Fredag 14. februar 2020 Kultur og medier

Statsminister Erna Solberg deltok på en oljekonferanse på Det Norske Teatret – ble talt som teaterpublikum:

Pumpet opp teatertall

TEATERGJENGERE? Statsminister Erna Solberg og Patricia Espinosa (til venstre), sekretær for FNs rammekonvensjon om klimaendringer, deltok på Equinors høstkonferanse på Det Norske Teatret i 2018. I SSBs statistikk er de regnet inn i teatrets publikum det året. FOTO: GORM KALLESTAD, NTB SCANPIX

SSB presenterer misvisende besøkstall ved norske teatre, vedgår byrået selv. BI-professor Anne-Britt Gran sier at statistikken skjuler en betydelig markedssvikt.

teater

Da Erna Solberg deltok på Equinors høstkonferanse ved Det Norske Teatret i 2018, tenkte hun kanskje ikke at hun var der som teaterpublikummer. Men i den offisielle kulturstatistikken til SSB er det akkurat det hun er.

Skal vi tro statistikkbyrået, var det 2,2 millioner «tilskuere» ved norske teatre og operaer i 2018 – en økning på fem prosent fra året før. Tallet inkluderer imidlertid alle deltakere på omvisninger, konferanser og ulike formidlingsaktiviteter, uten at dette er opplyst om.

Ved Den Norske Opera og ballett aleine utgjør disse deltakerne 88.228 «tilskuere» – nesten en fjerdedel av Operaens totale besøk.

BI-professor Anne-Britt Gran er svært kritisk til SSBs framstilling.

– Statistikken er direkte feil, og det er veldig graverende. Disse tallene brukes av forskere, politikere og det offentlige virkemiddelapparatet. Vi hører ofte at det går bra med teatrene, men det går mindre bra hvis man ikke teller med utleie, arrangementer og omvisninger, sier hun.

Teatertallene:

• Hvert år utgir SSB publikasjonen «Kulturstatistikk», som skal gi en samlet oversikt over tilgjengelig statistikk for ulike kulturområder i Norge.

• En av tabellene viser antall forestillinger og tilskuere ved norske teatre og operaer.

• SSB opplyser imidlertid ikke om at omtrent 10 prosent av «forestillingene» er aktiviteter som omvisninger, eventer og utleie.

• Tallene er hentet fra teatrene selv, som blir bedt om å føre oversikt over både kunstnerisk og annen aktivitet.

• Fra 2000 til 2017 ble tallene samlet inn og kvalitetssikret av Norsk Teater- og Orkesterforening, mens Kulturrådet overtok ansvaret fra 2018.

Teatrene taper terreng

Gran påpeker at tidligere forsk­ning har vist at teater­besøket ikke har holdt tritt med befolkningsveksten.

Sett i forhold til folketallet sank besøket ved norske institusjonsteatre fra en andel på 35 prosent til rundt 28 prosent i perioden 1993–2000.

Hvis man ser på besøket ved de samme teatrene i 2017, er andelen 30 prosent. Tallet inkluderer imidlertid aktiviteter som arrangementer og utleie, som teatrene ikke spesifikt ble bedt om å telle før 2014.

Det er uklart i hvilken grad teatrene rapporterte dette tidligere. I boka «Teaterbransjen» (2019) påpeker Gran at i perioden fra 1980 til 2017 er andelen nordmenn med høyere utdanning nesten firedoblet, noe som skulle tilsi at det er blitt langt flere potensielle teatergjengere ettersom denne gruppa er overrepresentert i publikummet.

I tillegg har sete­kapasiteten økt betraktelig siden årtusenskiftet, sier hun.

– Teatrene opplever en betydelig markedssvikt, fastslår BI-professoren.

SSB-tallene brukes i et optimisme-bilde. Institusjons­teatrene er en av de største postene på kulturbudsjettet, og da må dette problemet adresseres, sier hun.

Gran presiserer at det er bra at teatrene rapporterer om all aktiviteten sin, men at det ikke må blandes inn i det ordinære besøkstallet.

– Det er fint med omvisninger og arrangementer på Operaen, men det er ikke operabesøk, sier hun.

