Mandag 3. februar 2020 Innenriks

• Rusbrukere ble kastet ut av tunnelen • Er henvist til et nybygd uteområde med store byggtekniske mangler

Mørkt i enden av tunnelen

NÅ: Kommunens nyåpnede rustiltak, uteområdet Uteplassen på Gyldenpris, er full av konstruksjonsfeil, og brukerne frykter for sikkerheten. Nå lover kommunen å rydde opp.

FLAUSE: Bergens millionsatsing til byens rusavhengige er full av feil.

rus

– Det blir kalt barnehagen, men folk føler seg ikke trygge her, sier en rusmisbruker til Klassekampen.

Bergen kommunes rustiltak «Uteplassen», som så langt har kostet 14,5 millioner kroner, skulle sørge for et tryggere lokalsamfunn og litt mer verdighet til de rusavhengige i Bergen. Det brukerne møtte var et uteområde uten ly for vær og vind og uten tilsyn på kveldene.

For snaue to uker siden var gangtunnelen på Gyldenpris Bergens største åpne russcene. Store deler av miljøet etablerte seg der, få meter fra lavterskeltilbudet MO Gyldenpris, etter at Nygårdsparken ble stengt i 2014. Forholdene var elendige, volden økte, og lokalsamfunnet vegret seg for å bevege seg i nærheten.

Etter flere år med politisk press for å gjøre noe med situasjonen, åpnet Uteplassen 14. januar. For å flytte rusmiljøet til uteområdet, ble det forbudt å oppholde seg i tunnelen.

Uteplassen:

• 14. januar åpnet Bergens nye rustiltak, et avskjermet uteområde for byens rusavhengige.

• Før åpningen av Uteplassen, var en gangtunnel på Gyldenpris Bergens største åpne russcene.

• Uteområdet er ett av tiltakene i handlingsplanen mot åpne russcener.

• Så langt har Uteplassen kostet 14,5 millioner kroner.

Kilde: Bergen kommune

Uten ly for vind og vær

En inngjerdet rampe fører ned til en flate av betong. Trekonstruksjonen, «paviljongen», opptar mye av plassen. Veggplankene er montert på skrå for å sikre innsyn, men det fører også til at det blåser og regner tvers gjennom. I tillegg lekker det fra taket.

Gulvet har riller, og i desperasjon etter å ha mistet dop og penger, har brukere visstnok forsøkt å demontere gulvet. Det er ikke rullestolankomst til paviljongen, det finnes ikke askebegre på området, søppelbøttene tar inn vann, oppsatte kameraer er ikke tilkoplet, det er manglende rømningsveier, og lyskasterne er så svake at ansatte ved lavterskeltilbudet av sikkerhetsgrunner har måttet avstå fra alt av tilsyn på kveldstid.

På bordflatene er det blodflekker og brukerrester.

Blod og drit

I denne scenen står 23 år gamle Hanna Rønningen.

– De kunne tenkt mer på vind og vær og at treverk suger til seg blod. De første dagene var det greit, men nå er det så mye drit og blod på benkene at det ikke er noe kult å sitte der.

En annen kvinne blir med i samtalen. Hun ønsker å være anonym av hensyn til familien.

– Jeg skjønner at det må være innsyn her, men de kunne satt opp pleksiglass på innsida i det minste.

Kvinnen sier at også hun frykter at volden vil øke på grunn av plassmangel.

– Jeg skal i hvert fall alltid ha ryggen fri, sier hun.

Frivillige ble vist bort

Da Uteplassen åpnet, fikk frivillige organisasjoner, som i flere år har delt ut klær og mat i tunnelen, beskjed om å avslutte sitt arbeid. Organisasjoner må nå søke kommunen om tillatelse for utdeling.

«Sinnssykt», sier kvinnen. Hun og Rønningen har begge nytt godt av tilbudet.

– Det er veldig vondt, sier Anette Vebjørnsen.

Hun har jobbet frivillig i tunnelen siden 2016 gjennom organisasjonen Kveldsvakten. Etter å ha snakket med brukere, deler hun deres bekymringer.

– Jeg forstår kommunes valg om å flytte miljøet, men føler at det som har skjedd i stor grad er at «vanlige» folk skal slippe å se elendigheten. Jeg reagerer også på at vi ikke har blitt involvert, sier hun.

Vebjørnsen ber de offentlige etatene om å lytte mer til rusmiljøet. Hun tilhører én av tre organisasjoner som har bedt om et møte med kommunen om situasjonen.

Bedt om strakstiltak

Rusmiljøet har ikke blitt involvert i selve utformingen av Uteplassen, forteller spesialrådgiver Marit Grung i byrådsavdelingen for arbeid, sosial og bolig. Det er hun som hadde ansvaret for planleggingen av Uteplassen.

– Vi har ikke samarbeidet godt nok internt i kommunen og burde involvert de som jobber tett på miljøet. Mye av konstruksjonen er feil, sier hun.

I et brev datert 27. januar, som Klassekampen har fått innsyn i, ber hun om igangsetting av en lang rekke strakstiltak fra Etat for bygg og eiendom, som har ansvaret for konstruksjonen.

Grung forsikrer at kommunen skal ordne opp. Utdelingen fra de frivillige mener hun imidlertid er overflødig.

Grung vektlegger at engasjementet for brukerne er flott og nødvendig og at ingen nektes fra å ha relasjoner til miljøet.

– Vår ambisjon er å gjøre det bedre for brukerne.

Mandag skal de ansvarlige for Uteplassen møtes. Christian Fossdal, leder i Etat for bygg og eiendom, sier at han ikke ønsker å kommentere detaljer om utbedringene av Uteplassen før etter møtet.

linneao@klassekampen.no

REGNER INN: Det blåser og regner tvers gjennom trekonstruksjonen på Uteplassen. En mannlig rusmisbruker sitter ved ett av to bord inne i «paviljongen».
FØR: Anette Vebjørnsen har siden 2016 jobbet frivillig i Bergens største åpne russcene – denne tunnelen. Nå er brukerne flyttet til «Uteplassen», uten at rusmiljøet ble hørt.