Tirsdag 4. februar 2020 Innenriks

Skal utjevne forskjeller i bilparken:

Vil punge ut for bilvrak

UTFASING AV BENSIN- OG DIESELBILER: Bilvrakene stabler seg opp på Stokstad Bilopphugging i Oslo. Foto: Hanna Kristin Hjardar / Klassekampen

VRAK: Raymond Johansen vil ta vrakpanten fra de rike og mangedoble den for folk flest. Målet er at både elbil og det grønne skiftet skal bli allemannseie.

Klima

Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt seg knallharde mål om bli en nullutslippsby innen 2030. Skal de lykkes må så å si hele bilparken i hovedstaden gå på elektrisitet heller enn bensin og diesel.

Enn så lenge er det først og fremst de med høy inntekt som har byttet til elbiler. Tall fra SSB viser at det i 2018 var 15 ganger flere elbiler blant den rikeste fjerdedelen av familier i Norge, sammenlignet med den fattigste fjerdedelen.

I Oslo betyr det at det særlig er de rike som nyter godt av gratis passering i bomring, parkeringsfordeler, lave avgifter og andre goder ved å være elbileier.

Elbil og vrakpant:

• Elbilkjøp følger inntekt. I 2018 var 56 prosent av nye biler hos de 25 prosent rikeste en elbil. Blant de med lavest inntekt var andelen 33 prosent.

• Byrådslederen i Oslo vil gjøre det mer attraktivt å bytte til elbil ved å øke vrakpanten for folk med middels og lav inntekt.

• Vrakpant er en satt sum som betales av skatteetaten når du leverer bilen til bilopphogging.

• Vrakpant for personbil, minibuss, campingvogn og snøscooter er 3000 kroner. Motorsykkel er 500 kroner.

• Regjeringen har satt av 586 mill. kroner til vrakpant i 2020.

Vraker de rike

– Jeg er redd det grønne skiftet kan bli et overklasseprosjekt om det ikke gjøres endringer i bilfordelene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Nå vil han ta grep for å sikre at elbil blir normen i alle samfunnslag.

For å komme dit henter han inspirasjon fra Robin Hood. Han skal ta vrakpanten fra de rike og gi den til de fattige.

Vrakpant er summen du får når du leverer inn en eldre bil til opphogging. I dag er vrakpant på en personbil på 3000 kroner.

– Vi foreslår å fjerne vrakpanten for alle med millioninntekt og bruke overskuddet dette gir til å øke vrakpanten for dem som tjener minst, sier Johansen. Han understreker at de ennå ikke har finregnet på hvor inntektsgrensa bør gå, men mener en betydelig økning i vrakpanten må til for å få lavinntektsfamilier til å bytte fossilbiler med el. Han anslår at panten må flerdobles for at tiltaket skal ha betydelig effekt. Vrakpant vedtas av Stortinget, og Johansen spiller nå inn forslaget til partiets stortingsrepresentanter.

Rike vraker ikke

Der håper Elbilforeningen forslaget blir vraket.

– Dette er et helt merkverdig forslag med tvilsom effekt, sier Unni Berge, direktør for samfunnskontakt i Norsk Elbilforening. Hun påpeker at rikfolk i liten grad kjører bilen til den er klar for dynga.

– Folk med millioninntekter bruker sjelden vrakpanten, siden rike folk oftest befinner seg i nybilmarkedet. Nye biler vrakes sjelden, sier Berge.

Dagens bilkjøpshierarki fungerer slik: De rike kjøper nye biler og selger dem brukt til folk med lavere inntekt når de går lei. Hoveddelen av bilsalget er i bruktbilmarkedet. Siden vanlige folk kjører i rikingenes kasserte biler, mener Berge det mest effektive er å øke avgiftene på bensin- og dieselbiler så mye at alle de rike kjøper elbil.

Hun er kritisk til at politikerne bruker klimapolitikk til å utjevne sosiale forskjeller.

– Nok en gang prøver man å bruke miljøvirkemidler for å drive fordelingspolitikk. Det er mildt sagt kronglete.

– Tullete forslag

Bård Hoksrud, medlem i transportkomiteen for Fremskrittspartiet, har heller ikke tro på at forslaget vil gi inntekter som monner. Han frykter dessuten at forslaget vil bety unødig byråkrati.

– Dette er en ordning som er kjent og fungerer godt. At du skal ha med likning for å bevise at du ikke tjener for mye høres helt tullete ut, sier Hoksrud.

Jon Gunnes, som representerer Venstre i samme komité er mer positiv.

– Det kan være et godt initiativ for å få til en hurtigere omlegging til elbiler. Vi må være kreative for nå målet, sier han, men understreker at Venstre avventer detaljene i forslaget før de vil gi sin støtte.

Flere tiltak

Johansen avfeier problemstillingen om byråkrati med å vise til at det er Skatteetaten som betaler ut vrakpant. De har god oversikt over hva folk tjener. Han vedgår imidlertid at det kan være for få rikfolkvrak til å finansiere løftet.

– Da må vi se på andre måter å øke vrakpanten for de med lavere inntekt, sier han. Byrådslederen mener at også andre bilfordeler må undersøkes for å se om de kan bli bedre for de med lavest inntekt, og reduseres eller fjernes for de rikeste. Han lover at byrådet i Oslo vil foreslå flere sosialt utjevnende klimatiltak i tida framover.

jos@klassekampen.no

Raymond Johansen