Tirsdag 18. februar 2020 Lederen

Et langt land

• Flyselskapet Widerøe varslet i går kutt i rutetilbudet i Nord-Norge. «Vi kutter dessverre helt nødvendig kollektivtransport i Distrikts-­Norge», sier administrerende direktør Stein Nilsen i en pressemelding. 4000 flyginger på kort­banenettet rammes, og både direkte­ruter til Oslo og lokaltrafikk internt i de nordlige fylkene legges ned. Selskapet forklarer kuttene med en vanskelig økonomisk situasjon som følge av blant annet økte avgifter over flere år og svak kronekurs. Ifølge Widerøe har økningen i skatter og avgifter siden 2012 vært på 73 prosent. Før jul innførte regjeringen avgiftsendringer for de kommersielle flyrutene i distriktene, men Widerøe mener avgiftsøkninger andre steder mer enn utligner foreslåtte kutt.

• Næringslivet i Nord-Norge reagerer sterkt på flykuttene. Både industri og havbruksnæring e­ksporterer i stor skala til utlandet og er avhengige av gode reise­muligheter. En stor del av norsk fiskeindustri, som i fjor eksporterte for mer enn 100 milliarder kroner, ligger i nord. Politikere i Nord-­Norge fortviler også over kuttene i flytilbudet. Flere trekker fram flypassasjeravgifta, som er lik uansett strekning. Det betyr at flyselskapene må betale like mye for en kort tur i nord som fra Oslo til USA. Fylkesleder i Nordland Arbeiderparti Thomas Norvoll kaller avgifta «distriktsfiendtlig».

• Kuttene i flyginger i nord kommer på toppen av en rekke andre avgjørelser som gjør det vanskeligere å bo i distriktene. Derfor vil en forringelse av flytilbudet i nord tolkes som nok et slag for en a­llerede prøvet distriktsbefolkning. Fra før har de notert seg økning i ferjeprisene, nedleggelser av sykehus, skoler og høyskoler, ambulansebåt og trøbbel med ambulanseflytjenesten. Selv om mange bedrifter i Nord-Norge er i sterk vekst, opplever folk at det kuttes i den infrastrukturen som trengs for å bo og arbeide langt unna hovedstaden. Regjeringen har fått en distriktsminister. Nå trenger denne ministeren en plan som gir folk tro på at hun ønsker levende distrikter. For det er langt, dette landet. Det meste er nord.