Tirsdag 18. februar 2020

Frykter at Russland gir Tyrkia leide i Nord-Syria mot at de trekker seg ut av Idlib-provinsen:

Nord-Syria kan settes i spill

PÅ FLUKT: Sivile flykter fra Idlib for å finne sikrere steder nærmere grensa til Tyrkia. FOTO: AP/NTB SCANPIX

FRONTER: Motsetningene som har oppstått mellom Russland og Tyrkia i Idlib, kan få konsekvenser i Nord-Syria, frykter den kurdiske YPG-militsens talsmann.

Syria

Kampene i Syria er nå konsentrert om Idlib- og Aleppo-provinsene, nordvest i det krigsherjede landet. Her står Tyrkia og Russland på hver sin side: Tyrkia støtter syriske opprørere, og Russland støtter den syriske regjeringshæren.

Det er nå svært spent mellom de to stormaktene ettersom den syriske regjeringshæren med hjelp fra Russland strider fram i sin offensiv for å nedkjempe opprørere og jihadister som har hatt kontroll over disse områdene.

De siste to ukene har 13 tyrkiske soldater blitt drept av den syriske regjeringshæren. I går reiste en tyrkisk delegasjon til Moskva for å drøfte situasjonen med Russland.

I Nord-Syria frykter den kurdiske militsen YPG at en ny Syria-avtale mellom Tyrkia og Russland kan innebære at Tyrkia får tilgang til områder YPG i dag kontrollerer.

Idlib-offensiv i Syria:

• Siden desember er over 830.000 innbyggere blitt drevet på flukt under den russisk- og iranskstøttede syriske militæroffensiven mot opprørere og jihadister som har kontrollert Idlib-provinsen og Aleppo-provinsen, nordvest i Syria.

• Tyrkia har sendt inn styrker og militært utstyr for å hindre offensiven.

• I går dro en tyrkisk delegasjon til Moskva for å diskutere den spente situasjonen.

• Nomy Mahmod, talsmann for den kurdiske YPG-militsen, frykter at Russland og Tyrkia skal inngå en avtale som innebærer at Tyrkia får fritt leide inn til YPG-kontrollerte områder i Nord-Syria.

Kan bytte bort Idlib

Tyrkia invaderte Nord-Syria i oktober i fjor. Siden desember har fronten her syntes å være fastfrosset.

Nå kan imidlertid motsetningene som har oppstått i vest, få utslag i Nord-Syria, mener Nomy Mahmod. Han er talsmann for YPG (Folkets forsvarsenheter), kurdermilitsen som fortsatt er den militære ryggraden i Syrias demokratiske styrker (SDF).

– Det er flere scenarioer for Idlib. Ankara kan be Moskva om motytelser i form av nye militære framstøt i nordøst. Tyrkia og Russland kan bli enige om å bytte områder slik de gjorde ved invasjonen i Afrin (den kurdisk-dominerte enklaven nordvest for Aleppo) i januar 2018 når de syriske styrkene rykker fram. Det vil kunne gå utover områdene vi kontrollerer.

Det sa Mahmod da Klassekampen møtte han ved det kurdiske hovedkvarteret i Brussel i forrige uke.

Kaos etter USA-uttrekking

SDF har vært sentrale i å nedkjempe Den islamske staten (IS) i Nord-Syria og ble støttet av USA fram til Donald Trump i fjor plutselig trakk støtta. Kort tid etter satte Tyrkia i gang sin invasjon.

– Da Trump trakk USAs styrker ut, oppsto det kaos fordi andre rykket inn for å fylle rommet etter dem.

I dag er det et fåtall styrker fra den internasjonale koalisjonen igjen i Hasakah-provinsen og Deir az-Zur-provinsen nord for Eufrat.

– SDF forsvarer områdene som Tyrkia og Iran forsøker å komme inn i. Daesh (IS) organiserer seg igjen etter Tyrkias invasjon. Det har oppstått en ny trussel, også mot land i Europa.

Frontlinjene er tynne i nordøst.

– Vi har ingen direkte forbindelser med den syriske hæren. Alt går gjennom Russland. Vi prøver å forhandle med Damaskus gjennom Russland, men forsøket har blitt stoppet igjen, sier Mahmod.

– Kommandantene i SDF og den syriske hæren kan imidlertid kommunisere. Det har bare vært små trefninger, ingen krigshandlinger mellom oss.

Inngikk avtale i oktober

SDF holder en 500 kilometer lang front mot Tyrkia og Syrias nasjonale hær (SNA). Sistnevnte utgjør jihadistgruppene som Tyrkia tok med seg inn under invasjonen 9. oktober. De gjennomfører angrep øst for elva Eufrat som renner gjennom landet.

I området mellom grensebyene Ras al-Ain og Tell Abyad har de tyrkiske styrkene og SNA opprettet en 32 kilometer dyp sone fra grensa ned til hovedvei M4.

– SNA angriper bare våre styrker der den internasjonale koalisjonen har trukket seg ut. Russiske og syriske styrker har kommet til områder øst for Eufrat i henhold til Khmeimim-avtalen, sier Mahmod.

Han viser til avtalen, som ble inngått på den russiske flybasen Khmeimim i Latakia-provinsen i oktober, mellom SDF og Damaskus med russerne som garantister.

Usikkerhet i sikte

Russland smidde avtalen mellom SDF og Damaskus.

– Russland har forstått at vi ikke går inn for å dele opp Syria, at vi er for territorial integritet. Men Tyrkia forholder seg ikke til avtalene med Russland. Vi ser konfliktene i Idlib, men Tyrkias interesser i Nord-Syria er større, mener Mahmod.

Han sier Erdogan bruker uenighetene mellom Russland og Tyrkia nå til sine egne interesser.

Et spørsmål som henger i lufta, er hvorvidt Russland og/eller USA vil tillate Tyrkia å angripe de kurdisk-dominerte byene Kobane, Jazira, Qamishli.

– Våre områder er alltid under trussel fra Tyrkia. Om Erdogan får klarsignal fra Russland eller USA, blir det krig mot oss. Han bruker andre metoder for å nå fram, ved å støtte gruppene i SNA, sier Noma Mahmod.

– Siden disse gruppene ikke har nådd fram, inntar Tyrkia en mer framtredende rolle fordi Ankara har fått internasjonal legitimitet for sine angivelige sikkerhetsinteresser, blant annet i Nato og EU, legger han til.

YPG-talsmannen mener Tyrkia prøver å legitimere okkupasjonen som forsvar av tyrkiske nasjonale interesser.

– AKP (regjeringspartiet Rettferdighet- og velferdspartiet til Erdogan) retter sine prosjekter inn på områdene i Nord-Syria med blandet etnisitet. De bruker Det muslimske brorskapet til å bygge opp det som skal være alternativ til selvstyreadministrasjonene.

peterm@klassekampen.no