Torsdag 13. februar 2020 Lederen

Memento mori

• Joe Biden har vært den amerikanske politiske og økonomiske eliten og det liberale politiske sentrums sikre kort i kampen for å slå Donald Trump i den kommende presidentvalgkampen i november. Denne planen ser nå ut til å gå i vasken. I tirsdagens primærvalg i New Hampshire endte den tidligere visepresidenten på en femteplass, med bare 8,4 prosent. Det er et memento mori, en påminnelse om at vi alle skal dø, for ideologene i de tidligere maktpartiene som så lenge har dominert vestlig politikk. De trodde de var utpekt av Gud – i hvert fall av en høyere makt – til å styre, men nå er erkjennelsens time kommet – de vinner ikke valg lenger. Vi ser det ikke bare i USA, men også i mange europeiske land.

• Den globale markedsliberalismen har de siste tiårene ført til at de sosiale forskjellene øker med dramatisk fart. Finanskrisa i 2008 betød et endelig skipbrudd for det nyliberalistiske prosjektet – trodde mange. Men veldig mye har fortsatt akkurat som før. Store velgergrupper har derimot erkjent at det kreves en helt ny politikk som ivaretar utkantene og arbeidsfolks interesser. De krever at nasjonalstatene gjenvinner kontroll. Dette har ført til vekst for partier både til høyre og venstre, men også grønne. I Sverige er nå Sverigedemokraterna største parti, mens Sinn Féin ble Irlands største ved valget denne uka. I stedet for å endre egen politikk, svarer det liberale politiske sentrum med å skremme med populistspøkelset. Det liberale demokratiet er truet. De eneste som ikke trekkes til ansvar, er dem selv.

• Det politiske hamskiftet vi er inne i, er en ideologisk krise for de tidligere maktpartiene, som ikke lenger vinner valg. I dag er det helt åpent hva som vil skje. Enten vil de bli overkjørt av andre politiske retninger som bedre forstår hva det er som rører seg blant velgerne, eller så vokser det fram en erkjennelse av de ikke bare kan fortsette som før, at det kreves en helt ny kurs; et brudd med det markedsliberalistiske hegemoniet, en politikk for å minske de sosiale og geografiske kløftene som kan bringe nasjonene sammen, øke sysselsettingen og redde klimaet.