Lørdag 15. februar 2020 Lederen

En forpliktelse

• Styret i Norsk Redaktørforening sa denne uka nei til å ta opp Resetts redaktør Helge Lurås som medlem. Foreningen finner etter en helhetsvurdering at Resett ikke fyller kriteriene for opptak, som blant annet innebærer at mediet forplikter seg til å følge pressens etiske normer slik de er nedfelt i Vær varsom-plakaten. Til Medier24 sier styreleder Hanna Relling Berg at «Det me først og fremst har sett på, er måten anonyme kommentatorer kjem med sterke personangrep. Det er eit vanleg prinsipp i all journalistikk at dersom nokon skal blir kritisert, så skal òg den som kritiserer stå fram med namn».

• Det er likevel ikke så enkelt som at anonyme kommentarer ikke finnes i dagens presselandskap; tvert imot er anonymitetsretten et viktig prinsipp. Den betyr at redaktøren overtar det rettslige ansvaret for ytringer som publiseres anonymt. Anonymitetsretten skal sikre vern av pressens kilder, men kan også omfatte kommentarer. Usignerte artikler trykkes dessuten i renommerte blader som The Economist og i vårt hjemlige Kapital. Vi mener den avgjørelsen uansett bør ligge hos ansvarlig redaktør, ikke Redaktørforeningen. Brudd på Vær varsom-plakaten bør uansett kunne prøves i hvert innklagde tilfelle.

• I dag er det umulig. For to år siden endret Norsk Presseforbund vedtektene, slik at det ikke lenger er mulig for redaksjoner utenfor pressens grunnorganisasjoner å få klager behandlet i PFU. NTB-sjef Mats Yngve Storvik har tatt til orde for at Redaktørforeningen skal ta inn Resett, slik at artiklene kan vurderes av PFU. I stedet utkrystalliserer det seg nå en deling i Presse-Norge hvor enkelte medier stenges ute fra pressens organer. Ifølge Redaktørplakaten skal redaktøren ha full frihet til å utforme og beslutte mediets innhold og meninger. Det la Redaktørforeningen til grunn da de tok opp Document-redaktør Hans Rustad i 2018. Det ville vært en fordel å få prøvd Resetts journalistikk i åpne PFU-møter, framfor i et lukket styremøte i Redaktørforeningen. Medlemskap er uansett ikke et godkjentstempel, men en daglig forpliktelse om å følge journalistikkens spilleregler.