Fredag 3. januar 2020 Innenriks

I år vil en ny stor gruppe miste arbeidsavklaringspengene sine uavhengig av om de fortsatt er sjuke:

Flere mister hele inntekten

KAMP: Tidligere Nav-ansatt og nåværende leder av AAP-aksjonen Elisabeth Thoresen frykter flere folk på sosialhjelp i årene som kommer på grunn av av rgjeringens AAP-innstramminger. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

FRITT FALL: Nå rammes de første av en ny regel om makstid på arbeidsavklaringspenger. Det kan bety flere på sosial­hjelp.

nav

I januar vil de 1650 første menneskene miste arbeidsavklaringspenger som følge av regjeringens nye regler om makstid i ordningen, ifølge Nav. Det gjelder til sammen rundt 3850 i løpet av 2020.

Mange som slutter med arbeidsavklaringspenger (AAP), har fått arbeidsevnen avklart av Nav og får enten uføretrygd, kan gå tilbake i jobb eller begge deler. Men for stadig flere betyr det at de er for sjuke til å jobbe, men ikke utredet nok til å få uføretrygd.

Før 2018 kunne Nav fortsette å gi AAP til denne gruppa fram til de var ferdig avklart. Nå får de maks to ekstra år i tillegg til de tre første, selv om de fortsatt er sjuke.

– Dette kan bli en veldig stor gruppe i 2020, sier Elisabeth Thoresen, leder i organisasjonen AAP-aksjonen og tidligere Nav-ansatt.

– De som mister AAP nå, kan ha gått på det helt siden 2010, da ordningen begynte. Mange av disse er folk Nav ikke har visst hva de skal gjøre med, men bare har fortsatt å gi AAP til. Det er vanskelig å si hva som vil skje med dem.

AAP-innstramminger:

• Arbeidsavklaringspenger (AAP) får du når du er sjuk og Nav skal avklare arbeidsevnen din. Beløpet tilsvarer 66 prosent av inntekten.

• Fra 1. januar 2018 ble tida på AAP kuttet fra fire til tre år.

• Det ble også innført en absolutt makstid på ytterligere to ekstra år for dem som ikke var ferdig avklart innen tre år. Før var det ikke noen grense.

• Det ble også vanskeligere enn før å få innvilget ekstra tid.

• Fra 1. januar i år vil de første 1650 som rammes av den nye makstida, miste AAP.

Over på sosialhjelp

For folk som er for sjuke til å jobbe eller gå på tiltak, finnes det ingen ytelse når AAP blir borte. Året AAP-innstrammingene trådte i kraft, ble det over dobbelt så mange som mistet ytelsen selv om de var sjuke og dermed ikke gikk ut i jobb sammenlignet med året før, ifølge Nav.

De må vente ett år før de kan søke AAP på nytt. Imens er det sosialhjelp som gjelder, hvis man kvalifiserer til det.

Allerede i 2018 ble det 3100 flere som fikk sosialhjelp på grunn av AAP-innstrammingene, ifølge Nav. Dette må kommunene betale.

På AAP får man 66 prosent av inntekta si. På sosialhjelp kan en enslig motta 6150 kroner i måneden til livsopphold i tillegg til bostøtte på rundt 6000 kroner. Da må man først ha brukt opp alle sparepenger og kanskje solgt ting av verdi.

– Så lenge det ikke kommer endringer i lovverket, tyder alt på at antallet på sosialhjelp vil øke i 2020 og i årene framover, sier Thoresen.

Må ty til kriminalitet

Hun ser at fallhøyden er særlig stor for dem som eier ting.

– Mitt hjerte banker for alle som rammes, men litt ekstra for de som er godt voksne og har klart å nedbetale gjeld på bolig. De som har vært i jobb nesten hele livet og hatt et helt normalt liv uten masse luksusting, men mister alt fordi de blir sjuke, sier Thoresen.

Hun har blitt kontaktet av folk som må bo i bilen sin når AAP blir borte. Noen får tak i campingvogn og andre igjen må flytte hjem til foreldrene sine. Noen blir også så desperate at de tyr til kriminalitet.

– Noen er så fortvila at de ikke har noe å tape. Prostitusjon begynner å skje i det skjulte. Jeg har blitt kontaktet av ei mor som vurderer å prostituere seg fordi hun ikke har nok penger, men sykdommen hennes gjør det for vanskelig, sier Thoresen.

Når sjuke folk over tid opplever usikkerhet og så plutselig mister inntekten, blir de ofte enda sjukere, ifølge lege Paul Kavli, som jobber med sammensatte lidelser og har mange klienter i Nav-systemet.

– Mistro i Nav

– All bekymringen som utløses når man står i en krise, hvor man mister stønad, eventuelt må selge eiendeler, låne penger av familie, det ødelegger behandlingen og forverrer tilstanden, sier han.

Det grunnleggende problemet er samhandlingen med Nav, mener Kavli.

– Nav lytter ikke tilstrekkelig til legen og pasienten. Det er mye mistro. Hvis det hadde vært bedre samhandling mellom Nav og helsevesenet, kunne vi klart å avklare pasientene raskere til arbeid eller videre stønad, sier han.

Kavli er veldig tydelig på at det er en faglig begrunnelse for at han går ut og snakker om det han mener er et systemproblem.

– Jeg er dypt bekymret for hvordan det går med mange av dem. Vi er litt sjakk matt, vi som skal hjelpe dem. Hvis vi ikke forbedrer samhandlingen, vil dette problemet fortsette, sier legen.

Nav vil følge opp

Nav vet ikke hvor mange totalt som vil miste AAP i år, men de ferskeste tallene, fra 2018, viste en rekord på 68.723 folk.

Nav vil følge opp dem som går ut av ordningen og særlig de 3850 som når makstida, ifølge Arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik.

De som søker jobb eller uføretrygd eller er alvorlig sjuke, vil motta stønad, ifølge ham.

«Noen vil ha rett på sosialhjelp. De som deltar i tiltak kan få tiltakspenger og de som deltar i kvalifiseringsprogrammet kan få kvalifiseringsstønad», skriver Hugvik.

De som fortsatt har nedsatt arbeidsevne, men som ikke lenger har rett på AAP, er prioritert for oppfølging, virkemidler og tiltak fra Nav, ifølge ham.

Nav har ingen prognose for antall sosialhjelpsmottakere i 2020.

ainah@klassekampen.no