Fredag 28. februar 2020 Politikk

• Ny strid ulmer under overflata i Venstre • Raja og Rotevatns støttespillere jobber hardt i kulissene

Stille før stormen

VÅPENHVILE: En emosjonell Trine Skei Grande overleverer nøkkelen til kulturdepartementet til en emosjonell Abid Raja. Lederstriden la seg i etterkant, men kampen om partilederjobben i Venstre er ikke over. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

STRID: Det ble stille da Trine Skei Grande tok Abid Raja og Sveinung Rotevatn inn som statsråder. Men på bakrommet kjemper fremdeles støttespillerne for å felle lederen.

VENSTRE

Etter at Venstre-leder Trine Skei Grande ryddet plass rundt statsrådsbordet til Abid Raja og Sveinung Rotevatn, har den tidvis høylytte lederstriden i partiet stilnet.

Men etter det Klassekampen erfarer, er lederstriden langt fra stilt i bero. Internt ulmer det før valgkomiteen legger fram sin innstilling til ny partiledelse neste fredag, 6. mars.

Verken de som kjemper for at Rotevatn skal inn i ledelsen, eller de som kjemper for Raja, har lagt ned våpnene.

Etter samtaler med en rekke kilder i ulike deler av partiet, framstår kravet om fornyelse i partiledelsen sterkt – det samme gjør ønsket om at Grande må gå av som leder.

Lederstrid i venstre:

• Samtlige i Venstres parti­ledelse og sentralstyre er på valg på Venstres landsmøte 17.–19. april.

• Trine Skei Grande ønsker gjenvalg som leder. Nest­lederne Terje Breivik og Ola Elvestuen også.

• Abid Raja og Sveinung Rotevatn, som begge ble gitt statsrådsposter under regjeringsrokeringen i januar, har «stilt seg til disposisjon» for valgkomiteen.

• Valgkomiteen har fått innspill fra partiorganisasjonen der svært mange har fremmet krav om fornyelse.

Nye runder i valgkomiteen

I kjølvannet av regjeringsendringene ble Grande, Rotevatn og Raja intervjuet på nytt av valgkomiteen. Intervjuene fant sted over en todagerssamling 31. januar og 1. februar.

Endringene i regjeringen førte i tillegg til at valgkomiteen har tatt en ny runde i partiorganisasjonen for å fange opp stemningen.

Komiteen har ikke hatt møter siden månedsskiftet januar/februar og har dermed ikke oppsummert de nye innspillene fra grasrota.

Sjur Sjævesland er fylkesleder i Innlandet og sitter i valgkomiteen. Han bekrefter at komiteen i kjølvannet av statsrådsendringene har tatt en ny runde med tillitsvalgte lokalt for å forhøre seg om endringene i regjering bør få innflytelse på valgkomiteens arbeid eller ikke.

– Endringer i regjering kan fort medføre at tillitsmannsapparatet ser ting på en annen måte. Vi vil høre om endringene i regjeringen møter noe av kravet om fornyelse i ledelsen. Og vi har ønsket å høre hva de på grasrota tenker, både før endringene og etter. Valgkomiteen må ta en helhetsvurdering der organisasjonens ønsker selvsagt veier tungt, sier Skjævesland, som legger til:

– Så er det viktig å si at vi ikke legger noen føringer. Vi er bare lytteposter som tar imot innspill.

Team Rotevatn

Unge Venstre har spilt inn til valgkomiteen at Rotevatn bør bli ny Venstre-leder, mens Guri Melby og Iselin Nybø bør bli nye nestledere.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil ikke kommentere lederspørsmålet siden han selv sitter i valgkomiteen. Unge Venstre-nestleder Ane Breivik er på sin side tydelig på at regjeringsendringen ikke har noe å si for ungdomspartiets lederpreferanser.

På det kommende landsmøtet 17.–19. april vil Unge Venstre fortsatt at Grande kastes som leder til fordel for Rotevatn.

– Vi har sendt våre anbefalinger til valgkomiteen med bakgrunn i hva vi tror er den nødvendige fornyelsen for Venstre i årene som kommer. Vårt syn endres ikke fordi regjeringens sammensetning har blitt endret, sier Breivik.

Hun sier det er vanskelig å si om Grande har styrket sin posisjon som Venstre-leder etter endringen av regjeringen.

– Støyen har definitivt dempet seg i partiet, men før jul var det et tydelig krav om endringer og fornyelse fra organisasjonens side. Det at vi nå sitter i en regjering uten Frp, endrer ikke på dette, slik jeg ser det, sier Breivik.

– Dersom Rotevatn ikke blir innstilt som ny leder, vil Unge Venstre ta initiativ til kampvotering på landsmøtet?

