Onsdag 5. februar 2020 Kultur og medier

Antirasistisk Senter anklager Human Rights Service for å omgå Høyesteretts ferske rasismedom:

Anmelder for rasisme

REAGERER: – Å sammenlikne mennesker med skadedyr er å gå langt over streken for hva som bør aksepteres i en offentlig debatt, sier Rune Berglund Steen i Antirasistisk Senter.

Antirasistisk Senter politianmelder Human Rights Service for en illustrasjon som viser Sumaya Jirde Ali sammen med en kakerlakk.

Rasisme

– Illustrasjonen minner om kryssklippingen av jøder og rotter i nazistisk propaganda. Til og med HRS burde vite bedre, sier leder av Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen.

Sist torsdag ble en 70 år gammel kvinne fra Bodø dømt i Høyesterett til 24 dagers betinget fengsel for å ha kalt samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali for en «korrupt kakerlakk» på Facebook og oppfordret henne til å reise «tilbake til Somalia».

Morgenen etter publiserte den innvandringskritiske organisasjonen Human Rights Service (HRS) en artikkel om premissene for høyesterettsdommen.

Illustrasjonen var et portrettbilde av Sumaya Jirde Ali ikledd hijab, ved siden av en kakerlakk på rød bakgrunn.

I går valgte Antirasistisk Senter å politianmelde HRS for brudd på straffelovens paragraf 185, som forbyr diskriminerende eller hatefulle ytringer. Rune Berglund Steen mener at illustrasjonen klart bør rammes av straffelovens paragraf.

– Den er svært stygg og framstår som et bevisst og kynisk forsøk på å omgå Høyesteretts dom. Visuelle uttrykk kan også virke sterkere enn verbale, sier Steen.

Human Rights Service:

• Norsk stiftelse grunnlagt av Rita Karlsen i 2001. Karlsen er fortsatt leder, mens Hege Storhaug er informasjonsansvarlig.

• Har som formål å «sette søkelys på ulike sider av innvandrings- og integreringsfeltet».

• Mottar i år 1,8 millioner kroner over statsbudsjettet, en støtte som har vært svært omdiskutert.

• HRS driver nettstedet Rights.no, som publiserer kommentarstoff om innvandring og integrering.

– Tegn på overfortolkning

– At Rune Berglund Steen går til anmeldelse, er et tegn på overfortolking uten sidestykke. Illustrasjonen vi har brukt, viser hva saken i Høyesterett handlet om, altså Sumaya Jirde Ali og bruken av «kakerlakk», svarer Rita Karlsen, ansvarlig redaktør for Human Rights Service.

– Sammenstillingen av Ali og en kakerlakk er ikke gjort bevisst for å forhåne henne?

– Nei. Personlig synes jeg at ytringen om «kakerlakk», som Høyesterett har tatt stilling til, er stygg. Jeg er heller ikke uenig i kjennelsen. Jeg er enig i at paragraf 185 bør beholdes, men at den kanskje bør strammes mer inn for å gi bedre vern for personer, men ikke ramme ideologier eller religioner, sier Karlsen.

– Vi er et sivilisert samfunn, så vi må snakke ordentlig med hverandre.

Etter at Klassekampen tok kontakt med HRS i går, ble den omstridte artikkelen oppdatert med en redegjørelse for valg av illustrasjon:

«Vi prøver alltid å illustrere våre saker slik at de sier noe om hva saken handler om. At noen da finner det opportunt å tolke illustrasjoner i verste mening, er det lite vi kan gjøre noe med», heter det blant annet.

– Vi vurderte også om illustrasjonen ble for sterk eller om den kunne misoppfattes, men vi prøvde som sagt å illustrere det saken handlet om, sier Rita Karlsen.

Slettet hets på Facebook

Rune Berglund Steen sier at han ikke kontaktet HRS før anmeldelsen ble innlevert. Sumaya Jirde Ali, som ikke ønsker å uttale seg til Klassekampen, har gitt Antirasistisk Senter tillatelse til å politi­anmelde.

Ifølge Steen er HRS alene om å illustrere sin omtale av høyesterettsdommen med en sammenstilling av en kakerlakk og Sumaya Jirde Ali.

– Illustrasjonen til HRS er åpenbart laget av en profesjonell grafiker. Det finnes hundre andre måter å illustrere saken på, uten å gjøre det på støtende vis. Å hevde at de bare vil vise hva saken handler om, framstår som sofisteri og et infamt forsøk på å lure inn den samme hatytringen som Høyesterett nylig har slått ned på, sier Steen.

– Mener du denne saken bør utløse en ny debatt om HRS fortsatt skal få statsstøtte?

– Det burde ikke være noen debatt, støtta burde vært avviklet for lengst, forteller Steen.

Illustrasjonen er blitt flittig delt på sosiale medier de siste dagene, også på Facebook-sida til Hege Storhaug, informasjonsansvarlig i HRS.

Under innlegget la flere av følgerne hennes igjen kommentarer som spant videre på kakerlakk-sammenlikningen, som denne:

«[Dette] er en fornærmelse og krenkelse av kakerlakkene». Kommentarene er nå blitt slettet, bekrefter ansvarlig redaktør Rita Karlsen.

– Vi så at det kom inn en del stygge kommentarer mot Sumaya Jirde Ali, men det tar litt tid å få ordnet opp i når man har rundt 45.000 følgere, sier Karlsen.

Advokat Cato Schiøtz har ført en rekke saker om ytrings­frihet for Høyesterett. Han tror ikke Antirasistisk Senter når gjennom med sin anmeldelse.

«Man kan sterkt mislike kommentaren, men den beskyttes etter min mening av ytringsfriheten. [Jeg] tror bestemt ikke at anmeldelsen blir fulgt opp av politiet», skriver han i en e-post til Klassekampen.

– Det er selve illustrasjonen som er anmeldt?

«Man må vurdere helheten», svarer Schiøtz.

kultur@klassekampen.no

– Insektet er en melbille

Insektet som Human Rights Service har brukt til å illustrere sin omtale av rasisme-dommen som falt i forrige uke, er ikke en kakerlakk, men en bille.

– Sannsynligvis er det en melbille, sier Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Sverdrup-Thygeson, som blant annet står bak den internasjonale boksuksessen «Insektenes planet», synes det er leit at insekter så ofte blir brukt som symbol for ting vi mennesker ikke liker eller er redde for.

– Symbolikken kan også være misvisende. Kakerlakkene er bare små vaktmestre som tygger i stykker råtne blader som har visnet, og sørger for at de blir til jord igjen. Melbillen har også fått mye «tyn». Men for noen år siden fant forskere ut at melbillen kan by på en løsning på et av de store miljøproblemene vi står overfor, ved at larvene deres kan bryte ned en type plast.

– Er det riktig å omtale kakerlakken som et skadedyr?

– Det kommer an på øyet som ser. Skadedyr brukes om dyr som gjør ting vi ikke liker. Men det er synd at insektene får så mye negativ oppmerksomhet, når de i virkeligheten er uhyre viktige for vår velferd og våre liv.

Faksimile fra Rights.no