Torsdag 5. mars 2020 Innenriks

Forsvaret advarte regjeringen mot å legge ned teknikerutdanningen i 2016:

Mangler bakkekontakt

SKRUR: Her vedlikeholdes motoren på et F-35 jagerfly på forsvarets flybase på Ørlandet. Luftforsvaret sliter med en prekær mangel på flyteknikere. FOTO: MARIUS BRUSTAD, FORSVARET

KRITISK: Luftforsvaret har fått fly og helikoptre for 110 milliarder kroner, men har ikke nok teknikere til vedlikehold.

FORSVAR

Nye redningshelikopter, nye militære helikopter til sjøs, nye jagerfly og nye overvåkingsfly. Luftforsvaret har de siste årene fått nye flygemaskiner for over 110 milliarder kroner.

Utstyret gjør Luftforsvaret til den suverent viktigste delen av det norske Forsvaret – på papiret. Men samtidig som regjeringen har brukt enorme summer på kjøp av nytt utstyr, har Forsvaret måttet spare inn på utdanning av personell.

Resultatet er en prekær mangel på flyteknikere i Luftforsvaret.

Det advarte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen mot allerede i 2016. Regjeringen lyttet ikke, men la i stedet ned Forsvarets egen flyteknikerutdanning.

«Jeg er bekymret for at manglende konsekvensvurderinger kan bidra til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning», skrev Bruun-Hanssen i sin kommentar til langtidsplanen som regjeringen lagde for Forsvaret i 2016.

Kampflykjøpet:

• Norge skal kjøpe 52 kamp­fly av ty­pen F-35. De er­stat­ter F-16-fly­ene, som fa­ses ut fra 2019. Først i 2025 er samt­li­ge nye ja­ger­fly kla­re.

• Den to­tale kost­nads­ram­ma er 86,2 milliarder. Styringsmålet, den først anslåtte kostnaden, var på 74,6 milliarder kroner.

• Bergens Tidende skrev i fjor at pri­sen blir 16 milliarder kroner dy­re­re enn først an­tatt, to­talt 97 milliarder. Re­gje­rin­gen er ikke enig og mener overskridelsen er halvparten så stor.

• I en hemmeligstemplet rapport kommer Riksrevisjonen med alvorlig kritikk om overgangsfasen mellom F-16 og F-35.

Omtalt i hemmelig rapport

Klassekampen er kjent med at teknikerkrisa er en del av Riksrevisjonens hemmeligstemplede rapport om overgangen til det nye jagerflyet F35. Rapporten er unntatt offentlighet i sin helhet.

I går skrev Klassekampen om at situasjonen nå er kritisk, og at nye fly og helikopter kan bli stående på bakken dersom Luftforsvaret ikke får inn en betydelig mengde nye flyteknikere.

Ble advart flere ganger

Luftforsvaret utdannet i mange år sine egne flyteknikere. I 2016 la regjeringen ned grunnutdanningen, mot sterke advarsler fra Forsvaret.

Luftforsvaret mente selv at grunnutdanningen av flyteknikere måtte bestå, inntil det nye materiellet ble levert og kjørt inn. Det kom fram i en utredning Luftforsvaret lagde allerede i 2013.

Grunnutdanningen av flyteknikere ble likevel lagt ned. Resultatet er et underskudd på omtrent 90 nyutdannede flyteknikere på bare tre år, ifølge fagforeningene ved Luftforsvarets skolesenter på Kjevik.

Privatiserer utdanningen

Luftforsvaret forsøker nå å bøte på krisa. En av løsningene er å gjenåpne grunnutdanningen av flyteknikere, men denne gangen i privat regi.

I et anbud som Luftforsvaret har lagt ut på den offentlige anbudsportalen Doffin, kommer det fram at Forsvarets logistikkorganisasjon nå søker etter tjenester «i markedet for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning».

Den private utdanningen av flyteknikere skal ifølge anbudsteksten finne sted i Kristiansand, altså i samme by som Luftforsvarets skolesenter.

Luftforsvaret bekrefter selv at mangel på flyteknikere er et problem.

«Etter at de siste elevene ble uteksaminert fra flyteknisk utdanning på Kjevik i 2017, er det riktig at Luftforsvaret har fått tilsatt færre flyteknikere enn det vi har behov for», skriver talsmann for Luftforsvaret Stian Roen i en e-post til Klassekampen.

Roen skriver også at Luftforsvaret allerede har «iverksatt en rekke tiltak» for å bøte på situasjonen.

Det handler først og fremst om økt rekruttering av lærlinger og ferdig utdannede teknikere, men også innleie av flyteknikere fra Kongsberggruppen.

Forsvaret vil i tillegg starte offentlig-privat samarbeid om utdanning av flyteknikere, som skal supplere Luftforsvarets egne videreutdanning.

innenriks@klassekampen.no