Mandag 13. januar 2020 Innenriks

• Folk og næringsliv på øyene er avhengig av ferge • Fylket varsler prishopp

– Vi straffes for å bo på øy

DYRT: Dagfinn Johansen fra Hasvik, her klar til fergetur med dattera Liss og barnebarna Jacob og Casper, mener folk på øyene bør ha gratis ferge.

OPPRØR: Dagfinn Johansen i øykommunen Hasvik i Finnmark er avhengig av ferge og opplever høye priser som straff. Ordføreren krever at staten får ansvaret for fergene.

SAMFERDSEL

Hasvik er blant mange kystkommuner der ferga er viktig for alle. Både befolkningen og næringslivet har de siste dagene blitt skremt av at fylkeskommunene plutselig har økt billettprisen, enkelte steder med 40–45 prosent.

Nordland fylkeskommune ombestemte seg om fergeprisene etter å ha fått kraftig kritikk, men ordfører Eva Husby (Ap) i Hasvik frykter at prishoppet bare er en begynnelse.

– Jeg støtter oppropet fra de 45 ordførerne i Nordland og Møre og Romsdal. Det vi ser med prisøkning, er en farlig trend, sier Eva Husby.

Hun viser til at den halvannen times fergereisa fra Hasvik og fastlandet i Øksfjord er selve livsnerven i kommunen, og at dagens pris er høy nok.

– Lenge var dette sambandet en riksveiferge, som staten hadde ansvaret for. Det var en problemfri og forutsigbar drift. Når fylkeskommunen overtok i 2010, skapte det usikkerhet, sier hun.

Husby viser til at fylkeskommunene fra før er presset økonomisk, og at de regionale myndighetene må prioritere mellom skoletilbud og kommunikasjon. Når kassa er tom, er det ikke enkelt.

Ferger:

• Rundt årsskiftet økte fergeprisen i flere fylker med opptil 40–45 prosent. Protester fikk Nordland fylke til å snu.

• Fylkene eier mange av fergene, og er pålagt av staten å investere i nye ferger som er gass- eller batteridrevet.

• Fergedrift er dyrt for fylkeskommunene, og hver billett subsidieres.

Må frakte fisken

Hasvik har tre større fiskeindustribedrifter og en voksende oppdrettsnæring. Alle produkter som skal til markedet må med trailer på ferga.

Dagfinn Johansen i Hasvik har sammen med dattera Liss og to barnebarn vært på familiebesøk og handletur i Alta. De er avhengige av ferga for å komme hjem, og Johansen frykter at prisen også her plutselig skal hoppe til værs.

– Akkurat nå koster det 192 kroner for en normal bil og sjåfør én vei. Men skal vi ta bobilen til fastlandet, er prisen nærmere 600 kroner én vei. Skal jeg ha med tilhenger for å hente ved i Alta, vil billettprisen være dyrere enn veden, sier han.

Johansen mener at ferga egentlig bør være gratis.

– Vi betaler veiavgift for kjøretøyene, og flere føler at vi blir økonomisk straffet siden vi bor på øyer. Vi har ingen alternativer, og da bør prisen være null, eller i hvert fall ikke høyere enn dagens, sier han.

Varsler prisøkning

Bilferga «Hasvik» som betjener Øksfjord-Hasvik, og bygdene i Ytre-Loppa var ny i 2015 og er drevet av gass. Slike «grønne» ferger er det myndighetene nå ønsker, helst med strømdrift.

Kristina Hansen (Ap) var tidligere ordfører i Nordkapp. Hun er nå ny fylkesråd for samferdsel i det nye storfylket Troms og Finnmark. Hun sier det er mye nytt å sette seg inn i, men vet at kommunikasjon med den geografien det nye fylket har, er krevende.

– Vi kommer til å øke billettprisene med rundt 10 prosent, og arbeider med å samkjøre prisnivået på de ulike sambandene, sier hun.

Fylkesråden etterlyser statlig finansiering og savner at statlige krav til nye ferger følges opp med overføringer.

– Staten krever at gammeldagse ferger fases ut og blant annet at vi investerer i gass-, hydrogen- og seinere strømferger. Men finansiering følger ikke med de statlige påleggene, sier Hansen.

Hun forstår frustrasjonen fra Hasvik-ordføreren og at veiløse samfunn har en spesiell samferdselsutfordring.

Stortingsrepresentant for SV i Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, mener staten har latt fylkene i stikken.

– Fergeeierne blir pålagt å investere i grønne ferger, og gjør det, men staten deltar ikke i finansieringen. Samtidig trekker de fram null- og lavutslippfergene i sine festtaler. Nå lar de innbyggerne betale, sier Fylkesnes.

Han mener fergestriden som nå pågår, er bompengeopprøret ganger ti, siden fergebrukerne ofte ikke har alternativer og det dreier seg om viktig transport for næringslivet.

– Det som skjer er giftig, kanskje dødelig, for næringsliv og bosetting i distriktene. Dette er et ledd at dagens regjerings nedbygging av distriktene, sier Torgeir Knag Fylkesnes.

rapp@klassekampen.no