Mandag 3. februar 2020 Kommentar

Er det miljøskadelig å høre på Spotify?

Gjestespill

«Bør jeg slutte å strømme musikk på grunn av miljøet?» Mange spør meg om det. Først skjønte jeg ikke hvor alle spørsmålene kom fra, men så oppdaget jeg presseoppslagene som har florert det siste året, blant annet «Is streaming music dangerous to the environment? One researcher is sounding the alarm» (i Rolling Stone) og «UIO-forsker: Musikkstrømming er enda verre for miljøet enn CD-platen» på Ballade. Det er publisert utallige nettsaker i inn- og utland om hvor mye klimautslippene har økt ved musikklytting i vår digitale tidsalder. Strømming av musikk har ført til at flere hører på musikk og noe som egentlig bør være hyggelig for musikkverdenen har blitt en katastrofe for kloden. Kan det virkelig stemme?

Nyhetssakene handler alle om UiO-musikkforsker Kyle Devine og hans spennende forskning på hva musikklytting har hatt av klimaavtrykk helt tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Devine ga i høst ut boken «Decomposed – The Political Ecology of Music» hvor han går ordentlig i dybden på blant annet vinylproduksjon. Det er ganske skitne greier og interessant lesing.

Debatten om strømming og miljø kommer fra figur 3.3 i kapittelet om data. Figuren viser at totale utslipp for musikklytting i USA i år 2000 var på 157 millioner kg med klimagasser (eller CO2-ekvivalenter som det heter på ordentlig). Mens utslippet for musikklytting i USA i 2016, hvor strømming har eksplodert og cd-salget stupt, var på 206 millioner kg.

Det høres mye ut, men det er ett relevant tall jeg savner i boken: Hva er utslippet per person ved å lytte til musikk? Devine skriver selv at dette er anslag, og at det er nesten umulig å få korrekte tall i et regnestykke med så mange variabler. Så da tar jeg meg friheten til å estimere videre hva disse tallene betyr av klimautslipp per lytter: Med 282 millioner amerikanere i året 2000 vil da gjennomsnittsutslippet for musikklytting ha vært på 0,57 kilo med klimagasser per person. Mens det med 324 millioner innbyggere i 2016 vil ha steget til 0,6 kilo per person. (Ja, ikke alle amerikanere lytter til musikk, men det gir et bilde av gjennomsnittlig utslipp ved musikklytting per person.)

Oppsummert: Klimaavtrykket ved å lytte til musikk i USA i 2016 var gjennomsnittlig på 0,6 kilo per person. Det er mindre enn å drikke én halvliter med øl – som har et klimaavtrykk på 0,75 kilo.

Så ja, det er viktig at klimautfordringene diskuteres i vår digitale tidsalder, hvor datagigantenes strømbruk alene står for enorme utslipp. (Les ClickClean-rapporten til Greenpeace for mer info). Spotify har for eksempel lagt ned sine egne datasentre og flyttet alt over på Googles Cloud Platform. Og ikke minst bør vi snakke om hvordan de tekniske duppedittene vi bruker til musikklytting lages.

Klimaavtrykket til en mobiltelefon er på 64 kilo med CO2. Eller 106 år med Spotify-lytting om du vil. Så når det gjelder utslipp per person er ikke musikkstrømming noen klimaversting, synes jeg.

Neste gang noen spør meg om de bør slutte å strømme musikk av miljøhensyn kommer jeg til å svare: Du kan slutte å strømme musikk i et helt år. Eller du kan drikke én halvliter mindre. Klimaavtrykket er noenlunde det samme. Hva velger du?

musikk@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 25. februar 2020 kl. 10.36
SNAKKIS: Kyle Devines bok.