Onsdag 11. mars 2020 Lederen

Smittefare

• Island har erklært unntakstilstand, og alle reisende til Israel må tilbringe to uker i karantene. Italia har innført karanteneregler, der alle må dokumentere at de har en god grunn til å reise utenfor der de bor. Alle skoler og universiteter er stengt, og idrettsarrangementer er avlyst. Det sterke utbruddet av virusepidemien i Nord-Italia kom helt uforberedt på myndighetene. 460 personer har til nå mistet livet, og helsevesenet er overbelastet. «Vi må velge hvem vi skal behandle og hvem vi ikke skal behandle, ut fra alder og helsetilstand. Det er som i en krig», sier lege Christian Salaroli ved Papa Giovanni XXIII-sykehuset i Bergamo til Corriere della Sera.

• Den dramatiske situasjonen i Italia med over ni tusen smittede krever hardhendte tiltak etter mønster fra Kina, som nå ser ut til å ha situasjonen under kontroll. I andre land er regjeringene mer avventende. I England går for eksempel fotballkampene i Premier League fremdeles for fulle tribuner. Statsminister Boris Johnson har sagt at det er viktig at tiltakene kommer til riktig tid. Hvis de aller mest innskrenkende påbudene kommer med en gang, kan det underminere legitimiteten. Som Klassekampen skriver i dag, har norske helsemyndigheter lagt seg på samme linje. «Hvis myndighetene velger å sette inn de mest inngripende tiltakene for tidlig, kan vi risikere at befolkningen stiller spørsmål ved deres nødvendighet», sa helseminister Bent Høie (H) på pressekonferansen i går.

• I går kritiserte lege Thomas Moss myndighetenes passivitet i VG. Han viste til WHO, som har sagt at alle midler nå må tas i bruk. Han nevnte hendelsen på Torp, der et fly fra Nord-Italia landet uten at passasjerene ble plassert i karantene. Det var en grov unnlatelsessynd. Vi velger likevel å stole på helsemyndighetene, med ett unntak: Kommunene er samfunnets førstelinje i kampen mot epidemien, men uten klare nasjonale retningslinjer vil det fremdeles råde forvirring om hva hver enkelt av oss skal gjøre. Derfor er det bare å innstille seg på at det vil komme flere, mer inngripende nasjonale tiltak. Vi er bare ved utbruddets begynnelse.