Torsdag 12. mars 2020 Lederen

Dårlig beredt

• Den britiske viruseksperten Richard Hatchett appellerte i et intervju med Channel 4 før helga myndighetene til å mobilisere fullt mot spredning av det nye koronaviruset. Han mente det var helt avgjørende at land lærer av suksesshistoriene fra Kina, Hongkong og Singapore, så vi ikke ender i samme situasjon som Italia. Virusbekjempelse krever omfattende tiltak raskt. Hva gjør Norge? Til nå har myndighetene vært tilbakeholdne med påbud. Samtidig har smittetilfellene skutt i været. Leger forteller om stor fortvilelse over uklar kommunikasjon fra helsemyndigheter og manglende tiltak.

• «Selv rike land med gode helsesystem i Europa, som Norge, har ikke kapasitet til å håndtere pågangen selv om bare en begrenset del av befolkningen blir syke», skrev legene Mads Gilbert, Sven Erik Gisvold og Even Holt i en kronikk i VG tirsdag. De viser til at norske sykehus allerede er overfylte, med regelmessig sengebelegg på 100–110 prosent. Anbefalingen fra OECD er at sengebelegget ikke skal overstige 85 prosent på grunn av uforutsette hendelser, som epidemier. «Dette skyldes en politisk styrt, uforsvarlig nedbygging av antall (lokal)sykehus og sykehussenger i Norge», skriver legene.

• Legg til at legemiddelbeholdningen styres av næringslivets just-in-time-prinsipp, som tilsier minimal bruk av dyrt lagerhold, og vi får medisinmangel i tillegg – en situasjon Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap advarte mot i 2018. Overbelegg og utstyrsmangel gjør oss svært sårbare i møte med en pandemi. Men planlegging av helseberedskap ut fra økonomi framfor behov og beredskap, har konsekvenser også i hverdagen. Sven Erik Gisvold er blant legene som har advart mot utviklingen lenge. Likevel planlegges nye byggeprosjekter med for få senger. Helse Bergens ny kvinneklinikk hadde lagt opp til at kvinner knapt skulle innom sykehuset for å føde, men ble til slutt presset til å tegne inn flere sengeplasser. Når markedstenkningen får styre i Sykehus-Norge, får vi fulle sykehus. Det er disse som nå skal ta imot et mulig storinnrykk av koronasyke.

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.22