Mandag 10. februar 2020 Politikk

Nestlederen forventer programdebatt i Rødt om sluttdato for norsk olje og gass:

Kan skrote oljesluttdato

BLIR OLJEDEBATT: På Rødts landsmøte i 2019 var Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen og Stavanger-politiker Mímir Kristjánsson uenige om partiets oljepolitikk. Nå skal temaet opp til debatt i arbeidet med nytt partiprogram. FOTO: FARTEIN RUDJORD

KLIMA: Skal Rødt få gjennomslag, må politikken være «mulig og gjennomførbar». Det sier Rødt-nest­leder Marie Sneve Martinussen.

RØDT

I helga gikk startskuddet for arbeidet med Rødts programarbeid for stortingsvalget i 2021. Da valgte partiets landsstyre ny programkomité.

Lederen for programkomiteen og nestleder i Rødt, Marie Sneve Martinussen, åpner for at komiteen kan gå inn for å skrote dagens sluttdato for norsk oljeindustri, for slik å øke tilliten hos fagorganiserte i industrien.

Dagens Rødt-program sier at minst 90 prosent av utvinningen av norsk olje og gass skal stanses innen 2030.

Selv har ikke Martinussen konkludert i spørsmålet.

– Det eneste jeg er sikker på, er at vi trenger å formulere ny politikk. Klimaendringene har kommet mye lengre enn sist Rødt laget program, og norsk økonomi er blitt mer oljeavhengig. Konkrete formuleringer i programmet har jeg ikke gjort meg tanker om enda, men jeg er opptatt av at Rødt ikke må gjøre dette til en bikkjefight, sier Martinussen.

Oljeslutt i Rødt:

• Rødts arbeidsprogram for 2017–2021 sier at utvinningen av norsk olje og gass bør reduseres til 10 prosent av dagens nivå innen 2030.

• I det nye arbeidsprogrammet for stortingsvalget i 2021 kan partiet komme til å skrote oljesluttdatoen.

• I helga valgte Rødts landsmøte ny programkomité. Den ledes av nestleder Marie Sneve Martinussen. Blant medlemmene er gruppeleder for Rødt i Stavanger, Mímir Kristjánsson, stortingsvara for Rødt, Seher Aydar, og Bjørn Sigurd Svingen, leder i Fellesforbundet Raufoss.

Mobilisere industrien

Rødt har i dag flere tillitsvalgte med bakgrunn fra fagbevegelsen. Målet må være å mobilisere enda flere, mener Martinussen.

– Det er derfor vi de siste årene har brukt tid på å besøke mange industribedrifter.

– Vi vil ikke mobilisere folk fra industrien fordi de er viktigere enn andre folk, men fordi norsk industri er viktig for hele det globale klimaet og for et fellesskapsbasert velferdssamfunn.

Med «en viss standing» i fagbevegelsen bør Rødt ha en politikk som disse velgerne kan støtte opp om, mener Martinussen.

– Dette er så viktig for Norge at Rødt må utarbeide god og gjennomførbar politikk på dette feltet. For meg er det viktigste at vi har behov for en planlagt og styrt omstilling av norsk økonomi som både tar innover seg alvoret i klimakrisa, men som også gjør at vi får med oss arbeidere og lokalsamfunn som i dag er avhengige av oljenæringen.

Rødgrønn samling

Martinussen mener det i dag er enighet mellom alle opposisjonspartiene på Stortinget om at staten må ta større grep om omstillingen av norsk industri og økonomi.

Her hviler det et spesielt ansvar på Rødt som har vært opptatt av dette lenge, mener hun.

– At flere er enige om dette nå, gir Rødt et særlig ansvar for å kunne oversette dette til konkrete tiltak som raskt kan settes i verk, sier hun.

Farvel til slagordene

Siden sist Rødt jobbet med stortingsvalgprogram, har partiet kommet inn på Stortinget med Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Slår det siste årets målinger til, kan Moxnes få selskap av langt flere.

Erfaringene fra Stortinget viser at politikken må være konkret framfor slagordpreget dersom den skal få gjennomslag, sier Martinussen.

– Rødt må ha rettesnora «vær umulige – krev det mulige». Hvis vi skal bryte med den nyliberale tanken om at det ikke finnes noe alternativ til dagens kurs, så må vi vise at vår politikk er mulig og gjennomførbar. Det er først da det blir vanskelig for de andre partiene å avvise våre krav.

Forventer overraskelser

Det viktigste feltet i Rødts nye partiprogram forblir den økonomiske politikken.

– Vår viktigste sak vil fortsatt være å redusere de økonomiske forskjellene. På Stortinget har Rødt-ledelsen lagt fram et alternativt budsjett som er langt mer konkret enn partiprogrammet vårt. Nå vil det bli debatt om hvorvidt de valgene vi i ledelsen har tatt, skal bli gjeldende nasjonal politikk for Rødt, sier Martinussen.

Fjorårets Rødt-landsmøte «tjuvstarta» litt på programarbeidet da partiet vedtok et nytt industriprogram på 20 punkter, sier Martinussen.

Dette er heller ikke programfestet politikk, og forslagene skal ut til debatt i Rødt fram mot landsmøtet i 2021. De siste to årene har Rødt doblet medlemstallet og teller nå opp mot 10.000 medlemmer. Martinussen tror det dermed «vil dukke opp overraskelser» underveis i programarbeidet.

– Vi har fått tusenvis av nye medlemmer. Jeg er sikker på at de har tusenvis av meninger også.

Regulere gjennom leting

I programkomiteen får Martinussen følge av blant andre gruppeleder for Rødt i Stavanger og tidligere nyhetssjef i Klassekampen Mímir Kristjánsson i programkomiteen. Han har vært blant de ivrigste kritikerne av dagens oljesluttdato.

Ingen, heller ikke i oljebransjen, mener at man skal fortsette med olje- og gassvirksomhet som før, sier han.

– Men jeg mener man må gå mer spesifikt til verks og regulere olje- og gassvirksomheten gjennom leiting. Om man ikke åpner nye felt, vil virksomheten trappes ned ­etter hvert.

politikk@klassekampen.no