Tirsdag 11. februar 2020 Lederen

Brems opp

• Statskog, som forvalter statens fjell- og skogseiendommer, er Norges suverent største grunneier, men blir stadig mindre. I 2011 begynte statsforetaket å selge unna skog- og utmarkseiendommer, og til nå er 540.000 dekar solgt, viser en serie om salget trykket i Dags­avisen. 85 prosent av eiendommene er solgt til privatpersoner eller bedrifter, mens om lag 15 prosent er solgt til kommuner og Miljødepartementet. Norges Jeger- og Fiskerforbund har uttrykt sterk bekymring for utviklingen. Organisasjonen frykter salget fører til uthuling av allmennretten, slik at folk flest får dårligere tilgang til jakt og fiske.

• Statskog har nektet å oppgi navnene på kjøperne med henvisning til personvernet. Dagsavisens gjennomgang viser likevel at flere aksjeselskap, entreprenører og eiendomsutviklere er blant dem som har kjøpt eiendommer av Statskog. Arbeiderpartiet krever nå stans i salget og dessuten åpenhet om hvem som har kjøpt felles­skapets skoger. Landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) mener det holder at informasjon om kjøpere kan søkes opp hos Kartverket, mens Aps Nils Kristen Sandtrøen ber om en samlet oversikt. Han frykter at landeiere sikrer seg jakt- og fiskerettigheter som egentlig skulle kommet folk flest til gode.

• Det har i lang tid vært stor rift om norske eiendommer, og prisveksten har vært formidabel. Derfor har privat næringsliv puttet mye penger i eiendom. Som vår lille serie om oppkjøp av offentlige bygg har vist, er eiendom ansett som god og trygg butikk. Det kan noen ganger virke som om de eneste som ikke ser på eiendom som en god investering, er den norske staten og norske kommuner. Derfor blir tomter og bygg solgt ut under påskudd om at man da realiserer deres verdier. Norges Jeger- og Fiskerforbund påpeker i Dagsavisen at den norske staten faktisk ikke eier så mye av landet, om vi sammenlikner med naboland. Staten eier bare om lag 14 prosent av grunnen i Norge, mens andelen i Sverige er 27 prosent og i Finland 30 prosent. I Tyskland eier staten hele 52 prosent. Derfor er det all grunn til å bremse Statskogs salg.