Fredag 13. mars 2020 Lederen

Krevende tid

• Norge går nå inn i en svært krevende periode med omfattende tiltak for å stanse smitten av det nye koronaviruset. Grepene vil prege alt vi foretar oss i tida framover. Barn skal holdes hjemme, alle arbeidsplasser vil måtte tilrettelegge for avstand mellom ansatte eller hjemmekontor, og helsepersonell får forbud mot å reise. Lokalt er tiltakene enda mer omfattende: Frosta kommune i Trøndelag innfører inn- og utreiseforbud etter at 22 personer i den lille kommunen har fått påvist smitte. Tiltakene vil påvirke våre hverdagsliv i stor grad, og de vil også påvirke økonomien. Børsene raser nå over hele verden. Under pressekonferanse i går advarte statsminister Erna Solberg om «store og varige problemer for norsk næringsliv».

• Helseminister Bent Høie (H) sa under samme seanse at grepene regjeringen tar nå, kan skape frykt hos noen. Det kan hende, men mangelen på de strengeste tiltakene fra regjeringen fram til nå har også skapt frykt og stor uro om hva som bør gjøres og om myndighetene har kontroll. Derfor er det positivt at samlede, strenge tiltak nå kommer og begrunnes fra øverste hold i landet. Erna Solberg valgte i går å parafrasere sin danske kollega Mette Fredriksens melding til folket om å holde sammen ved å holde avstand. «Vi står sammen, ikke med klemmer og håndtrykk, men rett og slett med å holde avstand», sa hun.

• Folkehelseinstitutt-leder Camilla Stoltenberg la fram foreløpige analyser for tida vi nå går inn i. Det er et alvorlig scenario som tegnes opp: Så mange som 788.000 vil bli syke, og 22.000–30.000 vil bli innlagt på sykehus. Minst 5500 vil ha behov for intensiv behandling. Det er derfor avgjørende at vi nå får stanset smitten, slik at tilfellene blir spredt ut i tid så vi ikke overbelaster helseapparatet. Både Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog viste til at Det europeiske smitteverninstituttet har gitt klar beskjed om at det nå er tid for øyeblikkelig og målrettet handling. Helsemyndighetene kjenner ikke omfanget av epidemien, og derfor må vi alle bidra slik at helsevesenet klarer å håndtere situasjonen.