Mandag 9. mars 2020 Kultur og medier

Bibliotekar Ørjan Persen frykter at regjeringen bruker besøkstall til å legitimere satsing på «debattbibliotek»:

Sår tvil om bibliotektall

SKEPTISK: Bibliotekar Ørjan Persen mener det virker svært usannsynlig at andelen unike bibliotekbrukere har økt med 35 prosent på tre år. FOTO: PAUL S. AMUNDSEN

Regjeringen framhever at andelen unike bibliotek­brukere har økt med over en tredel på tre år. Det er høyst usannsynlig, hevder bibliotekar.

bibliotek

«Rekordmange bruker bibliotekene», kunne man lese i flere medier i fjor. Gladmeldingen handlet om at over halvparten av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av det siste året.

I sin nye bibliotekstrategi viser også regjeringen til at dette tallet er det høyeste som er målt gjennom tidene. På tre år økte andelen som hadde besøkt et bibliotek det siste året, fra 40 til 54 prosent, ifølge under undersøkelsen fra Norstat. Det er en økning på 35 prosent.

Bibliotekar Ørjan Persen ved Bergen Offentlige Bibliotek mener imidlertid at tallene er blåst opp.

Han advarer mot å bruke undersøkelsen som kunnskapsgrunnlag.

Besøk på biblioteket:

• 54 prosent av befolkningen besøkte et folkebibliotek i løpet av det siste året, ifølge en undersøkelse fra 2018.

• Det er en økning på 35 prosent fra 2015. Undersøkelsen fra 2018 ble utført av Norstat, og under­søkelsen fra 2015 av Statistisk sentralbyrå.

• Norstat-undersøkelsen ble utført i forbindelse med evalueringen av Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018, som konsulentselskapet Advicia la fram i fjor.

Langt mindre oppgang

Persen peker spesielt på tre forhold:

Ser man på de faktiske besøkstallene i den nasjonale bibliotekstatistikken i samme periode, fra 2015 til 2018, er oppgangen langt mindre: 11 prosent.

Undersøkelsene i 2015 og 2018 er utført av to ulike byråer, SSB og Norstat, med et utvalg på henholdsvis 2000 personer og 1000 personer.

Andelen som sier at de besøkte biblioteket for tre til elleve måneder siden, er den samme i de to undersøkelsene, mens andelen som sier de besøkte et bibliotek de siste tre månedene, har økt fra 27 til 41 prosent.

– Tallene bør brukes med mye mer forsiktighet enn de gjør, sier Persen, som presiserer at han ikke uttaler seg på vegne av sin arbeidsgiver.

Frykter ensidig satsing

Hvis man sammenlikner med andre tall i bibliotekstatistikken, er det svært usannsynlig at andelen unike brukere har økt med mer enn en tredel på tre år, fastslår Persen.

Regjeringen skriver i sin strategi at mye av oppgangen skyldes «satsingen på bibliotekene som arena for debatt, formidling og kulturopplevelser». Ifølge undersøkelsen fra Norstat økte andelen som deltok på arrangementer på biblioteket, fra 23 prosent i 2015 til 35 prosent i 2018.

«Bibliotekene er blitt de møteplassene vi ønsket at de skulle bli», sa daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) til Aftenposten i fjor.

Persen frykter at regjeringen bruker tallene for å legitimere en ensidig satsing på bibliotekene som arenaer for kultur og debatt.

– Det er fint å satse på arrangementer og formidling, men andre ting som også fungerer, kan bli nedprioritert. Jeg vil tro at meråpent bibliotek i stor grad bidrar til å øke besøket – og satsingen på å fornye lokaler. Det ser vi for eksempel på Stovner, Furuset og Grünerløkka i Oslo, sier Persen.

Maner til nøktern tallbruk

Mellom 2015 og 2018 delte Nasjonalbiblioteket ut 48,5 millioner kroner i året i prosjektmidler til bibliotekene.

– Er det ikke naturlig å tenke at det har hatt stor effekt?

– Jo, det har det helt sikkert hatt. Men tallene stemmer ikke overens med andre tall vi har. 35 prosent økning i unike brukere er veldig, veldig mye, sier Persen.

Han får støtte fra bibliotekforsker Sunniva Evjen ved Oslomet. Hun stusser over det store spriket mellom besøksøkningen i bibliotek­statistikken og økningen i unike brukere i Norstat-undersøkelsen på henholdsvis 11 og 35 prosent.

– Det er naturlig at det er en forskjell, men et såpass stort sprik er litt rart. Det er grunn til å gå tallene etter i sømmene for å se hva som kan gjøre at de er så ulike, sier Evjen, som er førsteamanuensis ved Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag.

– Hvis tallene fra Norstat stemmer, er det jo fantastisk, men man må kanskje være litt nøktern når man bruker dem, sier hun.

Lovpålagt å formidle

Evjen sier at hun forstår at regjeringen og Nasjonalbiblioteket løfter fram tallene.

– Jeg forstår jo at man vil ta det til inntekt for politikken som er ført. Det er klart at det har skjedd en stor utvikling i bibliotekene de siste årene, sier hun.

I 2014 ble Bibliotekloven endret, slik at det nå heter at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt». I tillegg skal bibliotekene drive «aktiv formidling».

– Har det vært en ensidig satsing på arrangementer?

– Det kan hende. Det har vært en nødvendig satsing, samtidig som at det å satse på arrangementer kan skygge for en del andre behov, som kompetanseutvikling hos bibliotekarene, oppgradering av samlingen eller å sikre gode lokaler for ulike aktiviteter, sier Evjen.

– Jeg ønsker en litt breiere diskusjon av hva det innebærer at bibliotekene er «demokratihus». Det er ikke bare arrangementer og debatt som danner grunnlag for det.

Tror satsing har effekt

Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved Nasjonalbiblioteket forteller at spørre­undersøkelsen som ble utført av Norstat i 2018, ble gjennomført på samme måte som SSB gjorde i 2015.

Undersøkelsene ble utført på ulike tider av året og med ulikt antall respondenter, men det skal ikke føre til noen vesentlige forskjeller i resultatene, skriver han i en e-post.

Tinnesand understreker at spørreundersøkelsen måler noe annet enn de faktiske besøkstallene.

«Tallene i bibliotekstatistikken sier noe om antall besøk, men ikke hvor mange forskjellige mennesker som har besøkt biblioteket, altså hvor bredt bibliotektilbudet treffer», skriver han.

Statssekretær Knut Aastad Bråthen (V) i Kulturdepartementet kommenterer tallene slik på e-post:

«Det er god grunn til å tro at satsingen fra regjeringen, Nasjonalbiblioteket og de enkelte folkebibliotekene med blant annet en markant økning i antall arrangementer har ført til både oppgang i antall besøk, og til at flere enn før oppsøker biblioteket», skriver Bråthen.

Han påpeker at hovedfokuset i regjeringens nye bibliotekstrategi er formidling av bibliotekets innhold.

Det innebærer blant annet å nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes, skriver han.

«Vi vil bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de som ikke selv oppsøker bibliotekene. Det er noe helt annet enn en ensidig satsing på biblioteket som kulturarena», skriver han.

mari.vollan@klassekampen.no

Sunniva Evjen