Tirsdag 10. mars 2020 Lederen

Bedre rustet?

• I skrivende stund strømmer det inn nyhetsvarsler om dramatiske børsras verden over. I New York ble aksjehandelen satt på pause da den bredt sammensatte S & P 500-indeksen raste sju prosent idet Wall Street åpnet. Verdien av Oljefondet falt til under 10.000 milliarder kroner for første gang siden oktober. Årsaken er børsfall, lav kronekurs og et stort fall i oljeprisen etter at Organisasjonen for petroleumseksporterende land (Opec) ikke ble enige om å kutte i oljeproduksjonen. Under et møte i Wien fredag sa Russland nei til en felles plan for å begrense produksjonen. Det fikk prisen på nordsjøolje til å stupe til rundt 35 dollar fatet. Ifølge Oslo Børs er kursfallet det største noensinne for oljeaksjer.

• Stenging av store områder i Asia og Sør-Europa for å hindre spredning av koronaviruset, har allerede påvirket verdenshandelen negativt. Derfor var de globale finanssystemene allerede svekket da oljeprisfallet kom. Ettersom finansmarkedene er så tett sammenvevd, sprer ofte kriser seg raskt fra én sektor til den neste når fallene først kommer. Det var dette systemets sårbarhet som ble eksponert under den globale finanskrisa for tolv år siden. Siden den gang er lite gjort for å bøte på systemene slik at de skal være bedre rustet til framtidige kriser. Snarere tvert imot, mener økonomen Ann Pettifor, som vi intervjuer i dag.

• Pettifor mener at verdens sentralbanker reddet finanssystemene, men forsømte realøkonomien og underla den innstramminger. Derfor er bankene sårbare og mange stater dårligere rustet til å hjelpe økonomien i gang igjen. Ann Pettifor tror vi befinner oss i «et farlig øyeblikk». Her hjemme ber Norsk Industri allerede om strakstiltak fra myndighetene. NHO-økonom Øystein Dørum spår overfor E24 «et tapt år for verdensøkonomien», men håper det ikke blir et varig bilde. Det er alltid vanskelig å si hvor mye fall i finansmarkedene vil påvirke realøkonomien og hverdagen for folk flest. I 2008 førte finanskrisa til arbeidsledighet, sosial nød og svekkede velferdssystemer i en rekke land. Så er spørsmålet: Er vi bedre rustet nå?