreform med konkret innhold. Det blir ikke lett å snu denne skuta, men det er nødvendig.