Lørdag 15. februar 2020

• Statsminister Erna Solberg tar iskant-oppgjør • Vil ikke si hva Høyre mener

Avfeier klimaargument

INGEN KLIMASAK: Statsminister Erna Solberg (H), her til stede under klimastreiken foran Stortinget i mai i 2019, sier den interne regjeringsstriden om ny iskantgrense ikke handler om klima. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.

Iskanten

Regjeringens interne strid om hvor den nye grensa for iskanten i Barentshavet skal gå, hardner til. Hvor iskanten defineres, kan i praksis avgjøre hvor langt nord det kan bores etter olje.

Venstre-leder Trine Skei Grande sa til NTB før nyttår at saken om iskanten er den viktigste for Venstre i 2020. Partiet har vedtatt å flytte iskanten sørover og vil ha «klimavern» av Barentshavet nord.

«Avgjørelsen vi tar, vil definere Norge som klimanasjon», sa Grande om iskanten.

Også KrF har gått høyt på banen for å flytte iskanten sørover. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har omtalt iskanten som en «viktig klima- og miljøsak».

Iskanten:

• Regjeringsplattformen slår fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet ved iskanten i Barentshavet.

• I revideringen av forvaltningsplanen for Barentshavet, skal regjeringen foreslå en ny definisjon av iskanten. Det kan i praksis avgjøre hvor langt nord det kan være oljeboring.

• Venstre og KrF vil flytte iskanten sørover. Frp vil ha en «dynamisk iskant» der den til enhver tid observerte iskant er.

• Høyre har ikke konkludert, men både Oslo Høyre og Unge Høyre vil flytte iskanten sørover.

Klima er irrelevant

Overfor Klassekampen gjør statsminister Erna Solberg (H) det helt klart at klima ikke er relevant for arbeidet med iskanten.

Jeg avviser det som noen forsøker: Å gjøre dette til en klimadiskusjon. Iskanten har først og fremst med miljøspørsmål å gjøre. Det handler om sikkerhet og miljø, sier Solberg.

Solberg understreker at man må passe på biodiversiteten som er i iskantsonen.

I overgangen mellom åpent hav og havis i nord er det nemlig stor økologisk aktivitet med høy sårbarhet og flere rødlistede arter. I tillegg sier Solberg at man må veie inn sikkerhetsspørsmål, som fare for nedising av oljeinstallasjoner om man definerer en iskant langt nord.

Men å trekke inn klima i striden om iskanten, som spørsmål om hvor mye olje Norge kan hente opp av klimahensyn, vil ikke Solberg være med på.

KrF: Olje må ligge

Regjeringspartner KrF vil ikke isolere klima fra striden om ny iskantdefinisjon.

– Alt henger sammen med alt, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Han gir Solberg rett i at definisjonen av iskanten isolert sett handler om å hindre at det blir oljevirksomhet i det sårbare økosystemet i iskantsonen, og å verne disse sårbare områdene.

– Samtidig vil det være et spørsmål om åpning av Barentshavet nord og områdene nord for iskanten. Det er ikke en relevant problemstilling nå, men der vil det være et klimaperspektiv om hvor mye vi skal ta opp av olja.

KrF-lederen viser til at en slik diskusjon må tas med bakgrunn i at vi vet at vi ikke kan ta opp alle de fossile ressursene som er funnet.

– Klima er løftet mer på dagsorden. Klimaargumentet har blitt sterkere enn tidligere i diskusjonen om hvor mye olje vi kan ta opp. Vi må verne de mest sårbare områdene. Det er Lofoten, Vesterålen og Senja, Mørebankene, iskanten og nordover, sier Ropstad.

Et klimaspørsmål

Venstres energi- og miljøpolitiske talsperson Ketil Kjenseth sier seg også uenig med statsministeren.

– Iskanten er også et klimaspørsmål, sier han.

Han viser til at isen trekker seg nordover med klimaendringene. Jo større temperaturøkninger, desto mer utfordrer vi antall dager med is og økosystemet, sier han.

I likhet med Ropstad sier han at klimaargumentet vil være sentralt i spørsmålet om å åpne områdene i Barentshavet nord for oljevirksomhet.

– Et klimavern handler om å sette en grense. Petroleumsvirksomhet er en av verstingene med tanke på klimapåvirkning, sier Kjenseth.

– Hvorfor tror du Solberg er opptatt av å isolere klima fra iskantdefinisjonen?

– Det vil ikke jeg spekulerer i eller ha noen hypotese om.

Vil ikke vise kortene

Mens både KrF og Venstre vil trekke iskanten sørover, har ikke Høyre flagget noe standpunkt i saken.

Klassekampens forsøk på å røyke ut Høyres standpunkt fra statsministeren, mislykkes.

– Er du åpen for å trekke iskanten sørover?

– Nå har ikke jeg tenkt til å gå inn på å gi noen svar på hvor jeg legger meg. Høyre har stått for den iskanten som er i dag. Så skal vi ha de gode diskusjonene. Det kommer aldri noe godt ut av at alle skal erklære noe, og så skal man sitte og forhandle i en regjering, sier Solberg.

– Hva vil det ha å si for diskusjonene at Frp gikk ut av regjering?

– Det betyr at det vi kommer fram til ikke nødvendigvis blir det Stortinget kommer til å vedta til slutt. Det er det som er den største konsekvensen. Når vi har blitt en mindretallsregjering, betyr det at vi må forhandle i Stortinget, sier statsminister Solberg.

andreash@klassekampen.no