Lørdag 7. mars 2020 Lederen

God 8. mars!

• Onsdag denne uka besøkte den svenske gravejournalisten Matilda Gustavsson Litteraturhuset i Oslo for å snakke om avsløringen av seksuelle overgrep fra kulturscenevert Jean-Claude Arnault. Hennes artikler i Dagens Nyheter fra november 2017 satte metoo øverst på dagsordenen i Sverige, og i den svært gode boka «Klubben» går hun dypere inn i historien. Hun ruller opp miljøet rundt Arnault, som beskyttet ham fra etter hvert framskutte posisjoner i og rundt Svenska Akademien. Gustavsson reflekterer interessant rundt hvordan metoo flyttet seksuelle overtramp fra sladderspaltene til den seriøse gravejournalistikken.

• Samtidig er hun kritisk til mye av hastverksjournalistikken som fulgte, med hyppig og iblant ukritisk bruk av anonyme kilder. Flere varslere mistet kontroll over egne historier. «Jeg tenker fremdeles at det finnes saker som bare kan avsløres av anonyme kilder. Derfor blir jeg også opprørt når dette misbrukes», sa Gustavsson da vi intervjuet henne før jul. I boka «Klubben» forteller kvinner som avga vitnesbyrd om Arnault, om liknende frustrasjon. De frykter at slapt arbeid med andre saker skal speile tilbake på deres fortellinger. Likevel er det viktig å holde fast ved at metoo har vært et etterlengtet framskritt, både for kampen mot seksuell trakassering og for journalistikken. Der overtramp i relasjoner mellom mennesker tidligere ble sortert som privat, har solid journalistisk arbeid vist at det også kan være en systematikk i utnyttelsen av ujevne maktforhold.

• «Det ble gjort flere journalistiske feil, og det førte til et backlash for hele bevegelsen. Men det jeg håper har forandret seg, er at spørsmål om seksuell trakassering nå er et spørsmål som overvåkes på alvor», sa Matilda Gustavsson i intervjuet før jul. Vi håper og tror at hun har rett og at taushetskulturen som har omgitt slike saker, er brutt. På arbeidsplasser og i organisasjoner er det i dag en helt annen oppmerksomhet om seksuelle overtramp. Kampen kan likevel aldri vinnes én gang for alle, og metoo skal vi både krangle om, vitne om og undersøke i årene som kommer. God 8. mars!