Torsdag 16. januar 2020 Lederen

Lærervarsler

• «I den nye Oslo-skolen må tillit og ytringskultur følges av en opplevd bedring av sårbare barns skolehverdag», skriver 42 lærere ved Mortensrud skole i et innlegg i Dagsavisen tirsdag. De skriver for å uttrykke støtte til kollegaer ved Lofsrud skole i samme bydel, som før jul varslet om en prekær situasjon ved skolen i en kronikk på NRK Ytring. «Mange av våre elever opplever trusler, vold og en hevn- og æreskultur som rammer på ulike nivåer. Det er svært vanskelig å ta de rette valgene når en frykter represalier. Vi opplever at mange elever ønsker å gjøre det rette, men de tør ikke. Elever står i en konstant skvis mellom rett og galt fordi de vet at ‘snitching’ straffes», skrev Lofsrud-lærerne i sin kronikk.

• Det er vanskelig å lese innleggene fra lærerne uten å tenke på drapet på en 21-åring i Prinsdal forrige helg og den pågående rettssaken om et mulig æresrelatert dødsfall som pågår i Oslo tingrett. Mange barn i Søndre Nordstrand bydel har det tøft, og dessverre forteller lærerne at de har for lite folk og penger til å gjøre det de mener er nødvendig, tidlig nok. I dekningen av sosiale problemer i Oslos østlige bydeler er det mange som er kritiske til negativt vinklede saker og heller vil at medier og politikere skal bidra til å «snakke opp» områdene. Det er forståelig. Samtidig må reelle problemer opp på dags­orden for at de skal utløse tiltak og større budsjettposter. Lærerinnleggene tegner opp en vei framover.

• Blant annet ber lærerne om å få færre elever i klasserommet, og lærere ved både Mortensrud og Lofsrud uttrykker at de synes det er uhyre provoserende når skoleforskere hevder at klassestørrelse ikke har noe å si for et godt læringsmiljø. Denne forskningen stemmer overhodet ikke overens med deres hverdag, skriver de. Samtidig er lærerne klare på at skolen ikke alene kan ikke løse alle problemene med kriminalitet, boligpolitikk og fattigdom. Den doble æreskulturen – både i gjengmiljøene og i enkelte familier – bør de heller ikke måtte takle aleine. Uansett er det godt å se at lærerne tør å fortelle åpent om problemene de ser. Taushet og tom framsnakking endrer ingenting.