Torsdag 27. februar 2020 Lederen

Tendensiøst

• Mye kan sverte en meningsmotstander, og nylig har et nytt verktøy blitt lagt til i kassa: anklagen om at Russland kan støtte deg. Før helga publiserte The Washington Post og The New York Times informasjon om at Russland blander seg inn i den demokratiske nominasjonskampen for å støtte venstrekandidaten Bernie Sanders. Sanders sa at han ikke brydde seg om hvem Putin foretrekker, men ba ham for ordens skyld om å holde seg langt unna det amerikanske valget. En kopling var likevel etablert, selv om noe samarbeid mellom Russland og Sanders overhodet ikke finnes. I den påfølgende debatten mellom kandidatene var Russland-nyheten likevel er yndet angrepspunkt.

• Trusselen om russisk påvirkning begrenser seg ikke til amerikansk politikk, og den fikk i går sin hjemlige variant. I Aftenposten trekker Eskil Grendahl Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt like tendensiøse linjer mellom russiske nettroll og Facebook-gruppa «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Den tidligere offiseren og strategen i Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet sier ikke at gruppa blir påvirket av Russland, men at den kan bli det: «Hvis jeg var en utenlandsk aktør, er dette noe jeg hadde visst å utnytte godt.» Han viser til etterretningens åpne trusselvurdering, som regner russisk påvirkning på norsk innenrikspolitikk som en fare.

• Det var etterretningssjef Morten Haga Lunde som advarte om at russiske påvirkningsoperasjoner søker «å forsterke motsetninger mellom nordlige og sørlige deler av landet – og mellom Oslo og distriktene – i synet på Russland og russisk framferd». Norske myndigheter skal selvsagt følge med på utenlandske påvirkningskampanjer, men i den offentlige debatten er det en fordel om informasjonen om slike framstøt er konkret og presis. Eskil Grendahl Sivertsen skriver at hans mål med kronikken er en mindre polarisert debatt. Det oppnår han neppe ved å trekke tendensiøse koplinger mellom legitime ytringer i et demokrati og russiske trollfabrikker. I dag er det klimaskeptikere, i morgen folk som kjemper for lokalsykehuset.