Månedens poet

Savnet som en rift

MÅNEDENS POET

Anne Elisabeth Danielsen

Hver måned kårer Diktkammeret månedens poet, som intervjues i Bokmagasinet.

– Gratulerer med å være månedens poet! Juryen skriver at vinnerdiktet ditt er som et plutselig sting av savn. Hvordan ble diktet til?

– Første versjon av dette ble skrevet i januar 2016, etter et konkret nyttårsfyrverkeri opplevd alene. Et plutselig savn flerret bevisstheten, savn etter å oppleve akkurat dette øyeblikket, men også hverdagene, sammen et annet menneske. Rakettene som kommer og etterlater et minne mot nattehimmelen, ble et takknemlig motiv å bruke. Savnet blir en rift som ble lukket like brått som den kom. Da kan det kanskje være godt å ha noe å holde i, som en trøst?

– Hva betyr skrivingen for deg?

– Jeg har skrevet dikt siden 1977. Etter å ha tatt mellomfag i norsk på slutten av 1980-tallet ble jeg for kritisk til mine skriverier og kuttet det mer eller mindre ut, fram til jeg oppdaget Diktkammeret i 2001. I løpet av de siste 5-6 åra er det gradvis blitt mindre skrivekunst og mer bildekunst. Både i skrivinga og i bildene mine, er ønsket å formidle historier med så få elementer som mulig. Dette er noe jeg stadig øver på. I dikta mine øver jeg på å visualisere via konkreter. I bildene øver jeg på å dekonstruere det konkrete, men beholde noe gjenkjennelig. I løpet av de siste par åra har jeg også fått anledning til å lage omslagsillustrasjoner til to diktsamlinger utgitt av Amlethus forlag.

Juryens kommentar

Me opplever å miste nokon, og etter ei tid går livet vidare. Kvardagar, trivialitetar, vanlege gjeremål fyller våre timar. Det er som om me vert haldne og borne av dei daglegdagse rutinane. Så kjem det slike dagar som markerer at tida går, som nyttårskvelden.

Månadens dikt maktar å gjenskape for oss desse bråe sting av sakn som kan koma når som helst, trigga av eitt eller anna som minner oss om den sakna personen, eller ofte like mykje om det me hadde saman med vedkomande. Utan å verta sjølvmedlidande, presenterer poeten konkrete bilete som er vove saman og skapar eit enkelt biletteppe av gjenkjennelege, sanselege situasjonar som held dette komplekse, såre sting fast for oss, dette fallet inn i det ufattelege fråværet, dette inkje der angst finst, der tanken ikkje finn feste. Der grip me til diktets styrepinne i ein slags trøyst i at det utrøystelege, det har me i alle fall felles.

– Hvordan havna du på Diktkammeret og hvorfor ble du der?

– Da jeg ble internettbruker i 2001, søkte jeg på chatterom og fant et som het Diktkammeret. Der siterte brukerne dikt de likte. Like etter opplevde jeg at en av brukerne siterte ett av mine dikt fra en antologi som kom på Kragerø forlag i 1979! Klart jeg fortsatte å bruke det chatterommet. Der møtte jeg folk som var på det som er diktkammeret.no i dag. Her har jeg vært siden, med litt skiftende aktivitet. Diktkammeret er et skriveverksted. Der kan vi andre i verkstedet komme med tanker og meninger om dikta. Jeg opplever at i perioder der jeg har en høy aktivitet som kommentator, øker behovet for å skrive egne dikt.

– Hva gjør at du får lyst til å skrive et dikt?

– Det er som regel hendelser som på et eller annet vis har festet seg i meg. Det kan være små sublime øyeblikk, eller noe som har vært til stede i meg over tid. Av og til oppfyller diktet et terapeutisk behov eller et ønske om å forstå. Diktet kan bli en måte å ta et fenomen nærmere i øyesyn. Jeg har alltid minst ei diktsamling liggende på spisebordet. Ellers leser jeg skjønnlitterære bøker jeg kommer over. Som den spesielle, vakre og poetiske romanen «Lanny» av Max Porter, som inneholder en slags figurdikt.

Månedens dikt

For å ha noe å holde i

Savnet som brått eksploderer

som en forsinka nyttårsrakett

Noen å dele fjoråret med

Brød og stekt lyr og quizen i helgeavisa

Som slukner og faller restevis

Klirr av styrepinnen mot frostmark

Jeg plukker den opp for å ha noe å holde i

Bokmagasinets diktspalte redigeres av poetene Endre Ruset og Joakim Kjørsvik. Vi trykker nye, innsendte dikt av etablerte og uetablerte forfattere. Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no. Spalta har dessuten et samarbeid med Diktkammeret, et åpent, nettbasert skriveverksted for poesi, hvor Helge Torvund er veileder. Poeter kan også gå inn på Diktkammerets nettsider og delta der: diktkammeret.no. Hver måned kårer juryen i Diktkammeret en månedens poet, som intervjues og trykkes i Bokmagasinet.