SSB vil rydde opp

Seniorrådgiver i SSB Hossein Moafi tar selvkritikk da Klasse­kampen ringer.

– Vi burde ha presisert at disse tallene også inkluderer andre aktiviteter. Dette ble vi først gjort oppmerksom på etter nyttige tilbakemeldinger fra brukere denne uka, og vi tar det på alvor, sier han.

Teatertallene kommer fra Norsk kulturråd, som i 2018 overtok ansvaret for å rapportere besøksstatistikk fra interesseorganisasjonen Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO). SSB har presentert tallene på lik måte også i tidligere statistikker.

Moafi forteller at SSB nå har lagt inn opplysninger om hva besøkstallet inkluderer i tabellen, og at de i samarbeid med Kulturrådet vil gjøre justeringer i neste års statistikk.

– Jeg tør si at den blir bedre, sier han.

– Kommer dere også til å endre begrepene «tilskodarar» og «framsyningar» når dere presenterer teaterbesøket?

– Ja, vi vil se på begrepsbruken her for å sikre at framstillingen ikke blir misvisende.

Vanskelig å sammenlikne

Det er ytterst uklart om man i det hele tatt kan sammenlikne dagens teaterbesøk med tidligere år. I 2014 ble det spesifisert i teatrenes rapporteringsskjemaer at de skulle inkludere alt besøk i det totale publikumstallet, «uansett publikumstilbudets art».

Fra 2016 ble teatrene bedt om å føre opp «formidlings­aktiviteter» i et eget punkt.

Cato Hernes Jensen i Norsk kulturråd, som har hatt ansvar for statistikken fra 2018, vedgår at det kan være vanskelig å sammenlikne tallene år for år.

– Man må nok ta sveip på ti år av gangen for å tolke utviklingen. Det er noen kvalitetsutfordringer ved en så liten statistikk, sier han.

– Er det ikke naturlig å tenke at endringene i 2014 og 2016 har påvirket rapporteringen?

– De kan ha gjort det, men mange kan også ha ført formidlingsaktiviteter tidligere år, sier han.

Hevder SSB ble informert

Ifølge NTO-direktør Morten Gjelten leverte organisasjonen presise og transparente tall til SSB i de årene de hadde ansvar for teaterrapportene. Cato Hernes Jensen sier at også Kulturrådet opplyste SSB om at det totale besøkstallet inkluderte formidlingsaktiviteter.

– Vi hadde en dialog i forkant om hvilke tall SSB var opptatt av, og de ville fortsette på tidsserien de allerede hadde, sier han.

På Kulturrådets nettsider framkommer det at besøket på formidlingsaktiviteter utgjorde 10 prosent av teatrenes totale publikumstall i 2018.

Erna fikk kunstopplevelse

Teatersjef Erik Ulfsby ved Det Norske Teatret sier at teatret rapporterer besøkstall slik det er pålagt av Kulturdepartementet.

– Vi skal vise hva vi bruker ressursene våre på og lokalene våre til. Utleie er blant disse tingene, sier han.

I årsmeldingen for 2018 skriver Ulfsby at teatret hadde «heile 281.726 publikummarar i fjor».

– Hører Erna Solberg hjemme i dette tallet som deltaker på Equinors høstkonferanse?

– Dette er et stort arrangement, med konferanse på dagtid og en konsert på kvelden hvor vi stiller med scenografi, teknikere og utøvere på scenen til et kunstnerisk bidrag. Vi redegjør for hvert minste arrangement i årsmeldingen vår, også dette, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Kenneth Fredstie ved Den Norske Opera og ballett sier at Operaen ikke teller deltakere ved arrangementer der lokaler er leid ut til andre. Det gjør imidlertid flere av teatrene.

– Hvorfor rapporterer Operaen på en annen måte enn dere, Ulfsby?

– Det er vanskelig for meg å ta stilling til. Så langt jeg kjenner til, rapporterer vi på samme måte som andre teatre og på samme måte som vi alltid har gjort, sier teatersjefen.

mariv@klassekampen.no

Anne-Britt Gran
Erik Ulfsby