Mandag 20. januar 2020 Politikk

Medlemmer av Aps programkomité vil at partiet utvider grensa for selvbestemt abort:

Abortomkamp i emning

VIL UTVIDE: Ingvild Kjerkols forslag om å fjerne abortnemndene og gi kvinner selvbestemt abort til uke 18 falt i 2019. Nå sitter hun i Aps programkomité for valget i 2021. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.

helse

I fjor tapte forkjemperne for utvidet abortgrense kampen på Arbeiderpartiets landsmøte. Nå kan striden blusse opp igjen, når Aps programkomité har satt i gang arbeidet med partiprogrammet for stortingsvalget i 2021.

– Jeg kan ikke utelukke at det kommer en ny votering om dette neste landsmøte. Men det kan også komme et godt omforent vedtak fra programkomiteen. Det vil prosessen avklare, sier Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson.

Hun var blant dem som i fjor fremmet forslaget om å utvide abortgrensa til uke 18. Nå sitter hun i programkomiteen og vil ha «en brei og god prosess», men mener fortsatt det samme.

– Jeg mener det er viktig å se på nemndsystemet. Kvinner blir satt på gangen i eget liv. Folk kjenner mitt ståsted. Jeg finner ikke gode nok årsaker til å beholde dagens system, sier Kjerkol.

Selvbestemt abort:

• Etter uke tolv i svangerskapet, må kvinner møte i en nemnd som avgjør om de får lov å ta abort fram til uke 22.

• I Sverige har de selvbesemt abort fram til uke 18.

• I Nederland er grensa 21 og i Storbritannia 24 uker.

• På Aps landsmøte i fjor falt forslaget om å utvide grensa til 18 uker. Ap vil i dag «ikke utvide adgang til selvbestemt abort utover 12. uke».

• Sentrale SV-politikere ønsker at kvinner skal få bestemme selv fram til uke 22.

Uke 22 blir for lenge

Etter uke tolv av svangerskapet må kvinnen møte i en nemnd, som bestemmer om hun får lov til å ta abort. Selve aborten kan gjennomføres fram til uke 22, ifølge loven.

Tre sentrale SV-ere sa i Klassekampen 11. januar at de vil at kvinner selv skal få bestemme fram til uke 22. Dette er kontroversielt i SV. Kjerkol har ikke registrert at noen i Ap har tatt til orde for å utvide grensa helt til uke 22.

– Mellom uke 18 og uke 22 er det helt særskilte tilfeller man snakker om. Jeg ser ikke grunn til å utvide lenger enn til uke 18, sier hun.

Uenig med partilederen

Programkomiteens leder er partileder Jonas Gahr Støre. I fjor ba han landsmøtet innstendig om ikke å utvide abortgrensene slik Kjerkol foreslo. Han vant, og partiet vedtok å «vurdere forbedringer innenfor dagens lov for å styrke kvinnens situasjon ved seinaborter, herunder kritisk gjennomgå og eventuelt endre dagens nemndsystem». Rundt en tredel stemte for Kjerkols forslag.

– Tror du dere får flere med på laget denne gangen?

– Nå sitter jeg i programkomiteen. Min oppgave er å lage en god debatt i partiorganisasjonen om konsekvensene av slike beslutninger i nemnd. Det er mandatet fra landsmøtet i 2019, sier Kjerkol.

Hun peker på forskning som viser hvor krevende det er for kvinner i dyp personlig krise å møte foran en nemnd.

– Dette handler om å behandle bedre de kvinnene som er havnet i en krisesituasjon, sier Kjerkol.

Sverige har selvbestemt abort til uke 18, men likevel lavere andel seinaborter enn Norge.

AUF: Fjern nemndene

AUFs leder Ina Libak sitter også i programkomiteen. Allerede i 2018 vedtok AUF at de vil fjerne abortnemndene og la kvinner bestemme selv fram til uke 18.

– Utgangspunktet vårt er å fjerne abortnemndene. Det er en ekstrabelastning å møte i abortnemnd og at noen skal bedømme om valget om å ta abort er riktig. Det hører ikke hjemme i 2020. Det er en utdatert måte å gjøre det på, sier Libak.

Hun peker på at nesten alle som møter i nemnd, uansett får innvilget abort.

– De som velger å ta sein­abort, har tenkt godt gjennom det valget selv. De bør slippe å møte noen som skal avhøre dem om det, sier Libak.

Men SV-medlemmenes forslag om å la kvinner velge selv fram til uke 22, er ikke AUF-lederen med på.

– For oss har det vært naturlig å sette grensa på 18, fordi det er da de medisinske grunnene slår inn, sier hun.

Det er for tidlig for AUF å si noe om hvor viktig denne saken blir for dem i program­arbeidet.

Støtte fra flere

Sykepleierstudent og vara­representant til Stortinget Lozan Balisany er medlem i programkomiteen. Hun mener nemndene er «et unødvendig ledd i en sak der valget skal ligge hos kvinnen».

«Ved at vi har nemndene tar vi fra kvinnene og familiene muligheten til å ta valget selv», skriver hun i en sms.

Arbeiderpartiet ønsker allerede å reversere Solberg-regjeringens endring av abortloven, som gjorde at man må møte i nemnd for å gjennomføre fosterreduksjon, slik KrF krevde.

politikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 20. januar 2020 kl. 08.17