– Det er opp til andre om det blir kampvotering eller ikke. Vi venter i spenning på valgkomiteens innstilling. Det er for tidlig å spekulere eller forskuttere hva som vil stå der.

Venstrekvinnelaget har også spilt inn Rotevatn som ny leder og Melby som ny nestleder. Klassekampen kjenner til at styret har diskutert ledelsesspørsmålet etter endringene av regjeringen. Det har vært ulike meninger i laget, men de har ikke formelt endret innspillene de sendte inn i fjor. Likevel har styret bedt Venstrekvinnelagets representant i valgkomiteen, Astrid Knutsen Hårstad, om å ta med seg de ulike meningene inn i komiteens arbeid.

Team Raja

Vurderingen blant Rajas støttespillere, er at hans beste sjanse til å bli leder er nå.

Statsrådsposten har gitt ham enda større rekkevidde, og Raja har det hans støttespillere mener Grande mangler: Evnen til å begeistre og øke partiets oppslutning.

Få ønsker å snakke åpent om situasjonen før valgkomiteen legger fram sin innstilling. Venstre-veteran Børre Børresen i Alta er et unntak.

I motsetning til de fleste andre Klassekampen har snakket med, mener han at Grande ikke forsøkte å sikre sin egen posisjon da hun tok inn sine argeste utfordrere som statsråder.

Hun gjorde det for å gi valgkomiteen en bedre mulighet til å velge Rotevatn eller Raja.

– Det er ikke usannsynlig at et ansvarlig regjeringsparti som Venstre kan havne under sperregrensa neste høst og tillegg mister mulige direktemandater. Det tror jeg både valgkomiteen og v­årens landsmøte vil ha i tankene.

Børresen mener Grande har to alternativer:

– Hun kan på landsmøtet i 2022, etter valget neste høst, bortforklare nederlaget for Venstre i norsk politikk. Eller hun kan gå av som leder med verdighet på dette landsmøtet, fordi hun satte partiet først. I så fall kommer hun til å få den sterkeste og varmeste applausen noen partileder har fått på et Venstre-landsmøte, og er sikret et ærerikt ettermæle. Uansett må hun fortsette som kunnskapsminister fordi Venstre alltid har vært skolepartiet, og Trine har stor troverdighet på det området, sier han.

Børresen har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker Raja som ny partileder. Det mener han fortsatt, og overfor Klassekampen viser han til at han mener Raja har den samme x-faktoren som blant andre Annie Lööf og Trygve Slagsvold Vedum.

Og han har en klar forventning om at valgkomiteen gjennomfører den fornyelsen i partiledelsen som partiorganisasjonen har bedt om.

– Den fornyelsen går selvsagt på personer i toppen av Venstre. Jeg skal ikke utelukke at noen i valgkomiteen umiddelbart tolket statsrådsskiftene som et maktgrep fra Trine for selv å bli sittende. Jeg har sympati med komiteen om at de uansett har en vanskelig oppgave. Men jeg vet om veldig mange Venstre-folk som vil reagere dersom det legges fram et forslag om at Trine skal fortsette.

– Mange der kjenner nok fortsatt på sårene etter katastrofevalget sist høst, ikke minst fordi hun etter landsmøtet i fjor sa hun visste hvordan valget kunne vinnes. Og en leder som ikke gjennomfører det hun lover fordi hun ikke skaper nødvendig energi og begeistring, må ta konsekvensen av det. Det er en tid for alle ledere, sier Børresen.

Mål om samlet innstilling

Enkelte Klassekampen har snakket med, venter en delt innstilling fra valgkomiteen. Andre mener at komiteen vil jobbe hardt for å samle seg om en innstilling.

– Jeg tviler på at det blir noen dissenser. Det tror jeg verken komiteen eller kandidatene ønsker, sier en kilde med kjennskap til valgkomiteens arbeid.

Kilden mener det fortsatt kan være en god sjanse for at Grande fortsetter som partileder, men at det er vanskelig å vurdere sannsynligheten.

– Vi har hørt så mye fra organisasjonen om behovet for fornyelse at det vil være vanskelig for valgkomiteen å innstille på samme leder. Samtidig kan det hende at det er det eneste alternativet, sier kilden.

Klassekampen kjenner til at valgkomiteen vekter kravet om fornyelse mot behovet for kontinuitet i partiledelsen. De opererer med ulike skisser for hvordan det kan løses.

En løsning som skisseres, er at Grande får fortsette som leder, mens Ola Elvestuen og Terje Breivik må vike som nestledere til fordel for Raja og Rotevatn.

politikk@klassekampen.no