Torsdag 30. januar 2020 Lederen

På Israels nåde

• USAs president Donald Trump er en mann av store ord. Derfor er hans lenge annonserte fredsplan for Midtøsten intet mindre enn «århundrets plan». De som lever på bakken i områdene USA sier skal utgjøre den selvstendige staten Palestina, beskriver planen med helt andre ord. Kartet over «framtidas Palestina» består av så mange små landområder at de mest av alt minner om Sør-Afrikas bantustanpolitikk. Den stammer fra apartheidtida og besto i opprettelsen av egne, små reservater for svarte, som lå langt fra hverandre. De var del av apartheidregimes splitt og hersk-politikk. På samme måte likner Trumps Palestina på spredte kaffeflekker på et kart, forsøksvis knyttet sammen av bruer og tunneler. Det palestinske Vestbredden er dessuten gjennomhullet av israelske bosettinger, som ifølge USA skal få stå. Trump-planens Palestina-visjon er ikke et sammenhengende område og vil være fullstendig avhengig av Israels nåde.

• Palestinske myndigheter har avvist enhver form for forhandling med utgangspunkt i Midtøsten-planen og kaller den i stedet et forsøk på å tåkelegge rettssakene som henger over de to statslederne Donald Trump og Israels Benjamin Netanyahu. De frykter at planen egentlig åpner for at Netanyahu kan innlemme bosettingene i Israel og annektere nye områder før valget i april. Slik kan planen være en gavepakke fra Trump til en trofast alliert. På samme måte anerkjente Trump de okkuperte Golanhøydene som en del av Israel bare to uker før valget i april i fjor.

• Det er god grunn til å spørre hvor seriøs en fredsplan er når bare én av partene i konflikten jubler for den. Riktignok hadde få palestinere særlig høye forhåpninger til et fredsframstøt fra en amerikansk president som til dags dato bare har gitt Israels høyreside det de ønsker seg, som da han for to år siden flyttet USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem, en viktig symbolhandling. Likevel oppleves det som en hån når «århundrets plan» så glatt hopper over både FN-resolusjoner og folkerett. Trumps plan er dessverre snarere et veikart mot nye konfrontasjoner enn mot fred.