Lørdag 29. februar 2020

Gjengjeldelse

• Den første uka av rettshøringen om utlevering av Wikileaks-grunnlegger Julian Assange til USA er over. Nå skal saken ha pause fram til nye rettsrunder i mai. Forholdene i domstolen Woolwich Crown Court utenfor London varsler imidlertid ikke godt for rettsrundene som kommer. Domstolen er tilknyttet høysikkerhetsfengselet Belmarsh, hvor de fleste innsatte er terrorister og mordere. Julian Assange er ikke dømt for noen ting, men behandles likevel som en høyrisikofange, også i rettssalen. Assange får ikke sitte med forsvarerne sine, men bak en glassvegg flankert av to sikkerhetsvakter.

• Rapporter fra rettsrunden forteller at han blir avkledd og ransaket flere ganger om dagen. Selv om han sier at han gjennom glasset hører dårlig hva som blir sagt i retten, avviser dommeren å slippe ham ut, slik tiltalte i andre domstoler kan. Ifølge Assange-støttespiller Craig Murray, som har fulgt rettssaken denne uka, sa dommeren Vanessa Baraitser at Assange kunne utgjøre en fare om han ble sluppet inn i rettslokalets hovedrom. Det er svært bekymringsfullt at høringen om utlevering gjennomføres på en måte som gjennomgående dehumaniserer Wikileaks-grunnleggeren og fratar ham muligheten til å forsvare seg skikkelig.

• Det er et grunnleggende rettsprinsipp at en tiltalt får konferere fritt med sine forsvarere og får med seg og forstår hva som skjer i en rettssal. I dette tilfellet er det i tillegg snakk om en høyst omdiskutert tiltale. De fleste presse- og ytringsfrihetsorganisasjoner er samstemte i sin kritikk av straffeforfølgelsen av Julian Assange. Dersom han utleveres til USA og dømmes etter spionasjeloven for de viktige og epokegjørende avsløringene av amerikanske krigsforbrytelser i 2010, vil det sette pressefriheten tilbake over hele verden. En slik dom betyr at ingen som avslører USAs maktovergrep, er trygge, uansett hvor de befinner seg. Det Assange er tiltalt for, burde han blitt hyllet for. I stedet bidrar Storbritannia med sin behandling av en mann som ikke har brutt landets lover, til at utleveringshøringen blir del av gjengjeldelsen.