Mandag 17. februar 2020 Lederen

Kong Salomo

• Vår nye fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) har hatt god inntekt i vinter. Etter at han først tiltrådte som statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet 4. november i fjor, har han fått betalt både for den jobben og for jobben som ordfører i Lenvik kommune i Troms. Dessuten søkte han om én og en halv måneds etterlønn som ordfører – og fikk det, ifølge Dagbladet. Som ordfører tjente Sivertsen i overkant av én million kroner, mens han som statssekretær fikk 994.400 kroner i året. Etterlønna tilsvarer i overkant at 120.000 kroner. Det kunne gitt en fin ekstrainntekt i tillegg til de to månedene med dobbel lønn, hvis det ikke var for at Dagbladet i sin sak kom drassende med kommuneloven, som sier at ettergodtgjørelser til folkevalgte avkortes krone for krone for annen inntekt.

• Etterlønn er en ytelse som skal dekke bortfall av inntekt i perioder hvor en arbeidstaker eller folkevalgt ikke har annen jobb å gå til. Sivertsen gikk rett over i annen jobb, og han innrømmer i dag at etterlønna skulle vært avkortet. Han sier også at han vil betale tilbake pengene han har mottatt i strid med loven. Statsminister Erna Solberg sier til Dagbladet at «vi bør ha et system hvor en som går over i vanlig jobb ikke mottar etterlønn», men har likevel full tillit til sin fiskeriminister. Det er vel og bra at Solberg er fornøyd med sin ministerstab, men saken viser nok en gang at det er forskjell på Jørgen Hattemaker og kong Salomo.

• I saker om trygdesvindel er anmeldelse vanlig, og svindel over folketrygdas grunnbeløp gir som regel ubetinget fengsel. Det har Nav tidligere opplyst. I dag ligger grunnbeløpet på 99.858 kroner. I Nav-saker understrekes det at det er den enkelte som mottar stønad, som plikter å melde fra om forhold som har betydning for stønaden, for eksempel om annet arbeid som kan gi avkorting i stønad. Det holder altså ikke å vise til at man har misforstått reglene eller rett og slett gjort en feil – dersom man er trygdemottaker. Slik er det ikke for landets ministre, ser det ut til. Da sier statsministeren i stedet at handlingen «ikke var lur», mens alt annet fortsetter som før.