Torsdag 16. januar 2020 Kultur og medier

Stort forlag har prøvd tre bøker i lavrisiko-kategorien for bibliotekkjøp etter at det ble gratis:

Stor tok liten risiko

TVILTE PÅ SJANGERPLASSERING: Forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold, sier at det var tvil om sjangerplassering som gjorde at forlaget i fjor unnlot å melde tre av sine bøker på den automatiske innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur.

Tre av Vigmostad & Bjørkes nye titler ble ikke sendt rett til bibliotekene. Om tendensen brer seg, kan leserne måtte vente lenger på at bøker når bibliotekhyllene.

Bøker

Takket være Kulturrådets innkjøpsordning kan norske lesere finne nesten all ny norsk skjønnlitteratur i bibliotekhyllene kort tid etter utgivelse.

Når forlagene melder på bøker til innkjøpsordningen, har de to kategorier å velge mellom. Kategori 1 innebærer at forlagene allerede ved utgivelsesdato må sende over 700 bøker til landets biblioteker. Til gjengjeld får forlaget utbetalt over 200.000 kroner. Denne ordningen sørger for at nye romaner kommer raskt i bibliotekene, men den kan koste forlagene dyrt. For dersom Kulturrådets vurderingsutvalg mener at boka ikke har høy nok kvalitet, blir den «nullet». Da må forlaget tilbakebetale hver krone til Kulturrådet, uten å få bøkene tilbake.

For små forlag med mindre økonomiske muskler har det derfor vært et tryggere alternativ å melde bøkene på i kategori 2. Her får forlagene forhåndsvurdert boka helt uten økonomisk risiko, men til gjengjeld kan det ta lang tid før bøkene når bibliotekhyllene.

Innkjøpsordningen:

• I starten av 2019 ble det gjort endringer i retningslinjene til Kulturrådets innkjøpsordning for ny norsk skjønnlitteratur til bibliotekene.

• Formålet var å lage et økt skille mellom påmeldings­kategori 1 og 2.

• Kulturrådet ønsker at forlag med god soliditet skal bruke påmeldingskategori 1, som er automatisk. Det vil si at vurderingen skjer etter at bøkene sendt ut til bibliotekene, og blir ikke boka godkjent, taper forlagene penger.

• Kategori 2, som er en gratis forhåndsvurdering, er ment for småforlag og selvpubliserte forfattere. Innkjøpte bøker i denne kategorien blir forsinket til bibliotekene.

– Tvilte på sjangeren

I starten av 2019 vedtok Kulturrådet å fjerne gebyret for påmelding i kategori 2, som inntil da hadde vært på 10.000 kroner. Kulturrådet har flere ganger uttrykt overfor Klassekampen at de håper de etablerte forlagene ikke blir fristet til å prøve ut titler i kategori 2, da det vil føre til en forsinkelse i utsending av bøkene til norske bibliotek.

Nå viser det seg imidlertid at et av Norges største forlag, Vigmostad & Bjørke, har brukt kategori 2 tre ganger i fjor.

Fra 2015 til og med 2018 brukte forlaget kategori 2 én gang. Etter at kategorien ble gratis for ett år siden, har forlaget meldt på tre av 28 titler i kategori 2:

Diktantologien «Ekte kjærlighet».

Romanen «Å bera nakne nyklar» av Per Helge Genberg.

Romanen «Toner fra en stille skog» av Laila Brenden.

Forlagssjef i Vigmostad & Bjørke, Elizabeth Sellevold, sier at det var tvil om sjangerplassering som gjorde at forlaget meldte på tre titler til kategori 2 i fjor.

– Dette er også i henhold til Kulturrådets egne retningslinjer. Bøker hvor det er tvil om sjanger, skal meldes opp i kategori 2, sier hun.

Sellevold viser blant annet til at «Toner fra en stille skog» er en roman som grenser til underholdningssjangeren.

– Tvilstilfellene skal vel dreie seg om det er snakk om prosa eller lyrikk eller om målgruppa er barn eller voksne?

– Dette var vår vurdering, sier Sellevold, som legger til at boka endte opp med å bli innkjøpt.

Kulturrådets siste påmeldingsfrist i 2019 var 3. september. Over hundre av bøkene som ble påmeldt til denne fristen, er enda ikke vurdert. 78 av disse bøkene er påmeldt i kategori 2, og blir derfor svært forsinket til bibliotekene dersom de blir innkjøpt.

Sellevold har imidlertid ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra verken lesere eller bibliotek på bøkenes utsendelsestidspunkt.

– Lite tro på egne bøker

Denne uka ble det også kjent at Gloria forlag har planer om å bruke kategori 2 framover. Det skriver bransjenettstedet Bok365.

I sitt oppstartsår 2018 fikk forlaget kjøpt inn alle de fem titlene de meldte på i kategori 1. I 2019 gikk det ikke like godt. Forlaget har fått fire av sine åtte skjønnlitterære titler «nullet» i 2019. Tre er innkjøpt, mens en fortsatt ikke er vurdert.

Glorias forlagssjef Anne Gaathaug har ikke svart på Klassekampens henvendelser om denne saken.

Tar sjansen på kategori 1

Det lille forlaget Pelikanen, som ble stiftet i 2010, melder konsekvent bøkene sine på kategori 1, og har enda ikke opplevd å bli «nullet». Det er daglig leder Eirik Bø glad for.

– Vi står ikke i en stabil lukrativ økonomisk posisjon, så for oss ville det vært en katastrofe å måtte betale tilbake penger til Kulturrådet.

– Likevel tar dere sjansen på kategori 1?

– Ja, vi stoler såpass på vår egen teft at det ikke har vært aktuelt å prøve noe annet, sier Bø, som samtidig forstår at forlag kan la seg friste av en gratis forhåndsvurdering.

– Det minimerer jo den økonomiske risikoen, og det er noe alle som jobber i forlag, er opptatt av. Dessuten har jeg jo sett noen nullinger som har overrasket meg, særlig når det gjelder lyrikkutgivelser.

– Mener du at store forlag som Vigmostad & Bjørke konsekvent burde holde seg til kategori 1?

– Instinktivt tenker jeg i hvert fall at det vitner om usikker redaksjonell praksis og lite tro på bøkene de holder på med når de bruker kategori 2, sier Bø.

Dette avviser imidlertid Sellevold.

– Fra vår side har det ikke vært en usikker redaksjonell praksis. Vi gir ut bøker i forskjellige sjangre og søker hele tida å ha en dialog med Kultur­rådet om hva som hører hjemme hvor.

thomase@klassekampen.no