Tirsdag 3. mars 2020 Innenriks

Mottaksapparatet i Norge takler ikke en ny asyløkning lik den i 2015:

Ikke klare for å ta imot

PRØVER: Ankomstmottaket i Råde er i dag UDIs buffer i tilfelle flyktningantallet i Norge øker kraftig. Det kan huse opp til 1000 asylanter. Bildet er fra 2015.FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

PRESS: Tyrkia har åpnet dørene til Europa for flyktninger. UDI-sjef Frode Forfang sier Norge ikke er beredt på en k­raftig økning i antallet asylsøkere.

ASYL

Tyrkias avgjørelse om å åpne grensene for flyktninger som vil reise til Europa, skaper frykt for ny flyktningbølge nordover, lik den man så i 2015. Det norske mottaksapparatet er ikke forberedt på en kraftig økning i antallet asylsøkere.

– Kommer økningen av ankomster gradvis over tid, vil vi klare å områ oss. Men kommer det mange på kort tid, kan vi få kraftige utfordringer, sier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Høsten 2015 kom det svært mange flyktninger til Norge på samme tid. Ved utgangen av desember dette året bodde det 30.199 personer på 200 mottak landet rundt. I tillegg hadde UDI opprettet 100 akuttovernattinger på hotell, campingplasser og nedlagte hotell.

Flyktningkrise:

• I 2015 kom over 1 million flyktninger til Europa i løpet av kort tid. Over 30.000 søkte asyl i Norge.

• Tyrkia har de siste årene tatt imot over 3 millioner flyktninger fra krigen i Syria. Nye krigshandlinger er forventet å sende hundretusener på flukt mot Tyrkia.

• Forrige uke varslet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan at de ikke lenger vil hindre flyktninger fra å reise til Europa.

• EU stenger nå grensene for å hindre flyktningstrømmer.

NHO ber om økt kapasitet

De siste årene har antallet asylsøkere stupt, og UDI har jevnt og trutt lagt ned mottak. I dag er kapasiteten nede i 3766 plasser fordelt på 21 mottak, ifølge UDI.

NHO Service og Handel, som organiserer flere av bedriftene som driver asylmottak, mener kapasiteten er skummelt lav.

– Vi er bekymret for situasjonen. I dag er det ikke beredskap til å takle et større oppsving i asylankomster. Selv en langt mindre økning enn den man så i 2015 vil skape store utfordringer, sier Maria Reklev, fagsjef for asylmottak i NHO Service og Handel.

Hun forteller at NHO har kontaktet UDI om utfordringene.

Bakgrunnen for bekymringen er at mottaksapparatet – kommunalt, ideelt og privat – er det minste det har vært på flere tiår. Flere aktører, også blant dem som har vært i bransjen lenge, har avviklet drifta fullstendig. Andre driver for halv maskin.

– Mange av driftsoperatørene operer med veldig redusert kapasitet. Vi har tidligere sett at de har kastet seg rundt, men med dagens situasjon blir det enda mer krevende hvis det blir økt behov, sier Reklev.

Hun peker på at forsvarlig drift av asylmottak krever profesjonelle ansatte, planlegging og egnet bosted for asylanter. Reklev er opptatt av å unngå dyre og uplanlagte akuttplasseringer, lik de man hadde i 2015.

Tviler på reprise

UDI-direktør Forfang har liten tro på at vi vil få en gjentakelse av situasjonen i 2015, hvor det i en periode kom hundrevis over den norske grensa hver dag. UDI følger situasjonen på grensa mellom Tyrkia og Hellas tett, og går nå igjennom beredskapsplanene sine.

– Det er vanskelig å forutsi hvordan dette vil utvikle seg, men hvis vi får en økning i ankomster som følge av situasjonen i Europa, vil det ikke komme plutselig. Vi vil få noen forvarsler før det står mange på grensa til Norge. I 2015 sto alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjør de ikke i dag, sier Forfang.

Er på alerten

Han tror UDI med én eller to måneders varsel vil kunne oppskalere betydelig. I motsetning til i 2015 er det nå et ankomstsenter klart på Råde. Der skal alle nyankomne innom for å registrere seg, få en helsesjekk og få utlevert klær. Mottakssenteret har i dag 500 plasser, men kapasiteten kan dobles ved behov. I tillegg har UDI laget avtaler med operatører av flere mottak som raskt kan øke antall sengeplasser.

– Hvor mange asylanter kan dette systemet tåle?

– Det er vanskelig å sette et presist tall på hva som vil være smertegrensa. Vi går gjennom det nå, sier Forfang.

– NHO er bekymret for kapasiteten?

– Det er helt riktig at siden kapasiteten i mottaksapparatet er så lav, og så mange mottak er nedlagt, vil også mindre økninger bli utfordrende om det skjer over kort tid. Vi er veldig på alerten, sier F­orfang.

Han håper systemet i så fall vil klare seg uten å måtte ty til overprisede campinghytter og innlosjering i telt:

– Vi fikk det til 2015, men da måtte vi gå til mange ekstraordinære skritt på kort sikt, som å etablere veldig mange akuttovernattingsplasser ved hoteller og lignende. Målet er å klare oss uten slike typer tiltak, men i ytterste konsekvens må det til mens vi bygger opp kapasiteten innenfor det vanlige mottakssystemet, sier UDI-direktøren.

jos@klassekampen.no

fridag@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 3. mars 2020 kl. 16.23