Fredag 28. februar 2020 Kultur og medier

• Forfatterfond og ny forfatterforening er enige om å løse konflikt • Kan ende med voldgiftsdom

Vil ut av fastlåst strid

STÅR PÅ SITT: Ika Kaminka i Norsk forfatter- og oversetterfond har forhandlet med Forfatterforbundet i et helt år uten å finne en løsning. Nå sparkes saken oppover i systemet.

Den årelange krangelen om forfatternes stipendpott kan nærme seg en løsning: Partene er blitt enige om å overlate fordelingen til et nøytralt utvalg.

BØKER

Allerede før det nye Forfatterforbundet formelt var stiftet, varslet initiativtakerne at de vil kreve sin rettmessige andel av bibliotekvederlaget, en støtteordning som i hovedsak blir brukt til forfatterstipender.

I februar i fjor ga daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) klar beskjed om at Forfatterforbundet og de andre forfatter- og oversetterforeningene måtte sette seg ned ved forhandlingsbordet for å komme til enighet.

Men departementets forsøk på inngripen var til liten nytte. I over ett år har Forfatterforbundet og Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF) kranglet videre om hvordan potten på rundt 72 millioner kroner skal fordeles, uten å komme et skritt nærmere en løsning.

I mangel på annen farbar vei er partene nå blitt enige om å sparke ballene oppover i systemet. Ikke til departementet eller Stortinget, men til forhandlingsutvalget som representerer samtlige 28 kunstnerorganisasjoner som mottar penger fra vederlagsordningen.

– Etter ett år med forhandlinger som har stått i stampe, er vi fornøyd med at vi nå har blitt enige om en måte å løse dette på, sier styreleder Ika Kaminka i NFOF.

Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF):

• Fond som forvalter vederlagspenger fra statens bibliotekvederlagsordning, samt fra Kopinor og Norwaco.

• Har fire medlemsorganisasjoner som mottar om lag 72 millioner kroner i året, med Den norske Forfatterforening som den desidert største.

• Forfatterforbundet, som ble stiftet 28. januar 2018, kjemper for å bli opptatt som fullverdig medlem.

Kan bli privat rettssak

Dersom utvalgets vedtak ikke blir akseptert av alle partene, vil konflikten til slutt bli avgjort av dommere i en privat voldgiftsrettssak.

– Vi har ikke klart å få hull på denne byllen. Da tenker vi at det bare er bra at noen som ikke har bindinger til partene, kan bidra til en løsning, sier Forfatterforbundets leder Eystein Hanssen.

De om lag 72 millionene Ika Kaminka og NFOF forvalter, blir fordelt videre til Norsk oversetterforening, Dramatikerforbundet, Norske barne- og ungdomsbokforfattere og Den norske Forfatterforening (DNF).

Sistnevnte er med sine nærmere 700 medlemmer størst, og mottar også den største andelen. I fjor delte DNF ut 19 millioner kroner i forfatterstipender fra potten. Men dersom Forfatterforbundet får gjennomslag for sine krav, kan beløpet bli langt mindre i årene som kommer.

Ika Kaminka i Norsk forfatter- og oversetterfond har argumentert med at Forfatterforbundets medlemmer er langt dårligere representert i landets bibliotekhyller enn medlemmene i Forfatterforeningen.

Leder Eystein Hanssen i Forfatterforbundet mener på sin side at loven om biblitek­vederlag er glassklar: Alle som gir ut bøker og låner dem ut til biblioteker, skal telle likt, uavhengig av antall utgivelser, biblioteklån eller organisasjonstilknytning.

Med utgangspunkt i medlemstallet mener Forfatterforbundet å ha krav på 8,5 millioner kroner av potten for 2019. NFOF har på sin side kommet fram til en sum på 2 millioner kroner, fordi fondet mener at bare 64 av Forfatterforbundets 320 medlemmer kvalifiserer til å motta støtte.

I forhandlings­utvalget for bibliotekvederlaget sitter fem medlemmer som er utpekt av de 28 medlemsorganisasjonene innen litteratur, drama, musikk og bildekunst.

For NFOF møter Ika Kaminka. Også generalsekretær Mette Møller i Den norske Forfatterforening sitter i utvalget. Begge har gjort det klart at de regner seg som inhabile og vil tre til side når saken skal behandles.

– Litt skummelt

Etter en tre uker lang høringsrunde mellom partene vil Forhandlingsutvalget komme fram til et vedtak med en anbefalt løsning, trolig før sommeren.

Dersom én av partene fortsatt er uenig, sier regelverket at konflikten skal løses i en såkalt voldgiftsrett, med upartiske dommer som partene enes om å oppnevne.

Verken Ika Kaminka eller Eystein Hanssen har noen klar formening om hva utfallet vil bli.

– Jeg vil ikke spekulere, men alle parter er nå interessert i å få til en løsning raskt, sier Eystein Hanssen.

– Vi setter vår lit til at forhandlingsutvalget, som til nå ikke har vært en del av prosessen, vil vurdere vårt krav ut fra avtalene som er inngått og loven om bibliotekvederlag.

Ika Kaminka synes det er litt «skummelt» at saken nå blir overlatt i andres hender.

– Men vi får stole på at forhandlingsutvalget, eventuelt en voldgiftsrett, vil lytte til alle parter og komme fram til en fornuftig avgjørelse.

jonas.braekke@klassekampen.no

Eystein Hanssen