Lørdag 18. januar 2020 Kultur og medier

Siv Jensen (Frp) har truet med å innføre særnorsk IT-skatt, men skattedirektøren advarer mot slike løsninger:

Tror på felles skatteplan

PÅ SKATTEJAKT: Skattedirektør Hans Christian Holte vil gjerne skattlegge teknogiganter som Google og Facebook. Han leder et internasjonalt nettverk av skattedirektører i OECD som jobber med saken.

Skattedirektør Hans Christian Holte er skeptisk til at flere land inn­fører nasjonal digitalskatt. – Det kan svekke krafta i den internasjonale prosessen, sier han.

medier

I slutten av januar møtes 137 land på nytt for å diskutere nye prinsipper for å skatt­legge store digitale selskaper som Google og Facebook.

Det er Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) som leder arbeidet, og det er varslet en løsning i løpet av 2020.

I mellomtida har flere land innført egne digitalskatter, deriblant Frankrike, Italia og Østerrike. Ifølge The New York Times skal ytterligere 15 land innføre tilsvarende avgifter innen juni.

Skattedirektør Hans Christian Holte leder skattedirektørnettverket Forum on Tax Administration i OECD, som kommer med faglige innspill til arbeidet.

Han er bekymret for at flere land er i ferd med å innføre egne skatter. Finansminister Siv Jensen (Frp) sa til Klassekampen mandag at også Norge vil innføre en digitalskatt dersom OECD ikke finner en løsning i år.

– Jo flere nasjonale initiativer som kommer, jo mer vil det etter min vurdering svekke krafta i den internasjonale bestrebelsen for å finne en felles løsning, sier Holte.

Digitalskatt:

• OECD forsøker å få på plass et internasjonalt skatteregelverk for multinasjonale digitale selskaper.

• Regelverket skal sikre at selskapene betaler skatt i land hvor de har betydelig aktivitet og genererer profitt.

• Flere land innfører i mellomtida nasjonal beskatning av de store digitale selskapene.

• Mandag sa finansminister Siv Jensen (Frp) til Klassekampen at hun vil innføre norsk digitalskatt dersom OECD ikke finner en løsning i 2020.

Tror energien svekkes

Skattedirektøren sier at både næringsliv og politikere ønsker en internasjonal løsning.

– Det er bedre enn en verden hvor vi har ulike land med ulike digitalskatter, sier han.

– Frankrike oppgir at den nasjonale avgifta innføres for å legge press på OECD?

– Det kan kanskje ha den effekten når det kun er snakk om ett nasjonalt eksempel, men hvis vi får stadig flere nasjonale løsninger, vil det kunne være uheldig så lenge den internasjonale prosessen pågår.

– Hvorfor det? De fleste som innfører nasjonale digitalskatter, er tydelige på at det er midlertidige løsninger i påvente av OECD?

– Det er litt spekulativt fra min side, men jeg tror nok at energien man bidrar med inn i en internasjonal prosess vil lide under at man jobber med nasjonale initiativer. Det andre er at selv om dette innføres som midlertidige løsninger, krever det noe å gå tilbake fra dét til en internasjonal løsning.

Fordeler superprofitt

Forslaget til en internasjonal løsning som nå ligger på bordet, består av to deler:

Den første handler om å flytte beskatningsrett fra et selskaps produksjonsland og til en større grad til markedslandet – landet hvor selskapet opererer og får inntekter.

Den andre dreier seg om å sikre at alle selskaper skatter på et visst minimumsnivå.

Det er knyttet mest diskusjon og uenighet til del én. I oktober i fjor la OECD fram et kompromissforslag som det nå forhandles videre om.

– En del selskaper kan oppnå en «superprofitt» fordi transaksjonskostnadene ved å være globale ikke er så store som før digitaliseringen. I kompromissforslaget ser man på hvordan man kan beregne og fordele denne superprofitten, forteller Hans Christian Holte.

Verre enn antatt

Tax Justice Network (TJN) har uttalt at det vil være en skandale dersom forslaget som ble lagt fram i oktober, blir løsningen.

Nå sier Sigrid Klæboe Jacobsen, leder i Tax Justice Network i Norge, at løsningen ser ut til å bli enda verre enn antatt.

Ifølge TJNs opplysninger foreslår OECD at det som regnes som superprofitt, og som dermed skal rammes av regelverket, er overskudd som overstiger 10 prosent.

I tillegg er det bare en fem­del av denne super­profitten som skal beskattes etter de nye reglene.

– OECD har delvis anerkjent at dagens system er ubrukelig, og at selskapene får stor makt til selv å bestemme hvor de skal skatte. Men effekten av dette forslaget blir altfor liten, sier Jacobsen.

Etterlyser åpenhet

Hun er positiv til at flere land innfører nasjonal skattlegging.

– Jeg tror det er den viktigste grunnen til at det haster for OECD å komme fram til en løsning. Det er den beste motivasjonsfaktoren som finnes, nettopp fordi man ikke ønsker at enkeltland skal innføre ulike systemer.

Siv Jensen sa til Klassekampen mandag at det vil være et stort framskritt å komme fram til en internasjonal løsning, og at det vil være et godt utgangspunkt for videre forhandlinger.

For å få til forbedringer av avtalen er det avgjørende med mer åpenhet, fastslår Sigrid Klæboe Jacobsen.

– Hvis vi skal komme oss videre, må det være mulig å evaluere effekten av regelverket, og da trenger vi åpne data. Vi må ikke bare vite posisjonene til de ulike landene, men også hvor mye selskapene tjener og skatter i hvert land, sier hun.

Bekymret etter USA-brev

Enn så lenge er det flere skjær i sjøen for en internasjonal avtale.

I desember sendte den amerikanske finansministeren Steven Mnuchin et brev til OECD, hvor han uttrykte bekymring for konsekvensene av å endre reglene for beskatningsrett.

USA er også i konflikt med Frankrike om den franske omsetningsavgifta på digitale tjenester.

– Det er mange som er litt bekymret etter dette brevet. Amerikanerne uttrykte ikke så tydelig støtte til arbeidet som de tidligere gjorde, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Fortsatt gjenstår flere sentrale avklaringer, blant annet hvilke selskaper og næringer som skal rammes av regelverket. Holte mener det er viktig å sørge for at løsningen ikke blir for komplisert.

– En risiko er at regelverket blir veldig arbeidskrevende å forholde seg til både for skatteadministratorer og selskaper. Jeg håper man forsøker å holde løsningen enkel nok til at den blir praktikabel.

Skattedirektøren sier at avtalen etter planen skal landes politisk i november.

– Hva tenker du om at Tax Justice Networks beregninger viser at løsningen vil ha svært liten effekt?

– OECD jobber fortsatt med beregninger av konsekvensene av dette, så de beregningene er ikke en anerkjent sannhet. Samtidig er det viktig å ha med at dette arbeidet i hovedsak dreier seg å tilpasse skattereglene til den økonomiske utviklingen. Det viktigste er å komme fram til et prinsipp for fordeling av internasjonal beskatning. Dagens prinsipp om fysisk tilstedeværelse som grunnlag for beskatningsrett er under angrep fra den digitale økonomien, og det er dét man først og fremst bør løse, sier Holte.

mariv@klassekampen.no

Sigrid Klæboe Jacobsen