Onsdag 8. januar 2020 Lederen

Æresvold

• Det skal ikke koste et liv å ha en kjæreste», sa tiendeklassingen Kerim fra Holmlia til Klassekampen på lørdag. Det har gått to og et halvt år siden en annen tiendeklassing fra Holmlia døde. 12. juni 2017 ble 16 år gamle Mohammed slått ned i storefri av storebroren til jenta han hadde vært på skoleballet med. I tiltalen skriver politiet at Mohammed ble slått flere ganger i hodet slik at han falt i bakken. Like etter fikk han hjertestans. Mohammed ble liggende i koma. Den 25. juli 2017 døde han av en oksygenskade i hjernen som følge av hjertestansen. Tiltalen sier ingenting om motiv, men til Klassekampen sier politiet at handlingen ble utløst av «en irritasjon over en mulig relasjon til tiltaltes søster». En mer presis beskrivelse kunne blitt kuttet ned til ett ord: Æresvold.

• Når rettssaken starter til uka, har det gått nesten to og et halvt år siden Mohammed døde. Det til tross for at politiet mener gjerningsmannen ba vitnene på stedet om å ikke ringe etter ambulanse og å gi falsk forklaring om hva som skjedde. Han satt varetektsfengslet fram til september 2017, og har dermed vært en fri mann i over to år. Dette skjer samtidig som flere av vitnene er redde for gjernings­mannen og konsekvensene av å vitne. Hvorfor har politiet brukt så lang tid på etterforskningen? En årsak skal være at flere vitner var mindreårige og dermed trengte tilrettelagte avhør som krever ekstra ressurser. En annen årsak er at det har tatt tid å fastslå selve dødsårsaken. En tredje forklaring er vitner som ikke vil snakke. Politiet vil ikke si noe konkret om dette, men beskriver en generell trend som «synes å spre seg også blant de yngre aktørene», der folk ikke vil snakke med politiet.

• Det er uakseptabelt at politiet har brukt over to år på å etterforske Mohammeds død. Lang saks­behandlingstid er etter straffeloven å regne som formildende omstendigheter og kan føre til enten straffefradrag eller omgjøring av straff. Ventetida er også en ekstra belastning for Mohammeds familie, venner, og ikke minst vitnene i saken. Summen av dette svekker politiets sak når rettssaken starter.