Mandag 2. mars 2020 Politikk

Hva skal de 30.000 som mister butikkjobben gjøre?

Et liv etter butikk­døden

LÆRE: Ikea-ansatt Lena Cornelia Helgesen er blant dem som er litt bekymra for jobbframtida i varehandelen. Fagforbundet og arbeids­giver betaler for at hun skal få mer kompetanse i salgsfaget.

SAMMEN: Agenda, Virke og fag­forbundet HK mener politikerne gjør for lite for å møte jobbraset i varehandelen.

arbeidsliv

Innen ti år kan minst 30.000 arbeidsplasser i varehandelen forsvinne, ifølge fagforbundet HK. Automatisering og netthandel er blant grunnene.

Lena Cornelia Helgesen jobber som skiftleder på Ikea og er en av dem som er litt bekymra for om hun vil ha en jobb å gå til i framtida.

– Jeg tenker en del på det. Vi diskuterer det litt her også, sier hun.

Helgesen er ufaglært, men får dekket kompetanseheving av arbeidsgiver og fagforeningen. Det vil flere trenge framover.

Varehandelen:

• Varehandelen er den største sysselsetteren i privat sektor.

• Minst 30 000 personer i varehandelen er ventet å miste jobben de neste ti årene.

• Tankesmien Agenda er misfornøyd med regjeringens innsats for å hindre at disse faller utafor arbeidslivet.

• De har laget et forslag til kompetansereform hvor de blant annet foreslår:

• At partene i arbeidslivet og staten sammen betaler for kompetanseheving, slik at det blir gratis. Dette skal skje mens folk er i jobb.

• At arbeidstakere med inntekt under medianlønn i Norge skal få mer finansiering til utdanning enn dem med høy inntekt.

• At bransjen får 10.000 nye fagskoleplasser.

Alternativ reform

Regjeringen har satt i gang kompetansereformen «Lære hele livet». Men det gjøres for lite for å hindre at tusenvis i varehandelen havner utafor arbeidslivet, mener Tankesmien Agenda.

– Regjeringen har masse bra initiativ, men tempoet er så treigt. Det er stykkevis og delt, sier Sigrid Hagerup Melhuus i Agenda.

Hun har skrevet en rapport med forslag til kompetansehevingsreform for varehandelen. Noe av det viktigste, mener Agenda, er at folk utdannes mens de fortsatt er i arbeid. Tidligere arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sa i Klassekampen 25. oktober i fjor at «de som ikke kommer seg i jobb på egen hånd, skal få veiledning og oppfølging fra Nav». Det er for dårlig, mener Melhuus.

– Hvorfor skal de innom Nav først? Dette må skje parallelt med at de er i jobb. Folk skal slippe å miste jobben og deretter få hjelp, sier hun.

Mange med lav utdanning

– Tre ganger så mange jobber i varehandelen som i olja. Likevel er det totalt tyst om det som skjer i varehandelen. Regjeringen snakker ikke om det, sier Melhuus.

Agendas undersøkelser viser at mange i varehandelen har utdanning bare fra ungdomsskolen.

– Når vi har satt i gang ­satsinger på kompetanse i Norge før, har dette fungert for dem som allerede har mest utdanning og ressurser. Vi har aldri klart å lage en kompetansesatsing som har truffet dem som trenger det mest, de med lav inntekt og lite formell utdanning, sier Melhuus.

Agendas reformforslag er målretta mot denne gruppa. Noen har foreslått at regjeringens kompetansereform bør legge opp til at de ansatte selv skal betale, men ikke Agenda.

– Vi i Agenda foreslår at ­arbeidstakerne skal få gratis utdanning, men at det må gjennomføres hovedsakelig på fritida, sier Melhuus.

Både staten, arbeids­giverne og arbeidstakerne må ­bidra til å gjennomføre ­kompetansehevingen framover, mener Agenda.

Frykter for jobbene sine

Sammen med andre heldige tar Helgesen fagbrev i salgs­faget mens hun er i jobb.

– Det er laget et eget kurs til oss. De har fått med veldig mange på å gjøre det, sier hun.

Egentlig får man bare fem år på å fullføre en yrkesut­danning. Klarer man ikke det, står man litt aleine. Det er ­arbeidsgiver og fagforeningen som spleiser på kurs­avgifta for Helgesen.

– De andre jeg har snakket med, sier at de ikke ville gjort det hvis de ikke fikk denne muligheten, sier hun.

Helgesen håper at også ­staten vil bidra i framtida.

– Det med kompetanse­heving tror jeg er veldig viktig. Vi blir jo litt sårbare når det blir færre jobber, sier hun.

Vil ha flere tiltak

Både HK og arbeidsgiverorganisasjonen Virke har gitt innspill til rapporten. De er enige i at regjeringens innsats ikke har vært god nok.

– Vi synes egentlig den har vært litt slapp. Vi har tatt dette opp lenge. Vi mener at man må bruke penger mens folk er i arbeid, sier Bjørn Mietinen, førstenestleder i HK.

Virke-direktøren vil også ha mer handling.

– Norges største syssel­setter i privat sektor er i en omstilling, og det vil bli færre jobber framover. Vi opplever at man fra politisk nivå ikke alltid tar innover seg det, sier Ivar Horneland Kristensen.

Håper på å bli valgt

I år skal regjeringen bruke 15 millioner kroner på såkalte bransjeprogram. Det er opplæringsløp for voksne som ­allerede er i arbeidslivet. I fjor fikk blant annet og bygg og anlegg penger.

Virke og HK har sammen foreslått at varehandelen skal bli valgt i år.

– Handelen sysselsetter 13 prosent av alle ansatte i ­Norge. Vi synes det blir veldig underlig om ikke denne næringen får nå, sier Kristensen.

Mietinen i HK er enig.

– Vi er samstemt med Virke når det gjelder den biten her.

ainah@klassekampen.no