Mandag 9. mars 2020 Politikk

• Det går mot flertall for eggdonasjon • SVs nestleder advarer mot kommersialisering

Vil sperre for egg-salg

HOLDER IGJEN: Kirsti Bergstø (SV), her fra en arbeidslivsmarkering i 2017, advarer mot kommersialisering av kvinnekroppen. Hun mener venstresida ikke trenger å ligge i tet i liberalisering. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN

DONASJON? – En åpning for egg­donasjon må aldri bety at vi aksepterer kjøp og salg av kvinnekroppen, sier SVs nestleder Kirsti Bergstø.

bioteknologi

23. april vedtar Stortinget ny bioteknologilov.

Loven har ikke vært endret i betydelig grad siden 2004, og med Frp ute av regjering ­ligger det an til en rekke liberaliseringer.

Frp presenterte forrige uke hva de vil prøve å få flertall for i Stortinget. Et av punktene er å åpne for eggdonasjon.

Ifølge Frp-leder Siv Jensen handler det om likestilling:

– Dette er forhåpentligvis den siste kvinnedagen der eggdonasjon ikke er tillatt i Norge, sa Jensen i en pressemelding.

Bioteknologiloven:

• 23. april vedtar Stortinget ny bioteknologilov. Partiene har frist til 26. mars med å fremme forslag til endringer.

• Frp fremmer forslag om en rekke endringer og inviterer til forlik på tvers av høyre- og venstreaksen. Frp vil blant annet gjøre eggdonasjon tillatt for par der de stiller med 50 prosent av genmaterialet selv.

• De ser for seg en kompensasjon på mellom 7000 og 12.000 kroner til kvinner som donerer egg.

• De vil også tillate assistert befruktning av enslige.

Kilde: Frp, NTB og Aftenposten

SV har ikke landet

KrF har sikret seg veto mot endringer i bioteknologiloven i Granavolden-plattformen, men Frp kan likevel få flertall for sine endringsforslag med støtte fra Ap og SV.

Ap har allerede signalisert at Frps forslag om blant annet eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk som Nipt og PGD i hovedtrekk er på linje med det Arbeiderpartiet har foreslått tidligere.

I SV derimot er partiet mindre samstemt i hva slags bioteknologilov de vil ha. Det får Klassekampen bekreftet fra nestleder Kirsti Bergstø.

– Jeg vet ikke hvor SV kommer til å lande. Det vi vet er at mange ulike syn er representert i partier. SV er et bredt parti som favner både radikalfeminister, mennesker som er mer restriktive med tanke på liberalisering av lovverket, og flere har et engasjement for utviklingshemmedes kår, sier Bergstø.

Selv er hun opptatt av at endringene som kommer må kunne stå seg over tid.

– Loven skal stå i ulike politiske landskap der faktorer vi ikke rår over, bestemmes av andre. Da er det viktig å ramme inn veivalgene på en måte som gjør at man ser framover, sier Bergstø.

Vil hindre press på kvinnen

Et eksempel er eggdonasjon. SV har i sitt arbeidsprogram at eggdonasjon tillates. Men hvordan? Der har ikke SV landet.

Kirsti Bergstøs syn likner det tidligere leder Kristin Halvorsen landet på da hun var leder av Bioteknologinemnda. Halvorsen ville at kun kvinner som selv behandles med hormoner og har overskuddsegg etter å ha tatt ut egg til bruk i egen assistert befruktning skal få donere egg. Hun mente også at søstre eller andre slektninger ikke skal kunne hjelpe hverandre ved å donere egg.

Bergstø mener også at samfunnet må hindre at kvinner blir utsatt for økonomisk eller sosialt press for å gi egg.

– Det er flere hensyn som må tas. Jeg mener det å hindre kommersialisering av kvinnekroppen er det viktigste. Vi må unngå at kvinner opplever press for å gjøre inngrep i kroppen sin til en levevei.

Bergstø mener det blir galt å sidestille sæd- og eggdonasjon.

– Man kan gjøre det som prinsipp. Men i praksis er det stor forskjell på å runke i en kopp, og gå igjennom hormonbehandling og et medisinsk inngrep.

Forskyving av helsekroner

Et annet dilemma med en liberalisering av loven er forskyving av helsekroner fra syke til friske.

– Vi må ha en diskusjon om hvem som skal kunne få denne behandlingen, og om det skal være betalt av det offentlige, sier Bergstø.

Hun viser til at der det er stor etterspørsel og kjøpekraft, vil det være sterke kommersielle interesser også innen dette området.

– Derfor må vi ha et lovverk som hindrer kjøp og salg av egg.

Hun advarer mot kommersialisering av kvinnekroppen og en glidegang mot surrogati. Hun mener kvinnebevegelsen må være kritisk til hvordan høyresida argumenterer med at det skal være kvinnens valg hva kvinner gjør med kroppen sin.

– Hvis vi det å gi egg blir en rein kommersiell handling, kan vi sette sårbare kvinner i en enda mer sårbar situasjon. Vi går langt inn i en aksept av kjøp og salg av kvinnekroppen, som jeg mener vi aldri må tillate.

Bergstø tror folk flest ikke er klar over hvilke store endringer som skjer på bioteknologifeltet.

– Det er ikke venstresidas oppgave å være det liberale hestehodet som galopperer foran folket.

Bergstø mener venstresida må ta diskusjonen om krevende problemstillinger knyttet til klasse, kjønn og tilgang til de nye behandlingene.

– Og så må vi ta til orde for forsiktige skritt i en retning der vi mener at det reelt sett vil gi flere bedre liv.

aseb@klassekampen.no