Tirsdag 28. januar 2020 Politikk

Frps varsler kamp mot forliket som partiet var med på forhandle fram i regjering:

Frp skroter bomavtalen

GRØNT LYS FOR KRITIKK: Bompengeforliket som kostet 20 milliarder gjelder ikke lenger, melder Fremskrittspartiet. Nå vil de ta stilling fra sak til sak. FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB SCANPIX

OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.

BOMPENGER

Frps Morten Stordalen sier til Klassekampen at partiet ikke lenger står bak bompengeavtalen mellom de fire borgerlige partiene.

– Vi er ikke bundet av Granavolden eller noen avtaler med regjeringen. Vi tar det fra sak til sak, sier Stordalen, som er transportpolitisk talsperson i Frp.

Fram til valget i 2021 er det Frps partiprogram – og ikke avtaler fra regjeringstilværelsen – som styrer hvordan partiet vil stemme i Stortinget. I partiprogrammet heter det at partiet er prinsipielt mot all bruk av bompenger til offentlig veibygging.

Bompengeforliket:

• I august i fjor ble Frp, Høyre, Venstre og KrF enig om en bompengeavtale. Der står det at regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til bymiljøpakkene til 66 prosent.

• Avtalen forutsetter at kommunene som takker ja, må bruke halvparten av økningen til å få ned bompenger og halvparten til å bedre kollektivtilbudet.

• 20. januar gikk Frp ut av regjering. Morten Stordalen i Frp sier at partiet ikke lenger står bak bompengeavtalen mellom de fire partiene.

Kilde: NTB

Advarer Hareide

Stordalen sier det nå er opp til Høyre, Venstre og KrF hva de vil gjøre videre og hvilken tilnærming de inntar i sakene regjeringen sender til Stortinget.

– Så får vi komme tilbake til hvordan vi skal håndtere det, sier han.

Selv om Frp ikke anser seg bundet av bompengeforliket, mener Stordalen at den ferske samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) ikke burde rokke ved Frps bompengeseire i regjering.

– Det vil være klokt av regjeringen og den nye samferdselsministeren at de ikke reverserer bompengekutt, sier Stordalen.

I august i fjor truet Frp med å forlate regjeringen etter stor folkelig misnøye mot økte bompenger i Norge. Striden endte med et kompromiss, hvor Erna Solberg satte av 20 milliarder kroner over en tiårsperiode for å begrense bompengene og øke satsingen på kollektivtrafikk.

Imot bypakker

I de fleste storbyområdene brukes bompenger til å finansiere prosjekter innen vei, kollektivtransport, sykkel og gange gjennom såkalte bypakker eller byvekstavtaler. Her tar staten en del av regningen for prosjektene. Det er særlig bruk av bompenger i bypakkene som er problematisk for Frp, understreker Stordalen.

– Det er ingen hemmelighet at bypakkene har vært mest krevende for Fremskrittspartiet. Frp er prinsipielt mot å bruke bompenger til å drifte kollektivtransport. Så får vi komme tilbake til hvordan vi stiller oss i Stortinget, sier han.

Avtalen er vedtatt

Jon Gunnes er stortingsrepresentant for Venstre og sitter i transportkomiteen.

– Det er litt overraskende hvordan de prøver å sno seg unna avtaler de har vært med på å lage. Bompengeforliket er vedtatt i statsbudsjettet. For å endre det, må det gjøres nye vedtak, og det får de nok ikke støtte for, sier Gunnes.

At Frp ønsker å starte nye forhandlinger om bompenger, kan ifølge Gunnes være positivt for Venstre.

– Slik det er nå, slipper enkelte boligområder å betale bompenger på grunn av hvordan bomringene er satt opp. Ved å heller ha satellittbasert veiprising vil folk måtte betale for hvor mye de kjører og ikke hvor de kjører, sier han.

– Stordalen sier at «Det er særlig bruk av bompenger i bypakkene som er problematisk for Frp». Kan det skje endringer ved bypakkene nå som Frp ikke lenger står bak bompengeavtalen?

– Vi har kommet langt med gode tiltak i byene, og det vil være dumt for alle parter å reversere disse, sier Venstre-politikeren.

Han trekker fram Trondheim som eksempel på en by hvor bypakka har fungert.

– Trondheim har klart å følge opp målsettingen med mindre bilkjøring i byen. Det har blant annet blitt gjort ved å kreve inn bompenger for å bruke det på kollektivtrafikk, sier Gunnes.

Frp taler ikke bilistenes sak, hevder han.

– Å kutte i bompenger vil bare føre til mer bilkø og mindre veibygging.

Vil følge Granavolden

Høyres Nils Aage Jegstad sier også at bomavtalen ligger fast.

– Vi kommer til å holde fast ved de avtalene vi har inngått i regjering. Bompengeforliket ligger der, og så får vi ta det fra sak til sak når det blir aktuelt, sier Jegstad.

Stordalens advarsler til samferdselsminister Hareide mot å rokke ved Frps bomgjennomslag, er merkelig, framholder Jegstad.

– Vi har sagt at vi skal følge Granavolden. Det er i så fall Frp som vil rokke på noe ved å trekke seg fra plattformen, sier Jegstad.

innenriks@klassekampen.no

Morten Stordalen (Frp)