Fredag 6. mars 2020 Kultur og medier

• Minst sju årsverk skal kuttes i kulturavdelingen i NRK • Etter planen skal fire tas fra musikkprogrammer

Raser mot musikkutt

ADVARTE: Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening ble invitert til et «dialogmøte» etter at han kritiserte NRKs musikkdekning i fjor sommer. Nå velger NRK likevel å gjøre nye kutt i musikkdekningen. FOTO: ANNIKEN C. MOHR

NRK varsler kutt i musikkdekningen sin. Komponistforeningen er svært kritisk til statskanalens musikkprofil.

medier

NRK skal «utvikle og fornye musikkjournalistikken», kunne man lese i en pressemelding fra statskanalen onsdag.

Den ble sendt ut samtidig som det pågår en kuttprosess i kulturavdelingen som har skapt mye uro blant de ansatte. Samme dag ble det klart at ledelsen ønsker å kutte nettopp i musikkdekningen.

Tre årsverk skal etter planen vekk i radiokanalen NRK Klassisk, samtidig som ett av to årsverk fjernes fra samtidsmusikk-programmet «Spillerom Søndag».

Totalt skal minst sju årsverk nedbemannes i kultur­avdelingen, og i dag går den utvidede fristen ut for å søke sluttpakker. Styreleder Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening synes det blir stadig vanskeligere å feste lit til NRK-ledelsens gjentatte forsikringer om at kutt, nysatsinger og omlegginger skal gi enda bedre tilbud for lytterne.

– Over tid har vi sett hvordan norske komponister og musikere får stadig mindre plass og oppmerksomhet i NRK, og at tilbudet blir mindre mangfoldig, sier Karlstrøm.

Kulturkutt i NRK:

• I februar ble det kjent at NRKs kulturavdeling skal nedbemanne med minst sju årsverk.

• I tillegg skal avdelingen omorganiseres.

• Alle ansatte ble tilbudt sluttpakke, og fristen for å søke var 28. februar. Den ble så forlenget til i dag, 6. mars.

• I avdelingen er det 177,7 årsverk. Av disse er 54 musikere i Kringkastingsorkesteret, som er skjermet for stillingskutt.

• Onsdag ble det kjent at NRK vil kutte tre årsverk i radiokanalen NRK Klassisk og ett i musikkprogrammet «Spillerom Søndag» på P2. Kuttene er ikke endelig vedtatt.

Kilde: Journalisten, NRKJ

Dialogmøte hjalp ikke

Etter at NRK la ned konsertsendinger og kuttet i programmet «Spillerom» på P2, tok Karlstrøm et oppgjør med statskanalens musikkprofil i fjor sommer. «Norges rike musikkliv står i kontrast til NRKs stadig fattigere musikkprofil», hevdet han i en kronikk i Dagsavisen.

I etterkant ble han invitert til «dialogmøter» med NRKs ledelse for å diskutere relevante tiltak. At NRK fortsetter å kutte i sine sjangerprogrammer og i nisjekanalen NRK Klassisk, kommer likevel ikke som noen overraskelse.

– NRK har mange og meget dyktige musikkmedarbeidere. Problemet er at det er ledere høyere opp systemet som legger rammene, og at de i for liten grad involverer medarbeidere med musikkfaglig kompetanse, sier Karlstrøm.

Vil unngå oppsigelser

Klassekampen har snakket med flere ansatte i NRKs kulturavdeling som er bekymret for omdømmet til NRK når det kuttes ytterligere i samtids- og klassiskfeltet. De ansatte frykter at tilbudet til publikum blir svekket.

Anne Bøhler, klubbleder for kulturavdelingen i NRK, vil ikke kommentere konkrete kuttforslag, ettersom kuttene ikke er vedtatt.

«Alle fagmiljøene i NRK er opptatt av sine områder, og tilbakemeldingene fra dem som jobber med musikk i kulturavdelingen, er at en reduksjon i antall årsverk ikke harmonerer med de forventningene de har hatt til omstillingen i avdelingen», skriver hun i en e-post.

Bøhler skriver at hun er bekymret for om de kommer i mål med naturlig avgang og frivillige sluttpakker:

«Dette er det aller viktigste for oss i fagforeningene nå.»

I går satt ledelsen i drøftingsmøter med de tillitsvalgte om ny omorganisering av avdelingen. Rolf Johansen, leder for Norsk Journalistlag i NRK, bekrefter at det er stor uro i kulturavdelingen.

– NRK hevder at kuttene er økonomisk betinget. Vi forventer at de løser dette uten å si opp mennesker, sier han.

Kulturredaktør Marius Hoel i NRK skriver i en e-post at nedbemanningen er «knyttet til budsjett og fornyelse i henhold til publikums medievaner». Han viser til at alle avdelinger i Marienlyst-divisjonen har fått en reduksjon i sine budsjetter. Hoel ønsker ikke å kommentere detaljene for de ulike redaksjonene, ettersom prosessen fortsatt pågår.

«Vårt mål er å løse dette med frivillige ordninger. Nå skal vi ha en åpen og involverende prosess med fagforeninger og ansatte, der vi finner ut hvordan vi løser dette på best mulig måte for alle involverte», skriver han.

Om musikkjournalistikken i NRK skriver Hoel:

«Når det gjelder utvikling og fornyelse av musikkjournalistikken, har vi en ambisjon om å videreutvikle musikkens plass i P2 – det er noe vi vil jobbe med nå.»

kultur@klassekampen.no