Lørdag 14. mars 2020 Politikk

• Permitterte arbeidstakere mister 40 prosent av lønna • Bedriftene skjermes

Arbeiderne får regninga

LØSNING: I går la statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H) (til venstre) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) fram en krisepakke i forbindelse med permitteringene i arbeidslivet. De sa at mange vil få dårlig råd. FOTO: LISE ÅSERUD, NTB SCANPIX

PÅ JOBB: Regjeringen forventer 20.000 permitteringer. Jo mindre de tjener, jo hardere rammes de.

ARBEID

– Budskapet fra regjeringen til næringslivet er at vi ser at dere sliter, og vi kommer med målrettede tiltak for å hjelpe dere, sa statsminister Erna Solberg under pressekonferansen regjeringen holdt fredag, om sine nye tiltak for å sikre norsk økonomi under koronakrisa.

Regjeringen tråkker til for å lette byrdene for bedrifter som rammes av krisa. Ikke minst blir det både raskere, enklere og billigere å permittere ansatte.

Bedriftene skal nå bare betale lønn til permitterte i 2, ikke 15 dager. Samtidig fjerner de ventedagene før permitterte kan få dagpenger.

Regjeringen anslår foreløpig at minst 20.000 kan bli permitterte. De vil nå få to dager lønn, og så kunne gå over til dagpenger, det vil si 62,4 prosent av lønna.

Nav utbetaler dagpenger for inntekt opptil omtrent 600.000 kroner. Har du det som årslønn, vil du få utbetalt 375.000 kroner som permittert.

Tilsvarende vil en person som tjener 350.000 kroner i året, få utbetalt 220.000 kroner i dagpenger.

Permitteringsregler:

• Endringer i permitterings­regelverket er det største grepet. Perioden arbeidsgiver skal betale, kortes ned fra 15 til 2 dager.

• Deretter går man rett over på dagpenger. Ventetida for dagpenger fjernes. Regjeringen gjør ingen endringer i hvordan dagpengesatsen blir beregnet.

• Flypassasjeravgifta og lufthavnavgifter fjernes umiddelbart. Bedrifter som går med underskudd får tilbake betalt skatt, og formuesskatten blir utsatt.

• Norges Bank har satt ned styringsrenta og senket kravet til hvor mye penger bankene skal ha på bok.

LO: Uakseptabelt

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen raser over den sosiale profilen i pakka fra regjeringen.

– Det er helt urimelig og uakseptabelt at arbeidstakerne skal ta denne regninga. Det er forskjell på dem som helt fint kan jobbe hjemmefra med full lønn, og de som nå vil oppleve at nesten 40 prosent av inntekten fordufter over natta, sier han til Klassekampen.

Han er klar på hva han mener bør skje:

– I denne helt ekstraordinære situasjonen forventer jeg at stortingsflertallet bidrar til at myndighetene betaler for bortfallet av arbeidsgiverperioden.

Han presiserer at LO også støtter en rekke av forslagene fra regjeringen.

– Veldig mange av forslagene er gode, men det er ingen sosial profil for folks personlige økonomi her, så det må flertallet sikre.

Vet at folk får dårlig råd

I pakka regjeringen la fram, slår de fast at dette vil gjøre at mange får dårligere råd: «Redusert lønnsplikt gir dermed en overvelting av kostnader fra bedriftene til både staten og arbeidstakerne».

– Jeg vil takke alle som gjør en ekstraordinær innsats, men vi er mange som må være forberedt på å ofre mer og yte mer, sa Solberg i pressekonferansen.

I proposisjonen skriver regjeringen at de regner med at folk vil få dårligere råd, og at det vil gå ut over etterspørselen, men at «det er foreløpig mindre aktuelt å rette finanspolitiske virkemidler inn mot husholdningssektoren for å stimulere til økt etterspørsel etter varer og tjenester.»

NHO: Dette blir dyrt

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier til Klassekampen at norsk arbeidsliv aldri har stått overfor en utfordring som rammer så bredt.

– Det vi opplever nå, er unikt i fredstid og det gjør det vanskelig å forutsi hvordan situasjonen utvikler seg de neste ukene og månedene. Mange bedrifter er svært bekymret for om de klarer å opprettholde jobbene for sine ansatte, sier Almlid.

Selv om NHO ikke har anslag på de økonomiske kostnadene, er han klar på at dette blir dyrt.

– Dette vil koste mange, mange milliarder. Kostnaden for samfunnet blir enorm. Det vil koste staten over statsbudsjettet, men de største tapene vil komme ute i næringslivet fordi bedriftene ikke får tjent penger. Mange har mistet mesteparten av omsetningen over natta.

Almlid sier at norske modellen, som innebærer at arbeidsgivere, arbeidstakere og politikere samarbeider, vil være avgjørende for å få Norge gjennom krisa.

Firer på kravene

Norges Bank har også kommet med tiltak. Etter råd fra Norges Bank har Finansdepartementet senket kravet om kapitalbuffer i bankene. Kapitalbuffer betyr at bankene har penger på bok til å dekke sine egne tap i krisetider. Med lavere krav til buffere vil Norges Bank sørge for at bankene ikke bremser ned lånevirksomheten i tida som kommer.

Finanstilsynet advarte mot å senke kravene, fordi det kan føre til økt utbytte hos bankene.

– Når vi letter på kapitalkravene legger jeg til grunn at det ikke øker bonuser og utbytte, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Foreslår endringer

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er kritisk til virkningen av regjeringens pakke på vanlige arbeidere.

– Vi krever at regjeringen øker dekningsgraden for dagpenger, spesielt for lavtlønte som nå blir permittert. Permitteringene kommer brått på og rammer hardest de som tjener minst fra før av. Å gå ned til 62 prosent av lønna er dramatisk for folk med dårlig råd, sier Moxnes.

Rødt vil foreslå en økt dekningsgrad for dagpenger, en egen dagpengeordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere, og utvidet lengde på permitteringer.

politikk@klassekampen.no