Mandag 16. mars 2020 Kultur og medier

Etter regjeringens første tiltakspakke etterlyser en kulturbransje i dyp krise et nytt økonomisk system:

Ingen hjelp til frilansere

VENTER: Jenny Hval er skuffet, men ikke overrasket over at redningspakka for kulturlivet lar vente på seg. – Jeg opplever at det frie kunstnerfeltet blir mer oversett enn dem som gjerne har flere rettigheter i utgangspunktet.

Jenny Hvals USA-turné er avlyst. Nå er hun bekymret for sin egne musikere. – De mister all inntekten de hadde planlagt for april, sier hun.

ARBEID

– Jeg håper at dette kan bli sett på som en mulighet til å endre hva slags rettigheter kunstnere har og hvordan man tenker om kulturfeltet, sier artist og forfatter Jenny Hval.

I forrige uke ble det klart at hun må avlyse vårens planlagte USA-turné, etter at president Donald Trump vedtok å innføre innreiseforbud fra de fleste europeiske land for å demme opp for spredningen av koronaviruset.

Selv er Hval glad for at Trump tok beslutningen for henne.

– Jeg har tenkt en god stund på at jeg ønsket å avlyse. Rådene for håndtering av koronasituasjonen har vært uklare, og det gjør at man som kunstner har fått et stort ansvar. Velger man å holde en konsert, er man jo med på å skape en smitte­arena, sier hun.

Hval og resten av bandet får ikke honorar for de avlyste USA-konsertene. Det har store konsekvenser, særlig for frilandsmusikerne hun skulle hatt med seg.

– De mister all inntekten de hadde planlagt for april. Dessuten har vi jo brukt mye tid på å forberede denne turneen.

Økonomisk krise for kulturarbeidere:

• Forrige uke ble arrangement etter arrangement avlyst på grunn av regjeringens smittebegrensende retningslinjer.

• Alle kulturarrangementer som samler folk, er pålagt av Helsedirektoratet å avlyse.

• På fredag la regjeringen fram et forslag til en krisepakke for dem som mister inntekt på grunn av tiltakene.

• Flere aktører i kulturfeltet etterlyser en bedre kriseløsning for frilansere og arbeidere uten faste kontrakter.

Skuffet over første pakke

Hval har mottatt 500.000 kroner fra Kulturrådet for konsert- og turnévirksomhet i 2020. Forrige uke ble det klart at Kulturrådet ikke kommer til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av koronaviruset.

– Dette er jo flott for oss, men det er likevel store behov der ute. Det er mange musikere, scenekunstnere og teknikere som arbeider med prosjekter som ikke har støtte også. Hva med dem? De er ikke mindre verdifulle, påpeker Hval.

Fredag kom regjeringen med sin første økonomiske tiltakspakke for å «trygge jobbene og bidra til at den midlertidige nedgangen i økonomien ikke skader den langsiktige vekstevnen i norsk ø­konomi».

Creo, Norges største kunstnerorganisasjon, hadde på forhånd oppfordret regjeringen til å innføre krisetiltak for kulturlivet, men fikk ikke gehør i første omgang.

Hans Ole Rian, forbunds­leder i Creo, er skuffet over at regjeringen foreløpig ikke prioriterer å hjelpe kulturbransjen gjennom krisa som har oppstått.

Han mener situasjonen er akutt og svært utfordrende for store deler av feltet.

– For veldig mange vil det være kroken på døra om det ikke kommer tiltak snarest. Seinest i går snakket jeg med en person som mistet oppdrag for 100.000 kroner i løpet av en halvtime, sier Rian.

På fredagens presse­konferanse ble det fra regjeringens hold understreket at det vil komme flere økonomiske tiltakspakker. Rian mener kulturbransjen ikke har tid til å vente lenge på en ny pakke.

– Tiltakene kan ikke komme fort nok. Det haster med å få på plass en kompensasjonsordning for hele næringskjeden i kulturbransjen, sier han.

– Musikklivet er utsatt

Bandorg, den landsomfattende interesseorganisasjonen for folk som spiller i band, er også opptatt av at det må komme tiltakspakker for musikk- og kulturlivet.

Jo Tandrevold, daglig leder i Bandorg, påpeker at særlig musikkbransjen er svært utsatt.

– Svært mange musikere, teknikere og kulturarbeidere står nå uten inntekter den nærmeste tida. Behovet for økonomisk hjelp fra staten er prekær, sier han.

Interesseorganisasjonen sendte forrige uke ut en spørreundersøkelse til sine medlemmer for å dokumentere omfanget av det økonomiske tapet koronakrisa medfører.

– Foreløpig er tapet for våre medlemmer beregnet til nesten 12 millioner kroner for perioden mars–mai. Tallene er basert på svar fra 250 band per nå, sier Tandrevold.

Han understreker at organisasjonen hovedsakelig har unge band som medlemmer, og at disse ikke har de samme inntektene som etablerte plate­artister.

– Hva slags tiltak ønsker dere fra statlig hold?

– Vi vil at staten nå oppretter en kompensasjonsordning hvor band, artister og teknikere kan søke om å få dekke inntektene de har tapt, sier Tandrevold, og legger til:

– Vi håper at vår kartlegging av betydelige inntektstap, sammen med lignende undersøkelser og tallmateriale fra andre organisasjoner og kulturaktører, viser regjeringen hvor omfattende og stort problemet er.

Fra hånd til munn

Også Jenny Hval mener at staten må komme på banen.

– Jeg opplever at det frie kunstfeltet blir mer oversett enn dem som gjerne har flere rettigheter i utgangspunktet, sier hun.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Det er selvsagt lettere å arbeide for den delen av arbeidslivet som allerede er regulert. Det frie feltet er vanskelig å se som et samlet felt, og med den nyliberalistiske retorikken som regjerer i store deler av politikken, er det også vanskelig å se verdiene av det vi skaper. Kunstfeltet generelt er heller ikke et felt som trenger å reddes for økonomiens skyld, altså å stabilisere kronekursen eller lignende.

Hval understreker at befolkningens helse må komme først i situasjonen som har oppstått, men hun påpeker at det er viktig å samtidig beskytte grupper som har en trang økonomi.

– Det er en akutt situasjon for mange kunstnere. Mange av oss lever fra hånd til munn. Det er ikke så mye penger i omløp hos oss, så en redningspakke trenger ikke koste så mye, sier Hval, før hun legger til:

– I realiteten trenges vi ikke å reddes. Vi trenger et nytt system.

Klassekampen har bedt kulturminister Abid Raja (V) kommentere kunstnerorganisasjonenes etterlysning av en redningspakke for kulturbransjen. Kulturdepartementets kommunikasjons­avdeling viser i den anledning til en pressemelding hvor det kommer fram at regjeringen «vil fortsette å jobbe hardt fremover for å finne flere tiltak som er målrettede for kultursektoren».

thomase@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 17. mars 2020 kl. 10.24