Fredag 6. mars 2020 Politikk

• Asylstrid i regjeringen • Høyre vil ha slutt på at asylsøkere kommer til Norge

Høyre vil stenge grensa

NULLVISJON: Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener situasjonen på grensa til Hellas viser behovet for å sette inn tiltak for å hindre at asylsøkere reiser til Norge.

NOK: – Asylretten har kollapset, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson. Partiet har et klart mål: Norge skal slutte å behandle asylsøknader.

ASYL

Det at Tyrkia har åpnet grensene til Europa for landets over 3,5 millioner flyktninger, skaper konflikt i regjeringen. Etter at Frp nylig lanserte ti tiltak for å hindre asyltilstrømning, i åpner Høyre for innstramninger.

Ove Trellevik, innvandringspolitisk talsperson i Høyre, mener asylreglene må skrives om for å hindre at store mengder flyktninger forsøker å reise til Norge.

– Asylinstituttet har brutt sammen. Det er 70 millioner mennesker på flukt i verden. Det så man aldri for seg da man laget flyktningkonvensjonen i 1951, sier Trellevik.

Flyktningkonvensjonen gir rett til å søke asyl og få en individuell vurdering av sitt beskyttelsesbehov. Trellevik mener antallet flyktninger og migranter gjør at dette ikke lenger er mulig i praksis.

Flyktningkrise:

• I 2015 kom over 1 million flyktninger til Europa i løpet av kort tid. Over 30.000 søkte asyl i Norge.

• Tyrkia har de siste årene tatt imot over 3 millioner mennesker på flukt fra krigen i Syria.

• Forrige uke varslet Tyrkia at landet åpner grensa for flyktninger som vil til Europa. EU bruker makt ved grensene for å hindre flyktningene.

Vil stenge grensa

Tidligere i uka tok han på NRK til orde for at Norge skal nekte å realitetsbehandle asylsøknader fra flyktninger som har vært innom Tyrkia. Et liknende ekstraordinært tiltak ble vedtatt for flyktninger som kom via Russland i 2015. Nå går han lenger.

– Høyre ønsker ikke å behandle noen asylsøknader fra flyktninger som har vært innom trygge land på veien til Norge, sier Trellevik.

I praksis betyr det at så å si ingen flyktninger vil ha rett til å få behandlet en asylsøknad hvis de kommer til Norge.

– Heller enn ekstraordinære tiltak bør det bli en fast del av asylpolitikken, mener han.

– Da mener du for alle flyktninger som har vært innom et annet trygt land, ikke bare Tyrkia?

– Ja, jeg og Høyre ønsker minst mulig asylsøkere. Flyktninger skal tas inn via FNs kvoteflyktningsystem, sier Trellevik.

Tar imot kvoteflyktninger

Han viser til at Norge har økt antallet kvoteflyktninger man tar imot til 3000 i året.

Partiet dere står nærmest i denne saken, Frp, forlot nylig regjeringen i protest. Venstre og KrF, som begge er uenig med dere, sitter igjen. Kan dette bli regjeringens politikk?

– Jeg ønsker at både Venstre og KrF ser realiteten i dette. Vi har ment dette hele veien siden vi var med å foreslå det i Stortinget. Nå må de sette seg ned å forhandle fram gode løsninger.

– Terje Breivik, nestlederen i Venstre, sier at å nekte å realitetsbehandle asylsøknader er et klart brudd mot asyl­instituttet?

– Det er en påstand som nødvendigvis ikke er riktig. Asylsøkere har ikke krav på å velge land en skal søke asyl i. Mange av dem som flykter, gjør det på grunn av krig. De er ikke nødvendigvis asylanter, sier Trellevik, og viser til asyl ifølge Flyktningkonvensjonen skal gis til de som har velbegrunnet frykt for forfølgelse i hjemlandet.

Han mener at Norge på tross av internasjonale konvensjoner har stor råderett i asylpolitikken.

– Alle reglene er rundt asyl er på en måte frivillige. Det gjør at alle land har ulike tilnærminger. Vi har våre regler satt i Norge, men det er ikke slik at vi bryter grunnleggende rettigheter hvis vi vedtar forslagene som Høyre og Frp har fremmet.

Få på vei til Norge

I fjor kom det rekordlave 2304 asylsøkere til Norge, og det er det lite som tyder på at mange flyktninger vil komme til Norge i nær framtid.

– Utlendingsdirektoratets direktør Frode Forfang forventer ingen ny asylstrøm lik 2015, fordi grensene er stengt i EU hele veien opp til Norge. Hvorfor er det da nødvendig med slike tiltak?

– Han har et poeng, men du vet aldri. President Erdogan har åpnet grensene til Europa. Det er ingen garanti for at det ikke kan komme mange med fly, hvis myndighetene i Tyrkia bestemmer seg for å være slepphendte med visum på grunn av situasjonen som har oppstått, sier Trellevik.

Mens Norge og EU-land stenger grensene, går den internasjonale flyktningsituasjonen fra vondt til verre. Antallet flyktninger i Tyrkia er ventet å komme over fire millioner mennesker i løpet av kort tid på grunn av krigen i Idlib-provinsen i Syria. Internasjonalt er det nær 70 millioner mennesker på flukt. 85 prosent av dem som har rømt til et annet land, har søkt tilflukt i et utviklingsland, ifølge Amnesty International.

jos@klassekampen.no