Fredag 14. februar 2020 Lederen

Løftebrudd

• Da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus slo seg sammen i 2011, var det en forutsetning at den nye høgskolen skulle ha to studie­steder, et i Pilestredet i Oslo og et på Kjeller i Akershus. I intensjonsavtalen står det også at framtidig vekst skal skje ved begge studiestedene. Men det motsatte har skjedd, viser en gjennomgang i Forsker­forum fra mars i fjor. Mens studie­stedet i Oslo har fått flere hundre nye ansatte etter sammenslåingen, har Kjeller mistet 118 ansatte. Dessuten har doktorgradsprogrammene fått Oslo-adresse, og antall studenter har gått ned. Forskerforum konfronterte Curt Rice, rektor for de sammenslåtte institusjonene som i mellomtida har fått navnet Oslomet, med tallene. Han svarte da at «Vi ønsker at universitetet skal ha en bred og sterk faglig tilstedeværelse i kunnskapsmiljøet på Kjeller og regionen for øvrig».

• Det var da. Nå, bare ett år seinere, ønsker samme rektor at hele Oslomet skal få adresse innenfor ring 2 i Oslo. Allerede på styremøtet 12. mars kan beslutningen om flytting bli tatt. Et studiested i Sandvika er allerede bestemt nedlagt. Flytting fra Kjeller vil være et stort tap for Akershus, som mister et par hundre arbeidsplasser og om lag 3000 studenter. Og selv om Kjeller ligger nærme Oslo, viser en undersøkelse fra Høgskolen som er gjengitt i Forskerforum at også Akershus-studentene er stedbundne: 76 prosent av sykepleiestudentene fra Kjeller får seg jobb i Akershus. Bare 11 prosent flytter til Oslo.

• Politikere i regionen er naturlig nok fortvilte, men det er fint lite de kan gjøre. Strukturreformen for høyere utdanning slår fast at lærestedene selv får bestemme hvordan de organiserer seg. Den ble vedtatt med stort flertall i Stortinget 2015. Mye tyder likevel på at stortings­politikerne ikke forsto rekkevidden av beslutningen de da tok. Eller så trodde de kanskje på løftene fra høyskole- og universitetsledere landet rundt, som lovte fortsatt desentralisert struktur og satsing på mindre studiesteder. Blekket ble knapt tørt på papiret før slike løfter ble brutt. Nå må politikerne dra i bremsen, slik at ikke alle studieplasser ender i storbyene.