Onsdag 4. mars 2020 Innenriks

En prekær mangel på flyteknikere i Norge kan sette de nye jagerflyene ut av spill:

F-35 kan bli stående på bakken

TEKNIKERTRØBBEL: Her er en av Luftforsvarets nye F-35-fly på Keflavik International Airport på Island. Forsvaret kan få problemer med å få flyene i lufta dersom Luftforsvaret ikke klarer å rekruttere flere flyteknikere. FOTO: HEDVIG ANTOINETTE HALGUNSET, FORSVARET

JAG: Tekniker­mangel er et k­ritisk punkt i Riksrevisjonens hemmelig­stemplete rapport om F-35-flyene.

FORSVAR

Akkurat nå er norske F-35-­jagerfly på vingene over Island, på offisielt oppdrag for første gang. I fire uker skal norske piloter patruljere i luftrommet rundt Island i Nato-regi. Så langt har Norge mottatt 15 av de nye flyene – i mai kommer tre til. Ifølge Forsvaret er F-35 avgjørende for evnen til å beskytte landet.

Bak fasaden skaper imidlertid mangelen på flyteknikere stigende uro. Stortinget har nettopp sluttbehandlet en kritisk rapport fra Riksrevisjonen som Forsvarsdepartementet har insistert på at skal være hemmeligstemplet. Det er blitt akseptert av et flertall i kontrollkomiteen.

Klassekampen kan nå avsløre at teknikersituasjonen er et kritisk punkt i rapporten. Forsvaret mangler flyteknikere, og sliter med å rekruttere nye og holde på dem de har. Det bekreftes av en sentralt plassert kilde med innsikt i rapporten.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere innholdet i Riksrevisjonens rapport. Luftforsvaret bekrefter på sin side at Forsvaret mangler teknikere, men avviser at situasjonen er alvorlig.

Kampflykjøpet:

• Norge skal kjøpe inn­til 52 kamp­fly av ty­pen F-35. De er­stat­ter F-16-fly­ene, som fa­ses ut fra 2019. Først i 2025 er samt­li­ge nye ja­ger­fly kla­re.

• Den to­tale kost­nads­ram­ma er 85,1 milliarder. Det såkalte styringsmålet, den først anslåtte kostnaden, var på 74,6 milliarder kroner.

• Bergens Tidende skrev i fjor at pri­sen blir 16 milliarder kroner dy­re­re enn først an­tatt, to­talt 97 milliarder. Re­gje­rin­gen er ikke enig, og mener overskridelsen bare er halvparten så stor.

• I en hemmeligstemplet rapport kommer Riksrevisjonen med alvorlig kritikk om overgangsfasen mellom F-16 og F-35.

Kan føre til kollaps

Det har i lang tid vært kjent at Forsvaret har et tekniker­problem. Lokale fagforeninger i Luftforsvaret tok så seint som denne uka kontakt med samtlige stortingsrepresentanter med en advarsel om situasjonen, men det er ikke første gang. Teknikerne i Luftforsvaret utdannes på skolesenteret i Kjevik utenfor Kristiansand. Skolen har som mål å utdanne over 40 nye teknikere i året, men klarer bare å levere halvparten.

– Vi har et underskudd på 20 til 25 stykker hvert år, sier lederen for Norsk offisersforbund ved Kjevik, Torbjørn Strand.

– Det vil få konsekvenser etter hvert. Det kommer til å føre til kollaps. Vi kommer ikke til å få flyene opp i lufta, sier han.

Fagforeningen mener problemene blant annet skyldes utdanningsreformen i Forsvaret. Reformen fra 2016 innebar blant annet at Luftforsvaret la ned sin egen grunn­utdanning for flyteknikere.

Forsvaret skulle i stedet rekruttere folk fra de fire videregående skolene i landet som utdanner flyteknikere. På Kjevik skulle de sivilt utdannede teknikerne spesialiseres på Forsvarets fly og helikopter. Det har ikke gått etter planen.

– Per i dag er vi i en krise, sier Strand.

Alvorlig kritikk

Riksrevisjonens rapport har gått gjennom flere stortingskomiteer før den ble behandlet bak lukkede dører av Stortinget i februar. Ingenting har så langt lekket ut, med unntak av det Klassekampen avdekket før jul: I rapporten legger Riksrevisjonen seg på sitt nest høyeste kritikknivå: «alvorlig». Forsvarsdepartementet nektet i utgangspunktet å avsløre hvor sterk kritikken fra Riksrevisjonen var, men snudde siden.

Kritikknivået «alvorlig» benyttes der det er funnet «forhold som kan ha betydelige konsekvenser for samfunnet eller berørte borgere, eller der summen av feil og mangler er så stor at dette må anses som alvorlig i seg selv».

Rapporten tar ikke for seg flyenes operative egenskaper, men har undersøkt om infrastruktur og støttefunksjoner har tilstrekkelig kapasitet til å sikre et operativt kampflyvåpen i overgangsfasen mellom F-16 og F-35. Det omfatter blant annet vedlikehold.

Avviser krisemelding

Talsperson for Luftforsvaret, major Stian Roen, bekrefter at Forsvaret sliter med å skaffe nok teknikere.

«Luftforsvaret har behov for et betydelig antall flyteknikere hvert år de neste 10 årene», skriver Roen i en e-post til Klassekampen. Han avviser samtidig at situasjonen er alvorlig, og at teknikermangel kan gå ut over bruken av de nye jagerflyene.

«Vi har en god plan og en rekke tiltak for å øke antallet flyteknikere i Luftforsvaret i framtida. Det jobbes med økt rekruttering og økt nytilsetting. Vi ønsker også å øke antall lærlinger fra flyfaglinjene som tilbys kontrakt i Luftforsvaret», skriver Roen.

innenriks@klassekampen.no